Piața Muncii

Promisiuni electorale 2016

ALDE

 • Crearea a 500.000 de noi locuri de muncă, România ajungând la peste 5 milioane de angajaţi
 • Atingerea unui salariu mediu de 3.000 de lei în 2020
Mai mult
 • Crearea unor programe speciale de finanțare a afacerilor românilor întorși din afara țării, până la valoarade 400 de milioane de euro în patru ani (cu un plafon de 50 000 de euro/afacere)
 • Lansarea unor programe speciale pentru finanțarea „primei afaceri”, prin intermediul CEC și al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri, „prima afacere” urmând să fie scutită de impozitul pe venitul salarial și de contribuțiile sociale datorate de angajator și de impozitul pe dividente pentru o perioadă de trei ani

PNL

 • Acordarea de stimulente fiscale pentru încadrarea de personal având statutul de șomeri, persoane tinere cu vârsta sub 25 de ani sau cu vârsta peste 55 de ani
 • Adoptarea legii salarizării unitare –  încadrarea categoriilor profesionale din sistemul public într-o grilă de salarizare
Mai mult
 • Dublarea salariilor medicilor de la 1 iulie 2017
 • Creșterea anuală a salariilor profesorilor cu o medie de 20% începând cu a doua jumătate a anului 2017, până la dublarea acestora, însoțită de evaluarea corpului didactic

PMP

 • Reducerea supraimpozitării muncii
 • Grant-uri pentru tineri întreprinzători
 • Stimularea IMM-urilor

PSD

 • Creşterea salariului minim brut de la 1.250 în 2016 la 1.400 de lei începând cu 1 martie 2017, atingerea unui nivel de 1.510 lei în 2018, 1.625 lei în 2019 și 1.750 lei în 2020
 • Atingerea unui salariu mediu brut de 3.100 lei în 2017, 3.420 lei în 2018, 3.680 în 2019 și 3.950 lei în 2020
Mai mult
 • Crearea a 42.000 de noi locuri de muncă în următorii 4 ani generate prin investițiile Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții
 • Generarea a 60.000 locuri de muncă până în 2020 prin start-up-uri (finanțare pentru 10.000 de start-up-uri anual, printr-o schemă de ajutor de stat în valoare de până la 200.000/proiect/antreprenor)
 • Atingerea unui număr de salariați cu normă întreagă de 4,95 milioane în 2017, 5,16 milioane de persoane în 2018, 5,38 milioane de persoane în 2019 și 5,6 milioane de persoane în 2020
 • Adoptarea legii salarizării unitare (1 iulie 2017)
 • Angajarea tinerilor în agricultură: pentru 3 tineri sub 35 de ani angajați pentru cel puțin 1 an, scutirea angajatorului și angajatului sunt de toate obligațiile către stat aferente salariilor pe toată periada angajării (până în limita a 5 ani)
 • Creșterea medie a salariului bugetarilor cu 56% în 2019 față de 2016 (20% în 2017/2016; 20% în 2018/2017; 8% în 2019/2018), plus un buget de bonusuri pe instituție de 5% din cheltuielile de personal, plata orelor suplimentare, plata gărzilor pentru personalul medical, acordarea unui tichet de vacanță pe an la valoarea salariului minim
 • Creșterea salariilor medicilor la 1 ianuarie 2018: 1.200 de euro brut pentru medicii rezidenți anul I; 2.650 de euro brut pentru medicii specialiști gr. V, clinic; 3.377 euro brut pentru medicii primari gr. V, clinic; 3.600 de euro brut pentru medicii primari gr. V, ATI/urgență
 • Creșterea salariilor personalului medical/social la 1 ianuarie 2018: asistenți medicali – creșterea cu 100% a salariilor; infirmieri și asistenți sociali – 2.150 lei salariul minim brut; angajați cu studii medii asistență socială – 2.250 lei salariul minim brut; angajați cu studii superioare – 2.500 lei salariul minim brut. (+ beneficii adiționale pentru personalul medical: tichete de vacanță, fond de premiere, subvenționare chirii)
 • Acordarea a 500 euro/an/ucenic pentru întreprinderile cu mai puțin de 50 de angajați care angajează minim 5 uncenici pentru minim 2 ani
 • Acordarea a 1.000 euro/an pentru întreprinderile care transformă internship-ul în contracte de muncă pe perioadă nedeterminată, de minimum 2 ani
 • Acordarea de 10.000 de locuri de muncă temporare în următorii 2 ani în sectorul public pentru tineri, pentru dobândirea de competențe profesionale
 • Instituirea programului „Primul salariu”, cu o durată de 4 ani, cu un impact anual de 180 milioane de euro din bugetul de stat. Garantarea prin acest program a salariului de încadrare pentru tinerii licențiați la 2.500 lei brut în primii 3 ani de muncă. Subvenționarea a 50% din cheltuielile angajatorului în cei 3 ani, cu mențierea angajării pe 5 ani.
 • Instituirea programului „Hope”, destinat tinerilor proveniți din familiile sărace sau din centrele de plasament: minigrant-uri pentru firmele înființate de aceștia, care vor avea statut de unități protejate autorizate. Durata programului – 2018-2020, cu un impact de 60 milioane de euro din Programul Operațional Capital Uman.
 • Subvenționarea chiriei și utilităților pentru tinerii profesioniști reprezentând 75% din costul acestora, dar nu mai mult de 900 lei/angajat care își găsește un loc de muncă la o distanță de 50 km față de locul de reședință, anual, din 2017
 • Dezvoltarea unui portal online pentru tineri care sa cuprindă, printre altele, locuri de muncă și oferta de formare continuă

UDMR

 • Creșterea salariilor pentru personalul din învățământ – indexarea cu 25%
 • Creșterea salariului minim la 2.000 în următorii patru ani
 • Scutirea tinerilor antreprenori de plata altor impozite decât cel pe venit timp de trei ani

USR

 • Susținerea antreprenoriatului în facultăți prin oferirea de spații de lucru tinerilor antreprenori și crearea unui fond pentru susținerea startup-urilor tehnologice și de cercetare avansată.
Mai mult
 • Investiții în programe de reconversie profesională (vouchere de cursuri, programe în parteneriat cu companiile IT) axate pe ITC adresate tinerilor sub 35 de ani care au absolvit specializări fără cerere pe piața de muncă
 • Oferirea de subvenții companiilor care desfășoară programe de calificare la locul de muncă
 • Deduceri de taxe pentru antreprenorii care angajează absolvenți de învățământ profesional
 • Crearea unor parteneriate public-privat prin care dascălii calificați din mediul privat să fie plătiți de la buget
 • Stagii de practică remunerate pentru elevi

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: