Design instituțional

Promisiuni electorale 2016

ALDE

 • Definirea fără echivoc a abuzului în serviciu, situațiilor de conflicte de interese și incompatibilități.
 • Deciziile de oportunitate, inclusiv cele cu incidență economică, ale administrației centrale și locale, pot fi sancționate doar de către Parlament sau de către electorat. Ele nu fac obiectul sancțiunii penale.

PNL

 • Implementarea standardelor de cost în administraţie.
 • Depolitizarea si profesionalizarea administratiei publice, prin stabilirea nivelului pana la care se vor face numirile politice atat la nivel central cat si teritorial, dar si prin reformarea corpului functionarilor publici.
 • Demararea procesului de reforma administrativ-teritoriala astfel încât fragmentarea teritorială a României să fie cât mai redusă în 2020.
 • Accelerarea informatizării sistemului administrativ.

PMP

 • Reformele administrative făcute la toate nivelurile, pe baza principiului subsidiarității.
 • Limitarea prin lege a finanțării campaniilor electorale la o sumă fixă pentru toți candidații, pentru a limita inechitatea și finanțarea ilegală.
 • Finalizarea Mecanismului de Cooperare şi Verificare, fără condiţionalităţi politice.
 • Parlament unicameral cu maximum 300 de membri.

PSD

 • Crearea unui Cod Administrativ care va cuprinde legislația națională și legislația locală din domeniul administrativ, Statutul funcționarului public, Legea administrației publice locale etc. Acesta va avea maxim 700 de pagini.
 • Firmele vor putea depune online toate formularele solicitate și plăti toate obligațiile fiscale prin Internet. Termen de realizare: 1 dec. 2018.
 • Inter-conectarea sistemelor informatice din toate instituțiile publice.

UDMR

 • Desființarea instituției prefectului.
 • Reogranizare regională care să ofere drept de decizie deplină localităților din Transilvania.
 • O nouă Constituție care să admită comunitatea maghiară din România ca factor constituant al statului.

USR

 • Eliminarea imunității parlamentarilor pentru activități care nu au legătura cu libera exprimare a opiniilor politice.
 • Reducerea numărului de semnături necesare propunerii candidaturilor la toate tipurile de alegeri.

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: