Energie

Angajamente guvernamentale

1. GUVERNUL VICTOR PONTA: PSD, PNL, PC

7 mai 2012 – Prezent

Mai mult
 • Implementarea corectă a legislației europene în domeniul energiei (”Pachetul 3 energie”) și asigurarea reglementatorului, prin trecerea ANRE în subordinea Parlamentului;
 • Regândirea sistemului de redevențe și a taxelor de exploatare a resurselor în acord cu prevederile comunitare – elaborarea unui pachet de măsuri, inclusiv fiscale, în colaborare cu Ministerul Finanțelor Publice, privind redevențele și reglementarea în sectorul petrol, gaze naturale și energie electrică;
 • Modernizarea și dezvoltarea sectorului energetic prin implementarea acelor mecanisme instituţionale care să asigure dezvoltarea unei pieţe a energiei în acord cu prerogativele europene: onorarea la timp și nediscreționar a obligațiilor legale ale statului, eliminarea ambiguităților legislative, liberalizarea treptată a piețelor energetice, armonizarea capacității de producție a energiei cu cele ale rețelelor de transport, înlăturarea obstacolelor birocratice, stimularea micilor investitori în sectorul energetic, precum și promovarea unui sistem de stimulente pentru consumatori;
 • Politicile în domeniul energiei și al resurselor vor fi gândite pentru dezvoltarea industrială și protecția consumatorilor vulnerabili;
 • Exercitarea funcției de control asupra calității serviciilor publice de transport și distribuție a energiei electrice și gaze.
 • 13 iunie 2012: Parlamentul a aprobat trecerea ANRE în subordinea Parlamentului care va numi preşedintele şi vice-preşedintele ANRE şi nu primul ministru (ANRE se afla în subordinea Secretariatului General al Guvernului) sau preşedintele (aşa cum era stipulat în proiectul de lege al energiei)[1]; ANRE va trebui sa prezinte rapoarte de activitate ce trebuie aprobate de cele 2 camere[2];
 • 14 iunie 2012: a fost aprobată în Parlament Legea Energiei Electrice şi Gazului (Legea 123/2012), prin care se transpun cele două directive în legislaţia naţională şi se stabilesc datele începerii liberalizării;
 • 29 iunie 2012: ANRE a publicat calendarul de eliminare treptată a preţurilor reglementate

2. GUVERNUL MIHAI RĂZVAN UNGUREANU: PDL, UDMR, UNPR

9 februarie 2012 – 27 aprilie 2012

Mai mult
 • Consolidarea Bursei de Energie OPCOM și introducerea obligativității încheierii tuturor contractelor de energie prin Bursa de Energie OPCOM;
 • Finalizarea strategiei energetice a României;
 • Continuarea negocierilor cu Gazprom pentru importul direct de gaze.
 • Martie 2012: Guvernul a transmis Parlamentului proiectul de lege spre dezbatere în procedură de urgenţă.

3. GUVERNUL EMIL BOC II: PDL, UDMR, UNPR

23 decembrie 2009 – 9 februarie 2012

Mai mult
 • Armonizarea legislației primare și secundare în domeniul energiei;
 • Dezvoltarea unei piețe interne de energie, transparentă, nediscriminatorie și competitivă, pilon al dezvoltării regionale și integrarea ei în piața unică europeană;
 • Exploatarea eficientă a resurselor primare de energie şi valorificarea acestora în condiţii de piaţă;
 • Asumarea obiectivelor europene în domeniul energiei;
 • Promovarea la nivel european a nevoii unei abordări comune europene a problematicii energetice;
 • Consolidarea independenței energetice a României: creșterea gradului de interconectare cu țările UE (creşterea capacităţii de interconectare cu sistemele energetice regionale la 20% din puterea instalată la nivel naţional), atât la energie electrică, cât și la gaz natural;
 • Reorganizarea companiilor de stat din domeniul energiei electrice, în două companii, care să ducă la creșterea concurenței în sector, în beneficiul consumatorilor;
 • Adoptarea în legislaţia naţională a prevederilor celui de-al treilea pachet legislativ de liberalizare a pieţei de energie electrică şi gaz natural adoptat recent de UE;
 • Întărirea capacității instituționale a Autorității de Reglementare în Domeniul Energetic și creșterea gradului de transparență în funcționarea acestei instituții conform noilor directive europene;
 • Adoptarea unor metodologii de calcul al preţurilor şi tarifelor care să permită reflectarea reală a cheltuielilor justificate în deplin respect faţă de consumator şi de principiile transparenţei, asigurând totodată dezvoltarea durabilă a sectorului energetic;
 • Înființarea unei platforme de tranzacționare pentru gaz natural după modelul OPCOM pentru energie electrică;
 • Protecția activă a consumatorilor vulnerabili, care au nevoie de ajutor din partea statului;
 • Încurajarea marilor companii europene să investească în sectorul de producție de energie electrică și gaz natural, ca modalitate de creștere a concurenței pe această piață;
 • Vânzarea prin mecanismele BVB, prin ofertă publică, a unor pachete de acţiuni la companii deţinute de stat din domeniul energetic;
 • Modificarea legislaţiei în sensul obligării producătorilor de a oferi exclusiv prin intermediul pieţei libere întreaga cantitate de energie produsă.
 • 2010 – 2011: îngheţarea preţurilor la gaze atât pentru consumatorii industriali, cât şi pentru cei casnici invocând motivul protecţiei sociale;
 • Martie 2011: proiectele de legi privind organizarea pieţelor energiei au intrat în dezbatere publică, deşi termenul limită de transpunere a fost depășit;
 • Aprilie 2011: CE a transmis avize motivate pentru gaz şi electricitate prin care a cerut României să îşi alinieze legislaţia naţională privind preţurile reglementate pentru consumatorii finali;
 • Septembrie 2011: Ministerul Economiei a reintrodus proiectele de legi in dezbatere publică. In aceeasi luna, CE a iniţiat o nouă procedură de infringement pentru netranspunerea directivelor în legislaţia naţională şi nerespectarea prevederilor directivelor.

4. GUVERNUL EMIL BOC I: PDL, PSD-PC

22 decembrie 2008 – 1 octombrie 2009

Mai mult
 • Modificarea coșului de preț la energia electrică și gaze naturale în vederea diminuării facturii la populație;
 • Modificarea algoritmului de calcul privind repartizarea costurilor pentru energia termică în concordanță cu consumurile specifice reale;
 • Reformularea urgentă a strategiei energetice a României în toate componentele ei;
 • Coordonarea unitară a sectorului energetic în cadrul unei structuri coerente la nivelul executivului;
 • Eliminarea discordanțelor din legislația primară și secundară în domeniul energiei;
 • Dezvoltarea unei piețe interne de energie, transparentă, nediscriminatorie și competitivă, pilon al dezvoltării pieței regionale;
 • Organizarea transparentă și eficientă a piețelor de gaz, carburanți, cărbune și combustibil nuclear;
 • Păstrarea resurselor primare de energie în patrimoniul statului, exploatarea lor eficientă și valorificarea în condiții de piață;
 • Protejarea consumatorilor vulnerabili printr-o legislație adecvată;
 • Susţinerea industriei româneşti din domeniul energetic şi participarea cercetării, proiectării şi a mediului de afaceri autohton în proiecte de dezvoltare a domeniului energetic, prin facilităţi care să nu afecteze mediul concurenţial;
 • Elaborarea şi implementarea operativă a programelor de postprivatizare;
 • Modificarea legislației în sensul obligării producătorilor de a oferi exclusiv prin intermediul pieței libere întreaga cantitate de energie produsă;
 • Creşterea capacităţii de interconectare cu sistemele energetice regionale la 20% din puterea instalată la nivel naţional;
 • Reorganizarea autorităţilor de reglementare în domeniul energiei, astfel încât să răspundă actualei etape de dezvoltare a pieţei;
 • Adoptarea unor metodologii de calcul a prețurilor și tarifelor care să permită reflectarea reală a influenței serviciilor în structura costurilor în deplin respect față de consumator și față de principiile transparenței.
 • 1 ianuarie 2009: stabilirea calendarului de liberalizare nu a avut loc;
 • 25 iunie 2009: activarea procedurii de infringement pentru continuarea reglementării preţurilor pentru consumatorii casnici;

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: