Agricultura

  • Mihail Chiru

Agricultura și dezvoltarea României

Din cauza veniturilor reduse din agricultură și a subdezvoltării mediului rural, mai mult de jumătate din populația rurală (55%) se confruntă cu riscul de sărăcie și excluziune socială. În același timp, agricultura românească are aceleași problemele structurale majore ca în urmă cu patru deși volumul de fonduri europene încasate de agricultori sau investite în dezvoltarea rurală este unul fără precedent.

Așadar, în ciuda unor progrese realizate în ultimii ani, persistă problemele legate de fărâmițarea exploatațiilor agricole, de absența cadastrului și a înregistrării proprietăților sau de nefiscalizarea activităților legate de producție și tranzacții. Diversificarea economiei rurale și adoptarea unei strategii pe termen lung asupra priorităților în utilizarea fondurilor aferente Politicii Agricole Comune (PAC) rămân încă doar deziderate, deși ar avea potențialul de a contribui la crearea unei agriculturi viabile economic, dar și compatibile cu structura socială a satului românesc.

Importanța pentru cetățean

Atât productivitatea extrem de scăzută a agriculturii românești (aproximativ 30% din populație muncește  în agricultură, silvicultură și piscicultură, dar, în schimb, sectorul a produs o singură dată în ultimii patru ani mai mult de 5% din PIB), cât și structura deficitară a exploatațiilor agricole (predominanța fermelor de subzistență și a celor foarte mari care folosesc puțini angajați) înseamnă, în practică, pentru majoritatea familiilor implicate în acest sector un nivel de trai extrem de scăzut și o lipsă cronică a perspectivelor de dezvoltare. Astfel, din cauza veniturilor foarte mici din agricultură, riscul de sărăcie sau excluziune socială este de aproape două ori mai mare în zonele rurale față de orașele mari: 55% față de 28%.

Mai mult

Pensiile de agricultor (ale celor care au muncit în agricultura colectivizată de dinainte de 1989) sunt ridicol de mici – o medie de 381 de lei (Ionescu 2016), dar perspectivele pentru cei care lucrează acum în agricultură sunt la fel de sumbre din cauza plăților informale și a neparticipării la sistemul de contribuții de asigurări sociale. Astfel, nu este de mirare că mulți tineri aleg soluția emigrării. Aceasta conduce la situația în care aproape 60% din cei care primesc plăți directe în agricultură (deținând un sfert dintre terenurile arabile) au peste 60 de ani (CE 2016: 69). Îmbătrânirea acestei populații limitează productivitatea sectorului agricol și capacitatea de a se dezvolta.

Subdezvoltarea mediului rural este caracterizată și de accesul limitat la servicii de sănătate (76% au asigurare de sănătate față de 95% în zonele urbane), la servicii de bază (apă curentă, canalizare), infrastructură rutieră de calitate (72% din drumurile rurale sunt de pământ și pietre), dar și de acces limitat la internet (CE 2016: 69-70).

Probleme structurale și progrese modeste

Modelul agricol al UE este constituit de fermele de mărime mijlocie (Luca 2009), ceea ce face structura agriculturii românești nu numai atipică, dar și deficitară. Astfel, în România fermele de subzistență sau semi-subzistență reprezintă 92% din totalul exploatațiilor în timp ce restul de 8% sunt ferme medii și mari care lucrează 71% din suprafața agricolă utilizată (CE 2016: 68). Din 2010 s-au făcut unele progrese modeste în direcția comasării: numărul exploatațiilor agricole a scăzut în 2013 cu 6% față de 2010, ajungând la 3.601.776 (1NS 2014). În același timp, însă, a scăzut cu mai mult de 9% numărul exploatațiilor cu personalitate juridică. În 2013, suprafața agricolă utilizată în medie de o exploatație a ajuns la 3,6 ha (INS 2014), față de 3,5 ha conform datelor recensământului agricol din 2010. Aceste date indică faptul că măsurile existente de sprijinirea asocierii micilor producători care să își exploateze terenurile în comun au fost ineficiente.

Mai mult

Fermele de subzistență sau semi-subzistență practică, în general, o agricultură extensivă, bazată pe metode tradiționale. O mare parte dintre acestea nu pot primi plăți din schemele APIA fiindcă terenul aferent este fie prea mic, fie nu este întreținut după cum o cer standardele europene. La cealaltă extremă se află marile complexe agro-industriale care folosesc foarte puțină forță de muncă și practică o agricultură intensivă. Menținerea acestei structuri bipolare reprezintă un dezavantaj semnificativ pentru economia românească din moment ce modelul european al fermelor medii (20-100 ha) poate crește considerabil productivitatea, oferind, în același timp, șansa unui trai decent pentru un procent mult mai mare al locuitorilor din mediul rural (Luca 2009). Astfel, în prezent doar 39% din populația ocupată din mediul rural este salariată pentru munca sa (CE 2016: 67).

Deși procesul de comasare a terenurilor este esențial pentru agricultura românească, modul în care acesta se va produce este la fel de important. Acapararea majorității terenurilor agricole de către complexele agro-industriale poate conduce la eliminarea biodiversității – proliferarea monoculturilor, la efecte adverse pentru mediu (din cauza exploatării intesive a solului), dar și la o re-editare a modelului Sud-American, cu „câteva mii de ferme mari în mijlocul unei sărăcii rurale generalizate” (Luca 2009). În plus, nu trebuie ignorat rolul social jucat de gospodăriile rurale ca sursă de alimente gratuite sau ieftine pentru rudele din mediul urban, respectiv rolul agriculturii tradiționale și practicilor agricole tradiționale în protejarea biodiversității (World Bank 2014: 17).

Dincolo de aspectul mărimii și al problemelor ce decurg din acesta, agricultura românească este afectată și de alte deficiențe, pe care politicile din ultimii ani nu au reușit să le amelioreze substanțial în ciuda fondurilor substanțiale accesate prin Politica Agricolă Comună. Sprijinul prin intermediul Politicii Agricole Comune se face prin doi piloni: prin plăți directe și măsuri de piață și prin proiecte și programe pentru dezvoltare rurală (PNDR). Plățile efectuate până la sfârșitul anului 2015 în cadrul PNDR au fost de 8,1 miliarde €, din totalul de 9,29 miliarde € care au fost alocate pentru perioada 2007-2013. Astfel, gradul de absorbție a crescut semnificativ de la 33% la sfârșitul lui 2011 (MADR 2012) la 91,3% după patru ani (Gimbășanu 2015). Pentru PNDR 2 (2014-2020) UE a alocat aceeași sumă ca și pentru PNDR 1 – 8,1 miliarde €, prioritățile fiind „creșterea productivității agricole, îmbunătățirea cooperării între fermele de dimensiuni mici, creșterea valorii adăugate a produselor agricole, crearea de locuri de muncă și dezvoltarea zonelor rurale” (CE 2016: 67).

Un obstacol major în dezvoltarea unei piețe a terenurilor agricole, dar și a întregului sector îl reprezintă în continuare problemele de cadastru și evidență juridică. Ca și la alegerile desfășurate în urmă cu patru ani principalele partide promit și în 2016 finalizarea cadastrului și înregistrarea gratuită a tuturor terenurilor.

O altă problemele nerezolvată este cea a irigației. Astfel, infrastructura de irigații existentă acoperă doar 20% din suprafața agricolă utilizată însă suprafața irigată efectiv a scăzut în ultimii ani din cauza ineficienței și costurilor ridicate ale sistemului (CE 2016: 68), chiar dacă și 2015 și 2016 au fost ani foarte secetoși. Gradul foarte redus de fiscalizare a agriculturii este o altă deficiență majoră nesoluționată. În 2013 doar aproximativ 28.000 de exploatații agricole aveau personalitate juridică (INS 2014). Atât timp cât nu pot oferi facturi pentru tranzacții și nu pot contracta împrumuturi decât în nume propriu, capacitatea de dezvoltarea fermelor este extrem de limitată.

Piața produselor agricole este în continuare disfuncțională în special în ceea ce privește distribuția și accesul pe piață (Anghel 2009; Rowe 2012). Majoritatea lanțurilor de supermarketuri și hipermarketuri preferă să vândă produse de import deoarece tranzacțiile cu producătorii locali au un grad mai scăzut de predictibilitate, atât la nivelul calității, cât și al cantității produselor (Rowe 2012).Deși începând cu 2013 România exportă mai multe produse agricole și alimentare decât importă (CE 2016: 68) nivelul ridicat al importurilor îi face pe consumatorii românii foarte vulnerabili la fluctuațiile de prețuri de pe piețele internaționale. O soluție impusă de forul legislativ în privința situației descrise este Legea 150 din 2016 privind necesitatea ca minim 51% dintr-o serie de produse alimentare (carne, ouă, legume, fructe, miere de albine, produse lactate și de panificație) să provină din lanțul alimentar scurt. Conform Ministrului Agriculturii, Comisia Europeană a cerut, însă, renunțarea la această lege, trimițând o atenționare privind posibilitatea deschiderii procedurii de infringement (Ziare.com 2015).

O direcție alternativă pentru care militează un număr de actori neguvernamentali precum EcoRuralis este sprijinirea agriculturii ecologice ca oportunitate majoră atât pentru supraviețuirea micilor producători, cât și pentru creșterea nivelului de trai din mediul rural. Chiar dacă agricultura industrială și cea eco pot coexista, în timp ce agricultura eco poate fi practicată și la scală mare, România nu face pași în această direcție. Astfel, în 2015 doar aproximativ 246.000 de hectare au fost cultivate organic, ceea ce înseamnă aproximativ 1,8% din totalul suprafeței agricole, dar și o scădere de aproximativ 0,3% comparativ cu 2012 (EUROSTAT 2016).

Toate aceste aspecte problematice reprezintă tot atâtea provocări pentru următoarele guverne, ultimii ani demonstrând că respectivele deficiențe nu vor dispărea doar prin acțiunea forțelor pieței sau pe cale naturală. Unele dintre prioritățile partidelor anunțate în această campanie în privința agriculturii și a oportunităților și restricțiilor impuse de participarea la Piața Agricolă Comună ar putea reprezenta pași în direcția corectă.

Referinţe

Anghel, Lucian. 2009. “Agriculture – Strengths – Opportunities – Survival”  BCR Research, disponibil la: http://www.google.ro/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.bcr.ro%2Fen%2FDownloads%2
F0901481b8004c213.pdf&ei=xduLUP6HNMah4gTw_oCIAw&usg=AFQjCNF1tYbqhhM557T1EQL_ErhCzYlfwg&sig2=BpfE8TcB1M13lj3_kg1QQg

Gimbășanu, Gabriela. 2015. Gradul de absorbție pe PNDR 2007-2013 a ajuns la 91,3%: cum s-au împărțit cei 8,1 miliarde de euro, din care 6,83 miliarde de euro primitate de la UE, disponibil la: http://agrointel.ro/44982/gradul-de-absorbtie-pe-pndr-2007-2013-a-ajuns-la-913-cum-s-au-impartit-cei-81-miliarde-de-euro-din-care-683-miliarde-de-euro-primite-de-la-ue/

Ionescu, Vladimir. 2016. Pensiile speciale în România și nivelul lor. curs de guvernare, disponibil la: http://cursdeguvernare.ro/cate-pensii-speciale-se-platesc-in-romania-si-la-ce-nivel.html

Luca, Lucian. 2009. “Two Extremes Don’t Make One Right: Romania and the Reform of the Common Agricultural Policy of the EU”. CRPE Policy Brief, nr. 4, Bucureşti: Centrul Român pentru Politici Europene, disponibil la: http://www.crpe.ro/eng/library/files/crpe_policy_memo_4_en.pdf

Rowe, Joshua. 2012. „Matters of Perspective: Tracing Romania’s Agricultural Challenges”, lucrare de disertaţie prezentată la Brown University, disponibilă la: http://www.watsoninstitute.org/ds/Theses/2012/Rowe_Joshua_Thesis_Final2012.pdf

*** EUROSTAT. 2016. „Area under organic farming”,  disponibil la: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=tsdpc440

*** INS. 2014. „Ancheta Structurală în Agricultură 2013 – rezultate finale”, Institutul Național de Statistică, comunicat de presă nr. 308 din 15 decembrie 2014  disponibil la: http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/com_anuale/ancheta%20structurala%20in%20agricultura/Asa2013r.pdf

*** MADR 2012. „Raport de activitate al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR)”, disponibil la: http://www.madr.ro/pages/raport/raport-activitate-madr-2011.pdf

*** Ziare.com. 2016. „Comisia Europeană va sancționa România dacă nu renunțăm la legea cu 51% produse românești în supermarketuri”, articol disponibil la: http://www.ziare.com/achim-irimescu/ministrul-agriculturii/comisia-europeana-va-sanctiona-romania-daca-nu-renuntam-la-legea-cu-51-la-suta-produse-romanesti-in-supermarketuri-1444078

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: