Sănătate

Promisiuni electorale 2012

1. ARD

 • Realizarea reformei pieței de asigurări de sănătate și definirea pachetului de servicii medicale acoperit de asigurarea de sănătate;
 • Creşterea ponderii investiţiilor în sectorul medical în totalul cheltuielilor publice cu sănătatea;
Mai mult
 • Redimensionarea programelor naționale de sănătate și finanțarea lor integrală de la bugetul de stat;
 • Încurajarea parteneriatului public-privat în domeniul investiţiilor în sectorul medical;
 • Dezvoltarea sistemului de urgență prin componentele sale SMURD, ambulanță, UPU;
 • Crearea unei reţele naţionale de spitale regionale de urgenţă, inclusiv prin parteneriat public-privat;
 • Informatizarea sistemului sanitar, continuarea perfecţionării platformei informatice din asigurările de sănătate şi perfecţionarea instrumentelor de luptă antifraudă;
 • Dezvoltarea asistenței sanitare în mediul rural și educația pentru sănătate; Crearea unor centre multi-funcţionale în mediul rural;
 • Creșterea veniturilor salariale ale personalului sanitar din sistemul public, în funcție de pregătirea profesională, competențe, calitatea și eficiența muncii prestate;
 • Diversificarea şi creşterea calităţii prevenţiei şi educaţiei pentru sănătate;
 • Îmbunătăţirea şi menţinerea stării de sănătate a populaţiei, inclusiv prin compatibilizare şi integrare cu sistemele de sănătate din cadrul Uniunii Europene;

2. USL

 • Completarea legislației privind descentralizarea din sănătate;
 • Trecerea CNAS în subordinea Parlamentului pentru eliminarea controlului guvernului asupra cheltuirii banilor pe criterii politice și asigurarea finanțării adecvate a spitalelor;
Mai mult
 • Înființarea Companiei Farmaceutice Naționale, construită pe nucleul Fabricii Antibiotice Iași, care va integra Unifarm, Oficiul Central de Stocare pentru Situații Speciale, Sanevit Arad și Departamentul de Vaccinuri de la Institutul Cantacuzino;
 • Redeschiderea spitalelor închise în perioada 2008 – 2012; Construirea și dotarea, la standarde europene, a 8 spitale regionale;
 • Extinderea sistemului SMURD la nivel național, prin contribuția autorităților locale (inclusiv în mediul rural);
 • Susținerea modelului centrelor de sănătate multifuncționale în mediul rural (ele pot reuni, alături de medicul de familie, și alte competențe: medici specialiști, asistenți comunitari, farmaciști, dentiști, asistenți sociali, specialiști în îngrijiri paleative, îngrijiri la domiciliu etc.);
 • Compensarea, în mod real, a medicamentelor cu 90% pentru pensionarii cu pensii sub 1000 de lei;
 • Deblocarea posturilor din sănătate, în funcție de nevoi și de specificul subdomeniului de activitate, după regula de înlocuire 1 la 1. Necesarul  sistemului  este  de  peste  28000;
 • Stimulente pentru medici de familie din zone defavorizate: primă de instalare, locuință de serviciu, indemnizații de ședere în localitate, dotare, inclusiv mijloc de transport etc.;

3. PP-DD

 • Anularea legii sănătății și anularea sistemului de coplată;
 • Statul va importa toate medicamentele la prețul real, acela de cost;
Mai mult
 • Statul va subvenționa toate medicamentele;
 • Redeschiderea a 65 spitale care deserveau 2 milioane de pacienți.

4. UDMR

 • Creşterea graduală a resurselor bugetare alocate sănătăţii, în aşa fel încât în 2016 să se atingă cota de 6% din PIB;
Mai mult
 • Desfiinţarea sistemului de conducere bipolar în sănătate și introducerea unei strategii unitare pentru asigurarea eficienței și coordonării sistemului;
 • Asigurarea utilizării limbii materne în sănătate în spiritul legii nr. 46/2003;
 • Crearea unui sistem de asigurare pentru malpraxis cu acumulare de capital care să faciliteze finanţarea unor proiecte de prevenţie în domeniu;
 • Cooptarea  unor resurse alternative pentru îngrijirea mai eficientă a pacienţilor în domeniile în care sectorul de stat nu este prezent sau este prezent doar într-o mică măsură (îngrijirea pacienţilor în vârstă, îngrijirea pacienţilor la domiciliu, îngrijire paleativă);
 • Reorganizarea programelor naţionale în sănătate: este nevoie de dezvoltarea programelor naţionale de prevenţie;
 • Consolidarea instituţiei medicului de familie prin alocarea unor resurse mai mari (12% a cheltuielilor totale în domeniul sănătăţii) şi prin extinderea competenţelor sale;
 • Operarea unui sistem informatic eficient în sănătate eficient și introducerea cât mai rapidă a cardului de asigurare medicală;

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: