Energie

Promisiuni electorale 2008

1. PDL

 • Asigurarea suportabilităţii preţurilor pentru toţi consumatorii casnici captivi şi eligibili;
 • Acordarea de ajutor de stat persoanelor vulnerabile şi eliminarea incapacităţii de a acoperi costul energiei;
Mai mult
 • Adoptarea unor metodologii de calcul a preţurilor şi tarifelor care să reflecte in mod real greutatea serviciilor în structura costurilor în deplin respect faţă de consumator şi faţă de principiile transparenţei;
 • Guvernul va coordona in mod unitar sectorul energetic;
 • Uniformizarea legislaţiei primare şi secundare în domeniul energiei;
 • Clarificarea statutului, atribuţiilor şi structurii tuturor autorităţilor de reglementare care trebuie să gestioneze o piaţă liberă pe care au apărut agenţi privaţi;
 • Asigurarea independenţei politice totale a ANRE la nivel de angajaţi şi limitarea intervenţiei la nivel de preşedinte şi vicepreşedinte
 • Renunţarea la stabilirea administrativă a preţurilor resurselor primare şi crearea condiţiilor de formarea liberă a preţurilor pe piaţă;
 • Modificarea legislaţiei: obligarea producătorilor de a oferi exclusiv prin intermediul pieţei libere întreaga cantitate de energie produsă;
 • Stimularea  unui comportament raţional al consumatorului in vederea reducerii intensităţii energetice a economiei.

2. PSD-PC

 • Protecţie specială pentru cei vârstnici în contextul creşterii preţurilor la energie
 • Introducerea unui tarif social la consumul de energie electrică de 60Kwh
Mai mult
 • Modificarea coşului de energieelectrică, astfel încât populaţia să beneficieze de producţia de energie ieftină în procent de 100% si nu doar de 16% în prezent; aceasta va duce la reducerea preţului cu 33% faţă de valoarea actuală
 • Introducerea unui tarif social în energie prin reducerea costului utilităților si modificarea coșului de consum în energie, astfel încât populația să beneficieze de energie electrică, termică și gaze naturale ieftine din producția internă; aceasta va duce la reducerea cu 50% din valoarea facturii la gaze naturale
 • Prețul la energia termică va fi redus cu 50%, prin:
 • modificarea algoritmului de calcul privind repartizarea costurilor între energie electrică şi termică;
 • reabilitarea termică a clădirilor multietajate;
 • promovarea programului de producere a energiei termice în cogenerare de înaltă eficienţă;
 • Reformarea marilor organisme de inspecţie şi control ale statului in domeniul energetic
 • Stimularea concurenţei si a rolului Romaniei in regiune prin:
 • dezvoltarea şi liberalizarea pieţei de energie electrică, conform prevederilor din Roadmap-ul sectorului energetic;
 • dezvoltarea instituţională şi întărirea rolului OPCOM;
 • crearea Observatorului Energetic Naţional pentru supravegherea evoluţiilor producţiei şi a consumului de energie şi calcularea indicatorilor energetici.

3. PNL

 • Satisfacerea necesarului de energie, la un preţ cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piaţă şi unui standard de viaţă civilizat, în condiţii de calitate, siguranţă în alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile;
Mai mult
 • Parlamentul va monitoriza piețele de energie prin intermediul unei structuri subordonate;
 • Desemnarea OPCOM ca unic operator pe piața electricității ceea ce va duce la creşterea lichidităţii pieţei angro de energie electrică;
 • Eficientizarea susținerii financiare a consumatorilor vulnerabili (tarifele preferenţiale la energie) prin înlocuirea mecanismelor indirecte cu unele directe, mai eficiente;
 • Întărirea capacităţii instituţionale a autorităţii de reglementare şi elaborarea legislaţiei secundare, conform standardelor unei pieţe concurenţiale, care să minimizeze posibilele efectele negative provocate de fluctuaţiile tot mai dese ale preţurilor;
 • Creşterea independenţei autorităţilor de reglementare şi eliminarea suprapunerilor de atributii, inclusiv cele cu ministerul de resort;
 • Eliminarea distorsiunilor dintre piaţa reglementată şi cea concurenţială de energie electrică şi a celorlalte obstacole în cale aschimbării furnizorului.

4. UDMR

 • Extinderea la nivel regional (de-a lungul autostrăzilor construite, în Secuime) a activităţii pieţei interne de energie electrică prin îmbunătățirea capacității reţelei de energie electrică.

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: