Sănătate

Promisiuni electorale 2008

1. PDL

 • Asigurarea resurselor pentru sănătate la un nivel de 6% din PIB;
 • Reorganizarea sistemului de asigurări sociale de sănătate pe baza principiilor descentralizării administrative;
Mai mult
 • Înfiinţarea Oficiului pentru Promovarea şi Protecţia Drepturilor Pacienţilor şi a unui Institut Naţional pentru evaluarea tehnologiilor medicale;
 • Trecerea managementului spitalicesc în subordinea administraţiei locale;
 • Reforma asigurărilor medicale corelată cu reforma sistemului de sănătate publică;
 • Stimularea asigurărilor de sănătate private prin delimitarea netă dintre îngrijirile medicale garantate de stat şi cele private;
 • Finanţarea unitară a unităţilor spitaliceşti bazată pe standarde de cost a serviciilor medicale;
 • Redimensionarea sistemului de asistenţă a mamei şi a copilului vizând sporirea natalităţii şi scăderea mortalităţii infantile şi materne;
 • Intensificarea măsurilor de medicină preventivă și promovarea programelor de educare pentru sănătate;
 • Finanţarea cercetării ştiinţifice în domeniul medical.

2. PSD-PC

 • Alocarea unui procent de 6% din PIB pentru Sănătate;
 • Strategie națională de dezvoltare a serviciilor sanitare pe o perioadă de minim 8 ani;
Mai mult
 • Dezvoltarea unui Program Național de Investiții care să permită aderarea infrastructurii sanitare din sănătate la standardele europene în maxim opt ani, inclusiv prin atragerea de fonduri europene;
 • Înființarea de centre multifuncționale în special în mediul rural și informatizarea totală a Sistemului Sanitar;
 • Construirea a 8 spitale regionale ultra-moderne;
 • Eliminarea plafoanelor la medicamente din farmacii;
 • Medicamente compensate și gratuite pentru persoanele cu venituri reduse;
 • Creșterea veniturilor salariale ale profesioniștilor din sistem;
 • Asigurarea participării personalului sanitar la un program de educație continuă și introducerea sistemului de evaluare a performanțelor manageriale;
 • Achiziţionarea de aparate de zbor pentru transportul de urgenţă al bolnavilor în fiecare regiune de dezvoltare arondată spitalelor regionale de urgenţă.

3. PNL

 • Creșterea finanțării totale a sistemului de sănătate la 7% din PIB în anul 2012 (5.5% în 2009, 6% în 2010, 6.5% în 2011 și 7% în 2012);
Mai mult
 • Reducerea TVA la medicamente la 5% cu efect pe reducerea prețurilor de vânzare cu amănuntul și creșterea accesului cetățenilor la medicamente;
 • Dotarea cu aparatură de înaltă performanță în unitățile sanitare, în funcție de nivelul acestora, numărul populației deservite și evaluarea tehnologiilor, consolidarea, repararea și reabilitarea spitalelor publice;
 • Transferarea spitalelor comunale, orășenești, municipale și județene neclinice la autoritățile locale;
 • Construirea a 32 de spitale de urgență noi, reabilitarea a 15 spitale de urgență;
 • Medicamente compensate, eventual acordare derogări pentru anumite categorii de pensionari;
 • Desființarea plafoanelor la farmacii;
 • Creșterea numărului de medici și asistenți medicali prin îmbunătățirea sistemului de salarizare, a creșterii calității locurilor de muncă;
 • Dezvoltarea de programe de promovare a sănătății în domeniul reducerii obezității, consumului de tutun, alcool și droguri.

4. UDMR

 • Descentralizarea sistemului de servicii în sănătate și trecerea acestuia în subordinea autorităților locale;
Mai mult
 • La nivel județean, alcătuirea unui Departament de Siguranță Socială în cadrul Consiliului Județean (cu direcții pentru medicină și probleme sociale);
 • Casa de Sănătate să treacă în subordinea Parlamentului;
 • Introducerea unui sistem informatic de evidență interconectat cu sistemele similare ale statelor membre UE – emiterea unui card personal de asigurat, care să conțină codul asiguratului și nu codul numeric personal;
 • Reglementarea statutului medicilor rezidenți prin determinarea cercului activităților medicale care pot fi exersate de către medicii rezidenți în timpul rezidențiatului.

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: