Economie

Promisiuni electorale 2016

ALDE

 • ALDE va milita pentru investiții publice de peste 6% din PIB, stabilizarea datoriei publice sub 40% din PIB si un deficit bugetar sub 3%.
 • Reducerea dobânzii de referință a BNR și a ratei dobânzii pe termen lung.
Mai mult
 • Înființarea ”Programului celor 100 de miliarde de euro” ce va avea resurse din activele statului dar și active private.
 • Alocare bugetară anuală pentru investiții (cca 6% din PIB) inclusiv pentru Programul celor 100 de miliarde de euro.
 • Înființarea Fondului pentru Investiții și Dezvoltare (FID) ale cărui resurse vor fi sumele rezultate din privatizări. Până în 2020 se estimează că FID ar putea avea o capitalizare de 3-5 miliarde de euro.
 • Ajutor de stat în valoare de aproximativ 2 miliarde de euro derulat prin intermediul Ministerului Finanțelor Publice și Ministerul Economiei.
 • Înființarea Băncii Române pentru Reconstrucție și Dezvoltare care va contribui la finanțarea, de către administrațiile locale, în mediul urban și rural, a locuințelor de serviciu, destinate închirierii pentru cadre medicale sau didactice care lucrează în localitățile respective.
 • Guvernul va susține construirea a 20.000 de locuințe în perioada 2016-2020 prin Programul celor 100 de miliarde de euro, iar prețul de vânzare va fi cu maxim 15% mai mare decât prețul de construcție.
 • Prin buget va fi asigurată prima pentru Băncile de locuințe, potrivit legii, în sumă de până la 1 miliard de lei.
 • Susținerea capitalizării Bursei de Valori București.
 • Pentru alimentarea Fondului de Investiții și Dezvoltare (FID) și a Băncii Române pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BROD) statul va emite titluri de stat tranzacționabile la bursă.
 • Înființarea Ministerului pentru Repatriere care să reducă efectele migrației.
 • Scutirea de impozit pe profit pentru o perioadă de 5 ani firmelor deținute de repatriați.
 • Crearea, prin intermediul Ministerului Economiei, a unor programe speciale de finanțare pentru repatriați, în sumă de 400 de milioane de euro în patru ani (cu un plafon de 50 000 de euro/afacere), cu posibilitatea suplimentării acestuia.
 • Autoritatea de Administrare a Activelor Statului va fi organizată în fond de investiții și va fi listată la bursă.
 • Despăgubirea la timp și fără discriminare din partea statului (returnări de TVA, despăgubiri pentru expropieri, finanțări din fonduri europene).
 • Eliminarea controalelor și amenzilor excesive și responsabilizarea funcționarilor cu atribuții de control.
 • Eliminarea din legislație a tuturor clauzelor avantajoase pentru stat în raport cu contribuabilii.
 • Instituirea egalității în drepturi între stat și privat în Codurile juridice, inclusiv în ceea ce privește pe apărătorii acestora, procuror și avocat.
 • Crearea unui Comitet ANAF-Patronate de armonizare a metodelor de control.
 • Creșterea gradului de utilizare a instrumentelor TIC în administrație și aplicarea procedurii ”o singură dată”.
 • Prin colaborarea cu Camerele de Comerț și cu administrația locală, se pot înființa așa-numitele one-stop-shop, platforme de informare, consiliere și interacțiune cu administrația publică.
 • Un program special va fi demarat pentru susținerea orașelor mici, monoindustriale, utilizând programele de Ajutor de stat de la dispoziția Ministerului Finanțelor Publice și al Ministerului Economiei.
 • Pentru fiecare județ vor fi stabilite cel puțin trei obiective locale sau regionale ce vor fi realizate pe durata mandatului noului Guvern.
 • Pact fiscal renegociat pentru a permite un deficit bugetar de 2,5 – 3%.
 • Impozit forfetar între 1% și 3% opțional, în funcție de obiectul de activitate pentru toate IMM-urile cu cifră de afaceri de până la 200.000 EUR și simplificarea evidențelor contabile și fiscale ale IMM-urilor.
 • Înființarea Centrului Național de Productivitate.
 • Ajutor pentru prima afacere prin programul START, suma minimă alocată anual va fi 500 de milioane de lei iar plafonul nerambursabil acordat va fi de până la 200 000 de lei.
 • Prima afacere va fi scutită de impozitul pe venitul salarial și contribuții sociale datorate de angajator pentru o perioadă de 3 ani.
 • Consultanță gratuită pentru inițiatorii Primei afaceri din partea autorităților fiscale și Camerelor de Comerț.
 • Reducerea numărului de autorizații, avize, permise, licențe pentru activitatea firmelor.
 • Eliminarea acordului vecinilor pentru firmele care activează în zonele ultracentrale sau în zonele industriale.
 • Facilitarea obținerii autorizațiilor de securitate la incendiu.
 • Simplificarea şi reducerea procedurilor de racordare la reţeaua electrică.
 • Diminuarea numărului de taxe și impozite plătite anual de către firmele din România.
 • Susținerea adoptării Legii lobby-ului.

PNL

 • Cotă unică de 16% pentru contribuțiile sociale.
 • Reducerea TVA la 16%.
Mai mult
 • Înființarea fondului român de dezvoltare urban rural pentru investitii strategice si pentru a acoperi deficite de finanţare în zone critice. Acesta va ajunge la active de peste 11 miliarde de euro în 4 ani.
 • Banii vor proveni din investiții private.
 • Înființarea Băncii de Dezvoltare și Investiții a României pe modelul Băncii Europene de Investiţii.
 • Aceasta va avea un capital iniţial de 200 milioane de euro. BDIR Va avea ca acţionari ministerele ale căror investiţii se vor derula
 • prin utilizarea fondurilor băncii. BDIR va beneficia de management privat.
 • Alocarea a 1 miliard de euro în ajutoare de stat.
 • Transpunerea Directivei UE 1164 din iulie 2016 de stabilire a normelor împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale: profiturile produse în România să fie impozitate în România.
 • Termene mai scurte pentru intrarea și ieșirea de pe piață a agenților economici.
 • Simplificare fiscală și utilizarea resurselor electronice pentru plata obligațiunilor fiscale.
 • Transparență bugetară – toate cheltuielile publice la vedere, atât la nivelul guvernului cât și al autorităților locale.
 • Reducerea cu 50% a numărului de impozite şi taxe.
 • Reducerea impozitului pe venit la jumătate pentru părinţii care au al treilea copil, până la vârsta de 7 ani a acestuia/acestora.
 • Acordarea de stimulente fiscale pentru încadrarea de personal având statutul de șomeri, persoane tinere cu vârsta sub 25 de ani sau cu vârsta peste 55 de ani.
 • Facilități fiscale investitorilor care vor sa facă parteneriate cu școlile profesionale.
 • Un cadru fiscal care să avantajeze atât statul cât și investitorii care vor să exploreze/exploateze hidrocarburi. În acest caz, autoritățile locale vor beneficia direct de o parte din taxe.
 • Demararea unui program de înființare de parcuri industriale pe principiul nici un județ fără parc industrial.
 • Sprijinirea capitalului autohton pentru investiții în străinătate.
 • O nouă lege a turismului.
 • Reindustrializare prin: înființarea de hub-uri, clustere și parcuri industriale.
 • Controlarea respectării clauzelor post-privatizare cuprinse în contractele de privatizare.

PMP

 • Reducerea substanţială a poverii administrative asupra mediului de afaceri și asupra cetăţenilor.
 • Reducerea birocrației și implicare minimă a statului în economie, o piață muncii total liberă.
 • Bugetare multianuală și fixarea unor limite de îndatorare.
 • Pledează pentru bugete echilibrate sau excedentare, ca şi pentru finalizarea intrării în zona euro.
 • Reducerea semnificativă a taxelor pe muncă.

PSD

 • Creearea unui Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții deținut în proporție de 100% de către Stat. Acesta va aduce venituri în plus la buget care vor ajunge cumulativ la 15 miliarde de lei în 2020. Fondul ar urmări trei direcții: dezvoltarea infrastructurii, capitalizarea unor companii strategice şi crearea de noi capacităţi de producţie. Banii fondului vor veni din: emiteri de obligațiuni în valoare de 25 miliarde de lei, dividende de aproximativ 10 miliarde de lei, valorificarea activelor neperformante aproximativ 1 miliard de lei și angrenarea altor surse în proiecte investiționale de aproximativ 25 miliarde de lei.
Mai mult
 • Schema de ajutor de stat pentru start-up-uri: finanțare pentru 10.000 de start-up-uri anual, 200.000 de lei/proiect/antreprenor, procedură simplificată pentru depunerea și aprobarea proiectelor: online, 1 zi.
 • Proceduri simplificate pentru deschiderea unei afaceri: o SRL gratuită, un leu capitalul social, o zi pentru înființarea firmei, e-semnătură gratuită și un cont bancar gratuit.
 • Programul Național de Dezvoltare a Antreprenoriatului va avea cel puțin un incubator de afaceri în fiecare județ. Plus centre de expansiune economică care să ofere suport tehnic și legislativ pentru pătrunderea pe piețele externe.
 • Eliminarea a 102 taxe nefiscale: timbrul de mediu pentru autovehicule, taxele de la Registrul Comerțului (20), taxele consulare și de cetățenie (33), taxa pentru cazierul fiscal, taxele radio-TV, taxa pentru eliberarea pașaportului temporar, tarifele pentru pierderea sau modificarea actelor (22), taxele extrajudiciare de timbru (13), taxa pentru permisele de pescuit sportiv/recreativ, taxele pentru serviciile prestate de MAI pentru public (4), tarifele percepute de Casa Națională de Pensii (4).
 • PIB-ul va ajunge în 2020 la 1.014 miliarde de lei (2016 – 758 miliarde de lei, 2017 – 815 miliarde de lei, 2018 – 878 miliarde de lei, 2019 – 946 miliarde de lei, 2020 – 1.014 miliarde de lei).
 • Veniturile BGC (Bugetului General Consultat) vor crește de la 213 miliarde de lei în 2016 la 330 miliarde de lei în 2020.
 • Deficitul bugetar va ajunge de la 2,9% din PIB în 2016 la 2% din PIB în 2020.
 • Impozitul pe venit pentru salariile mai mici de 2.000 de lei brut/lună va ajunge de la 16% în 2016 la 0% în ianuarie 2018. Impozitul pe venit de 0% de la 1 ianuarie 2018 se va aplica și pentru medici și IT-ști (inclusiv cei cu studii medii) indiferent de salariu.
 • Pentru salariile care depășesc 2.000 lei brut/lună impozitul pe venit se va reduce la 10% la 1 ianuarie 2018.
 • Contribuția CAS pentru salarați va ajunge de la 26,3% în 2016 la 25% în 1 ianuarie 2018 (la grupa a I-a de muncă: de la 31,3% la 29% iar la grupa a II-a de muncă: de la 36,3% la 33%).
 • Contribuția CASS va ajunge de la 10,7% în 2016 la 10% în 1 ianuarie 2018.
 • La 1 ianuarie 2018 nu vor mai exista contribuții pentru salariați pentru: șomaj, concedii, creanțe salariale și pentru risc și accidente.
 • La 1 ianuarie 2018 contribuțiile pentru salariați vor ajunge la 35%.
 • Impozitul pe venit pentru cei care desfășoară activități independente (cabinete individuale, PFA, DDA, medici, jurnaliști, consultanți, notari, contabili, taximetriști, etc.) va ajunge la 0% la 1 ianuarie 2018 pentru cei cu venituri mai mici sau egale cu 24.000 lei anual. Iar pentru cei cu venituri din activități independente care depășesc 24.000 lei anual, impozitul pe venit va ajunge la 10% din suma care depășeșete 24.000 lei la 1 ianuarie 2018.
 • Pentru cei cu activități independente (PFA, drepturi autor, avocati, contabili, etc.) contribuțiile CAS și CASS vor fi 0% la 1 ianuarie 2018.
 • Pentru alte venituri obținute de persoanele fizice impozitul pe venit va ajunge la 10% la 1 ianuarie 2018 iar CASS la 0%.
 • Impozitul pentru transferul proprietății va ajunge la 0% pentru proprietățile cu o valoare mai mică sau egală cu 450 mii lei și 3% din ce depășește 450 mii lei la 1 martie 2017.
 • Impozitul pe autoturisme (cc Impozitul pe C.A. pentru microîntreprinderi cu 1-9 angajați va ajunge la 1% din 1 martie 2017 iar plafonul C.A. va crește la 500.000 euro din aceeași dată.
 • Impozitul pe profit pentru centrele de cercetare-dezvoltate va ajunge de la 16% în 2016 la 0% scutire pe 10 ani la 1 martie 2017.
 • Impozitul pe dividende va fi eliminat complet la 1 ianuarie 2018.
 • TVA general de 18% la 1 ianuarie 2018.
 • TVA pentru vânzarea de locuințe la 0% în 1 martie 2017.
 • TVA pentru publicitate la 9% în 1 martie 2017.
 • Stoparea externalizării profiturilor de către firmele multinaționale începând cu 2018, se va implementa gradual Directiva CE 1164/2016 care prevede acest lucru.
 • Majorarea plafonului pentru opțiunea de înregistrare la plata TVA (în cazul IMM și PFA), în două etape: de la 220.000 lei la 300.000 lei prin actualizarea cursului de schimb euro-leu și de la 300.000 lei la 1.000.000 lei – solicitare către CE.
 • Deduceri pentru familiile cu copii: cu venituri sub 5.000 lei/lună – 1.600 lei/an pentru fiecare copil iar pentru famillile cu venituri între 5.000 și 10.000 lei/lună – 1.200 lei/an pentru fiecare copil.
 • Pentru familiile cu venituri sub 1.250 lei/lună, fără salariați, CASS plătit de la Buget pentru fiecare persoană adultă din familie.
 • Pentru familiile cu venituri între 1.250 și 5.000 lei/lună, cu un salariat în familie, CASS plătit de la Buget pentru soțul/soția salariatului aflat(ă) în întreținere.
 • Pentru familiile cu venituri sub 5.000 lei/lună – 75% din cheltuielile cu chiria și utilitățile (max. 900lei pelună) pentru cei care își găsesc un loc de muncă la mai mult de 50 km față de domiciliu.
 • Scutirea de TVA la toate materiile prime și serviciile din agricultură la 1 martie 2017.
 • Impozit 0% pe venit pentru medici.
 • Introducerea unui mecanism de taxare a profiturilor în sectorul resurselor naturale.
 • Gruparea legislației economice într-un Cod Economic care va include Codul Fiscal, Codul de procedură fiscală, Legea evaziunii fiscale, Legea societăților comerciale etc. Maxim 500 pagini.
 • Instituțiile de control vor face cel mult un control pe an. (Cu excepția sesizărilor și cazurilor flagrante)
 • Nu se va lua nicio măsură punitivă din partea instituțiilor de control fără derularea premergătoare a etapelor de informare și prevenție. (Cu excepția cazurilor de natură penală).

UDMR

 • Reduceri la plata impozitelor pentru familii în funcție de numărul de copii pe care îl au în întreținere: 4% pentru 2 copii, 6% pentru 3 copii, iar pentru 4 copii 8%.
 • TVA redus la 9% pentru utilitățile publice.
 • Tinerii antreprenori scutiți timp de trei ani de la plata altor impozite în afara celor pentru venit.
 • Înființarea societăților comerciale într-o singură zi fără să depindă de alte costuri.

USR

 • Adoptarea unei strategii industriale bazată pe tranziția spre industrii de tehnologie medie și înaltă.
Mai mult
 • Susținerea prin investiții directe, parteneriate public-privat, fiscalitate, atragere de investiții străine, dar mai ales obținerea și difuzarea de informații cu privire la industrii și activități profitabile a consolidării clusterelor industriale in jurul întreprinderilor, universităților și centrelor de cercetare existente și încurajarea creșterii unor industrii noi cu valoare adăugată mare.
 • Susținerea companiilor mici si medii pentru participarea prin asociații la proiecte guvernamentale, susținerea antreprenoriatului în facultăți prin oferirea de spații de lucru tinerilor antreprenori și crearea unui fond pentru susținerea startup-urilor tehnologice și de cercetare avansată.

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: