Fonduri UE

Promisiuni electorale 2016

ALDE

 • Evaluarea  proiectelor din fonduri  publice  și  europene,  în derulare, trebuie făcută cu maximă celeritate
 • Introducerea unui Catalog al instrumentelor de finanțare pentru antreprenori (fonduri naționale, europene structurale și de investiții, finanțare alternativă – fonduri de capital de risc, fonduri de investiții, finanțare bancară și non-bancară, prin intermediul BVB etc.)

PNL

 • Descentralizarea gestiunii fondurilor europene și dezvoltarea capacității administrative a agențiilor de dezvoltare regională.
 • Unificarea procedurilor de selectare a proiectelor de investiții, indiferent de sursa de finanțare, astfel încât cheltuielile să fie eligibile pentru rambursare de către Comisia Europeană.
 • Utilizarea instrumentelor financiare pentru a maximiza impactul fondurilor europene.
 • Asigurarea, printr-un fond dedicat, a co-finanțării pentru beneficiarii privați (companii, universități, institute de cercetare, ONG-uri) care accesează fonduri direct de la Comisia Europeană pentru proiecte trans-naționale.
 • Externalizarea managementului unor axe prioritare către operatori privați care să gestioneze întregul proces de contractare și gestiune în baza unor indicatori de performanță.
 • Utilizarea fondurilor și instrumentelor financiare europene pentru dezvoltarea infrastructurii energetice pentru creșterea competitivității și eficienței energetice.

PMP

 • Menținerea garanţiilor publice pentru sectorul agricol, prin proiecte finanţate din fonduri UE.

PSD

 • Fonduri Europene absorbite (cu excepția subvențiilor pentru agricultură) petru următorii patru ani: 2017 – 20,7 miliarde de lei, 2018 – 18,9 miliarde de lei, 2019 – 23,9 miliarde de lei, 2020 – 28,8 miliarde de lei. În total, până în 2020 92,3 miliarde de lei.
 • Absorbția a 9,7 miliarde de euro din founduri europene cu următoarele măsuri pentru PNDR: refacerea ghidurilor, îmbunătățirea procedurilor și asigurarea co-finanțării și garantării (FGCR și FGCIMM).

UDMR

_

USR

 • Construrirea capacității administrative de a accesa fonduri europene pentru reabilitarea termică pentru 1,8 milioane de apartemnte până în 2030
 • Împiedicarea renunțării la politica agricolă și de coeziune și a pierderii fondurilor de către România
 • Alocarea mai multor resurse pentru Strategia UE pentru Regiunea Dunării.

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: