Energie

Promisiuni electorale 2016

ALDE

 • Elaborarea unei noi legislații a minelor care să redea în circuitul economic numeroase zăcăminte nefolosite ale subsolului.
 • Reducerea intensității energetice care induce mari pierderi, mai ales în industrie.
Mai mult
 • Susținerea companiilor din domeniul energetic pentru programe investiționale. Cei peste 1 miliard de euro deținuți de companiile de stat vor fi implicați în proiecte investiționale.
 • Elaborarea de scheme de susținere pentru marile unități consumatoare de energie, în procesul lor de modernizare, în consens cu legislația europeană.

PNL

 • Utilizarea fondurilor europene pentru dezvoltarea infrastructurii energetice, inclusiv Fondul European pentru Investiții Strategice, pentru creșterea competitivității și eficienței energetice (inclusiv pentru modernizare sistemelor de termoficare).
Mai mult
 • Alocarea unei sume suplimentare de minim 50 de milioane de euro/an pentru garanții oferite de Eximbank companiilor autohtone care doresc sa participe la proiecte energetice internaționale.
 • Intensificarea cercetării geologice în scopul descoperirii de noi rezerve naturale, realizarea infrastructurii necesare preluării gazelor din Marea Neagră până la rețeaua națională de transport.
 • Creşterea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale prin diversificarea surselor de aprovizionare din import și dezvoltarea unor noi interconectări cu sistemele de transport ale ţărilor vecine.
 • Elaborarea unei Hărți Digitale a Oportunităților din Energie și a seturilor de date aferente, inclusiv set de masuri pentru încurajarea digitalizării accelerate a sectorului energetic, cu pregătirea capacităților de răspuns la incidente cibernetice.
 • Reducerea cu o treime a timpului și costurilor necesare pentru racordarea la rețeaua de energie electrică și simplificarea procedurilor de schimbare a furnizorului de energie electrică (stimularea unui mediu concurențial).
 • Instaurarea unui cadru fiscal care să asigure echilibrul între nevoia statului de atragere de venituri și de menținere a interesului investitorilor în explorarea/exploatarea hidrocarburilor. Autoritățile locale vor beneficia direct de o parte din taxele încasate din exploatarea de hidrocarburi.

PMP

PSD

 • Introducerea unui mecanism de taxare a profiturilor în sectorul resurselor naturale.
 • Modernizarea rețelei energetice de transport și modernizarea sistemului de management energetic.
 • Construcția de hidrocentrale care sa contribuie la asigurarea rezervei de putere și la reglajul frecvență putere, ca cerință a Sistemului Energetic European.
 • Extinderea rețelelor de distribuție energie electrică și gaze naturale: susținerea investiției prin taxa de monopol.
 • Calculul accizelor se va face la cursul real al euro la data de 1 octombrie a anului anterior.

UDMR

USR

 • Susținerea unei tranziții inteligente și profitabile către sursele regenerabile de energie care au cunoscut o dezvoltare mondială explozivă în ultimii ani. Dificultățile administrative întâlnite în România blochează piața schemei de susținere prin certificatele verzi. Rezolvarea problemei schemei de susținere printr-o soluție agreată și de industrie, cum ar fi trecerea la un sistem de tarife reglementate.
 • Modernizarea rețelelor electrice care să ia în calcul reorganizarea producției de energie în formă distribuită – multe puncte de producție (centrale mici) apropiate de consumator.
Mai mult
 • Creșterea capacităților fotovoltaice instalate la consumator prin tranziția la rețele inteligente și facilitarea interconectării la rețea (implementarea de mecanisme digitale automate de supraveghere, comunicare și reglare în timp real în rețea).
 • Toate măsurile economice și de investiții să fie supuse unor studii de impact care să includă, ca scopuri, și reducerea sărăciei energetice, creșterea calității vieții și siguranța consumatorilor.
 • Continuarea eforturilor de anvelopare termoizolantă. Disponibilitatea fondurilor europene permite reabilitarea termică a 1,8 milioane de apartamente până în 2030. Susținerea construirii capacității administrative de a accesa aceste fonduri.
 • Susținerea investițiilor în capacități distribuite de generare și promovarea mai puternică a surselor regenerabile în sectorul energiei termice.
 • Promovarea surselor de energie curată, cu emisii scăzute sau nule de noxe și gaze cu efect de seră, precum și susținerea politicilor de creștere a eficienței energetice. Asigurarea sustenabilității ecologice, a creșterii competitivității economice și a securității energetice prin diminuarea dependenței de importuri de energie.
 • Intrarea biomasei și a deșeurilor organice din orice surse într-un regim de reglementare și de consum eficient, cu dezvoltarea unor scheme de susținere adecvate, în special în consumul rural al energiei termice.

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: