Educație

Promisiuni electorale 2016

ALDE

 • Adaptarea continuă a curriculei școlare, în funcție de nevoile pieței.
 • Elaborarea de programe menite să asigure tinerilor aptitudinile necesare în economia reală
Mai mult
 • Promovarea educației și culturii antreprenoriale prin organizarea de programe de pregătire profesională, activitățile extracurriculare stimularea învățământului dual, organizarea stagiilor de practică a studenților în întreprinderi, precum și promovarea la nivel național a antreprenoriatului de succes.
 • Înființarea Băncii Române pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BROD) care va contribui la finanțarea, de către administrațiile locale, în mediul urban și rural, a locuințelor de serviciu, destinate închirierii pentru cadre medicale sau didactice care lucrează în localitățile respective.

PNL

 • Creșterea anuală a salariilor în medie cu 20% începând cu a doua jumătate a anului 2017, până la dublarea acestora, însoțită de evaluarea corpului didactic.
 • Introducerea voucherului cultural prin care elevii vor putea participa la evenimente culturale cu unul din părinți.
Mai mult
 • Creșterea alocațiilor la 200 lei, această creștere va fi acordată prin tichete sociale destinate achiziționării de rechizite, haine, alimente.
 • Împrumuturi pentru studenți pe termen lung (10 ani), cu dobândă preferențială, destinate studiilor (rambursabile după 3 ani de la absolvire din veniturile salariale).
 • Înființarea unor secții de medicină sportivă în cadrul spitalelor județene, acolo unde nu există policlinici sportive.
 • Redeschiderea liceelor profesionale la standarde moderne în parteneriat cu mediul economic.
 • Învățământ obligatoriu de la 4 ani și suplimentarea cu 18.000 a locurilor în școli.
 • Examene diferențiate de admitere la licee și Bacalaureat diferențiat în funcție de profilul liceului.
 • Conținut simplificat al manualelor școlare, adaptat la cerințele și sistemele de evaluare.
 • Evaluarea externă a universităților concomitent cu introducerea criteriilor de etică și profesionalism în activitatea academică.

PMP

 • Susținerea investițiilor în educație și cercetare.
 • Dezvoltarea sistemului de biblioteci publice și creearea de servicii virtuale.
Mai mult
 • Definirea unui profil optim al elevilor la finalul fiecărui nivel de studii (cadrul de referinţă curricular).
 • Susținerea inovațiilor pedagogice, în special în formarea pe tot parcursul vieții.
 • Acțiuni pentru refacerea învățământului profesional.
 • Educație secundară cu o structură mai flexibilă.
 • Susținerea unor standardele academice riguroase, proceduri de concurs și promovare cu evaluatori internaționali.
 • Bugetul universităților trebuie alocat în funcție de performanță, calitate și capacitate.
 • Înființarea de institute de studii avansate cu dotări, salarii și burse de nivel european.
 • Susținerea utilizării internetului ca resursă pentru învățare.
 • Creşterea numărului de burse acordate tinerilor din Republica Moldova pentru studii liceale şi universitare.
 • Protejarea mai strictă a dreptului la proprietatea intelectuală, pentru a reduce fenomenul plagiatului.
 • Susţinerea corelării politicilor în domeniul educaţiei cu nevoile economiei și cererile pieţei muncii.

PSD

 • Finanțarea din Programul Operațional Regional, 2017-2020 a unor programe pentru 450.000 tineri, 16-24 ani:
  • alocații pentru finalizarea studiilor. Cost: 21 milioane €, plătiți la unitățile de învâțământ. Beneneficiari potențiali: 60.000 tineri, 350 €/pers.
  • alocații pentru terminarea gimnaziului. Cost: 24 milioane €, plătiți la unitățile de învâțământ. Beneneficiari potențiali: 60.000 tineri, 400 €/pers.
  • burse profesionale 400 lei/lună. Cost: 64 milioane €. Beneneficiari potențiali: 60.000 tineri, din școlile profesionale
  • sprijin de 250 lei/lună pentru continuarea studiilor de către tinerii din familiile sărace. Cost: 180 milioane €. Beneneficiari potențiali: 270.000 elevi.
Mai mult
 • Creșterea burselor studențești de performanță și sociale. Impact: 525 milioane lei (în 4 ani).
 • Beneficiari: 135.000 studenți, masteranzi și doctoranzi.
 • 10% locuri la facultate rezervate pentru tinerii din mediul rural: selecție pe criterii sociale și de performanță cu condiția că după absolvire va profesa în învățământul din mediul rural minim o durată egală cu perioada studiilor
 • Programe de ucenicie pentru învățarea unei meserii și programe de stagii pentru experiență profesională.
 • Un liceu antreprenorial în fiecare reședință de județ.
 • Credit în valoare de 40.000 lei (cursuri, chirii, avans casă) pentru tinerii până la 26 de ani care urmează o școală profesională, studenți sau angajați, cu dobândă subvenționată integral de către stat și garantarea a 80% din valoarea creditului.
 • Calificarea lucrătorilor în agricultură prin cursuri de scurtă durată.
 • Îmbunătățirea Programului Național de Cercetare Dezvoltare cu 100 milioane euro în următorii 4 ani investiți în Academia de Științe Agricole și Silvice și clustere de cercetare în care România are avantaj competitiv.
 • Promovarea activităților vocaționale – tabere tematice și programe naționale pentru pregătirea vocațională a tinerilor (muzică, pictură etc.) în parteneriat cu Ministerul Culturii și Ministerul Educației.
 • Deduceri pentru educație – stabilirea unei sume anuale ce poate fi dedusă din impozitul datorat de fiecare persoană pentru cheltuielile educaționale (rechizite, taxe școlare, cursuri de formare,
  participare la conferințe).
 • Dezvoltarea unui portal online pentru tineri care sa cuprindă oferta educațională, locuri de muncă, oferta formare continuă, posibilități de finanțare, obiective și informații culturale.
 • Construirea de centre de consiliere și orientare școlară în fiecare județ.
 • Înființarea pe lângă autoritățile publice locale a unor centre unde se vor organiza cursuri de dezvoltate personală și profesională pentru tineri (limbi străine, pictură, muzică, antreprenoriat, TIC etc.)
 • Program de prognoză a evoluției pieței muncii, de gestiune a curriculei școlare împreună cu ministerul Educației și Ministerul Muncii
 • Creșterea ponderii criteriului privind angajabilitatea în finanțarea instituțiilor de învățământ superior, precum și în clasificarea și evaluarea externă a instituțiilor de învățământ superior.
 • Forme alternative de învățământ mai ales în zonele rurale și pentru tinerii de etnie romă
 • Cooptarea asociațiilor de reprezentare a tinerilor în procesul de evaluare a programelor de studii
  +3000 de locuri de cazare în căminele școlare/universitare pentru tinerii din mediul rural
 • Implementarea unor proceduri clare de recunoaștere a activităților de voluntariat pe baza Cadrului Național al Calificărilor
 • Dezvoltarea infrastructurii și activității sportive în școli: utilare cabinete pentru medicina sportivă; baze sportive (teren sintetic descoperit, o mini sală de sport și un sector de atletism pentru viteză și sărituri)

UDMR

 • Reducerea materiei de studiu și eliminarea obligativității temelor de clasă.
 • Mai multe școli profesionale și organizarea Bacalaureatului în 2 trepte.
Mai mult
 • Elevii din clasele maghiare trebuie să învețe limba română după o programă specială, cu un manual special, în toți cei 12 ani de învățământ şcolar.
 • Renovarea și dotarea unităților școlare din Transilvania până în 2020.
 • Indexarea cu 25 de procente a salariilor din învățământ.

USR

 • Creșterea finanțării învătământului până la 6% din PIB.
 • Bonusuri din partea administrației locale pentru unitățile de învățământ pe criterii de performanță și incluziune, pentru profesorii care optează să lucreze departe de casă și decontarea cheltuielilor.
Mai mult
 • Reformă în cazul inspecției școlare.
 • Dezvoltarea educației non-profesionale, finanțate cu fonduri europene și colaborări cu sectoarele ONG și cultural.
 • Înființarea și dezvoltarea școlilor profesionale prin: subvenții companiilor care desfășoară programe de calificare la locul de muncă, deduceri de taxe pentru antreprenorii care angajează absolvenți de învățământ profesional, crearea unor parteneriate public-privat prin care dascălii calificați din mediul privat să fie plătiți de la buget, stagii de practică remunerate pentru elevi, recunoașterea orelor de practică profesională ca experiență în domeniu, și posibilitatea obținerii diplomei de bacalaureat.
 • Modificarea finanțării învățământului superior de la sistemul per capita la un sistem mixt care să țină cont de performanță și excelența în cercetare.
 • Investiții în domeniul reabilitării și construcției căminelor studențești.
 • Includerea studiilor de master drept condiție de angajare în unele profesii.
 • Susținerea unei diviziuni mai clare a masteratelor în masterate ce conduc spre doctorat și cercetare și altele, profesionale, corelate cu cerințele diverselor meserii.
 • Reforma programei școlare pentru a cultiva gândirea critică și a îi învăța pe copii cum să învețe.
 • Introducerea de programe de educație financiară, civică și artistică.

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: