Agricultura

Promisiuni electorale 2016

ALDE

 • Scutire de impozit pe profit timp de 5 ani și scutire de impozit pe terenul agricol pentru fermierii care se asociază în Cooperative agricole mari.
 • Extinderea și modernizarea sistemelor de irigații, astfel încât în 2020 cel puțin 1 milion de hectare să fie irigate.
Mai mult
 • Terenurile cu destinație agricolă vor putea fi cumpărate numai de fermieri, persoane fizice și juridice, cu experiență în domeniu de minim 5 ani (carnet de producător/carnet de comerciant).
 • Încadrarea băuturilor din gospodăriile individuale ca produse tradiționale, cu regimul fiscal adecvat produselor tradiționale europene.
 • Susținerea construirii lanțurilor de depozite pentru producția de cereale, cu acordarea unor certificate de depozit tranzacționabile.
 • Includerea în Programul celor 100 de miliarde de euro a industriilor prelucrătoare de produse agricole.
  Adoptarea Pachetului minim de confort rural, valabil pentru fiecare comună (drumuri asfaltate între comune, alimentare cu apă și gaze, canalizare, existența unui cămin cultural, a unui sediu adecvat pentru primărie, a unui dispensar, a școlilor și grădinițelor care îndeplinesc normele de autorizare etc.).

PNL

 • Intabularea și comasarea terenurilor agricole în condiţiile în care încasarea subvenţiilor din fonduri europene este condiţionată de finalizarea cadastrului.
 • Reabilitarea sistemului national de irigatii si sprijinirea producatorilor agricoli pentru utilizarea resurselor locale de apa prin construirea canalului Siret – Bărăgan.
Mai mult
 • Reorganizarea ADS (Agentia Domeniului Statului), astfel incat sa poata avea prioritate in cumpararea terenurilor agricole dar si revizuirea valorii redeventelor pentru asigurarea unui mediu concurential egal pentru toti fermierii.
 • Revizuirea legislației privind vânzarea terenurilor agricole, în special limitarea numărului de hectare pe care o persoană fizică sau juridică le poate achiziționa în România. Avizarea acestor tranzacții trebuie realizată de Camerele Agricole care trebuie să fie funcționale.
 • Sprijinirea formelor asociative ale producătorilor agricoli prin realizarea a 5 agropolisuri (centre logistice cu obiectiv agricol) a câte 100 milioane de euro fiecare.

PMP

 • Repartiție corectă între culturile intensive, bio și artizanale, ca și între exploatările mari și mici.
 • Stimularea agriculturii autohtone prin promovarea consumului de produse românești.
Mai mult
 • Susținerea valorificarea produselor agricultorilor în piețele urbane.
 • Introducerea unor politici de dezvoltare a unor spaţii de depozitare în zona rurală, pentru colectarea producţiei de legume şi fructe de la micii fermieri.
 • Susținerea politicilor agricole comune și a politicii de coeziune în cadrul UE.
 • Aducerea la zi și întreținerea cadastrului pentru întregul teritoriu.

PSD

 • Impozitul pe terenul agricol va ajunge la 0 lei la 1 ianuarie 2018, dar pentru terenul nelucrat 2 ani consecutiv impozitul va fi de 100 lei/ha.
Mai mult
 • Plata la timp a subvențiilor: 15 octombrie – avansul, 1 decembrie și 31 martie – plata regulară.
  Refacerea și extinderea sistemului de irigații în trei etape: 1. 2017-2020, 40 de amenajări, 1.300.000 ha; 2. 2018-2020, 37 amenajări, 400.000 ha; 3. 2019-2020, 9 amenajări, 190.000 ha.
 • Dezvoltarea sistemului anti-grindină și de creștere a precipitațiilor, cu o finanțare de la buget în valoare de 45 milioane euro pentru 2017-2018.
 • Minim 10 unități de procesare legume-fructe și depozite frigorifice cu o investiție de 100 milioane euro din Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții.
 • Unități de colectare și procesare lână, piei de ovine și caprine cu investiție de 200 milioane euro din Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții.
 • Program de susținere a produselor deficitare, care va începe în 2017 cu tomate și carnea de porc.
 • 3.000 de euro anual pentru fiecare fermier cu peste 1.000 m2 de solarii.
 • 10.000 de euro anual pentru fermele cu peste 200 de capete.
 • Impozit zero pentru tractoare, utilaje agricole începând cu 2018.
 • Cadastrarea tuturor terenurilor agricole până în 2020 de către stat.
 • Program pentru agricultura ecologică și a produselor tradiționale: încurajarea producției bio – creșterea suprafeței cultivate la 500.000 ha, laborator național pentru certificarea produselor ecologice și tradiționale și centre de informare pentru producători privind facilitățile acordate.
 • Programe de încurajare a activităților din zona montană cu o investiție de 1 miliard de euro în 10 ani (protecția resurselor naturale, crearea și conservarea locurilor de muncă, crearea și protejarea infrastructurii de acces).
 • Credite pentru stimularea producției vegetale, zootehniei, acvaculturii și industriei alimentare cu garanție de la stat în proporție de 80% și o dobândă de 2% peste dobânda ROBOR, cu un plafon maxim de 3 milioane de euro.
 • Scutirea de TVA la toate materiile prime și serviciile din agricultură la 1 martie 2017.
 • Reglementarea mai strictă a condițiilor legale privind achiziționarea terenurilor.
 • Îmbunătățirea Codului apei și solului.
 • Simplificarea legislației și a procedurilor privind formele de sprijin din agricultură pe principiul ”o singură cerere, un singur ghișeu”.
 • Îmbunătățirea legislației cu privire la transabilitatea produselor agroalimentare.
 • Crearea de fonduri mutuale agricole pentru stabiliatea veniturilor în cazul volatilității prețurilor la produsele agricole sau a produselor înregistrate.
 • Calificarea lucrătorilor în agricultură prin cursuri de scurtă durată.
 • Îmbunătățirea Programului Național de Cercetare Dezvoltare cu 100 milioane euro în următorii 4 ani investiți în Academia de Științe Agricole și Silvice și clustere de cercetare în care România are avantaj competitiv.

UDMR

 • Sprijinirea de către guvern a înființării întreprinderilor agricole familiale cu 50.000 de euro şi trei ani de scutire de la plata impozitului.
 • Finalizarea până în 2020 a înscrierii terenurilor în registrul de cadastru funciar, iar taxa de primă înregistrare să fie plătită de stat.

USR

 • Coborârea pragului de eligibilitate al Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) de la 8000 de Euro la 4000.
 • Debirocratizarea Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR).
 • Asistență financiară pentru procesarea și stocarea produselor agricole pentru micii producători locali.
 • Stabilirea unui fond de micro-creditare din fonduri naționale pentru fermierii de subzistență.
  Încurajarea asocierii.

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: