Energie

Promisiuni electorale 2012

1. ARD

 • Extinderea și consolidarea unei piețe concurentiale a energiei și continuarea participării la crearea pieței interne de energie în cadrul UE în favoarea consumatorului;
Mai mult
 • Susținerea consumatorilor vulnerabili de energie;
 • Dezvoltarea Operatorului Pieţei de Energie Electrică din (OPCOM) într-o bursă regională pentru energie electrică;
 • Elaborarea Codului comercial al pieței Gazelor Naturale.
 • Susţinerea implementării proiectului coridorului energetic Marea Caspică – Marea Neagră, prevăzut de Strategia UE pentru Asia Centrală, de natură să valorifice potenţialul de tranzit al României.

2. USL

 • Asigurarea unei piețe concurențiale pe care să se poată tranzacționa produsele energetice în mod transparent;
 • Elaborarea unei definiții clare a consumatorului vulnerabil;
Mai mult
 • Susținerea liberalizării pieței de energie electrică și gaz natural pentru celelalte categorii de consumatori;
 • Continuarea privatizării în sistemul energetic prin majorarea capitalului social.

Inainte de publicarea programului electoral, USL propunea:

 • Energie mai ieftină pentru consumator;
 • Milităm împotriva privatizării societăţilor producătoare de energie, atăta vreme cât infrastructura energetică a României poate fi motor principal de ieşire din criză şi de expansiune economică;
 • Privatizarea ar exclude complet controlul statului în ceea ce priveşte reglarea preţurilor şi ar avea efecte grave asupra consumatorilor;
 • Oferim asistenţă socială pentru energie sub forma ajutoarelor financiare; alocarea cheltuielilor pentru asistenţă publică se va face transparent şi fără discriminare.

3. PP-DD

 • Scăderea facturii la întreținere cu aproximativ 35%;
 • Gazul importat va fi la prețul de 300$/1000 m³, față de prețul actual de 500$/1000 m³;
Mai mult
 • Gigacaloria va costa cu aproximativ 40% mai puțin decât azi.

4. UDMR

 • Ca putere legislativă şi parţial ca proprietar, statul trebuie să asigure, prin mijloace de piaţă, siguranţa furnizării energiei electrice, validarea intereselor de termen lung, respectiv protecţia mediului natural.

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: