Sănătate

Angajamente guvernamentale

1. GUVERNUL VICTOR PONTA: PSD, PNL, PC

7 mai 2012 – Prezent

Mai mult
 • Finalizarea, promovarea și aprobarea noului proiect de lege a sănătății;
 • Implementarea unui proiect pilot cu privire la salarizarea diferențiată, în funcție de performanță, a personalului din sistemul sanitar;
 • Crearea cadrului legislativ și administrativ pentru implementarea sistemului de management al calității serviciilor de sănătate;
 • Înființarea centrelor multifuncționale în zonele în care și-au încetat activitatea spitalele considerate ineficiente;
 • Înființarea de noi centre de primire urgențe în zonele cu risc crescut;
 • Reducerea costurilor cu medicamentele inclusiv prin implementarea unui sistem de achiziții centralizate;
 • Promovarea consumului de medicamente generice pentru populație;
 • Elaborarea unei strategii de echilibrare financiară a sistemului de sănătate în următorii cinci ani;
 • Identificarea modalităților de a reduce arieratele la medicamentele utilizate în tratamentul în ambulator și prevenirea acumulării altora noi.

2. GUVERNUL MIHAI RĂZVAN UNGUREANU: PDL, UDMR, UNPR

9 februarie 2012 – 27 aprilie 2012

Mai mult
 • Implementarea unui proiect pilot referitor la funcționarea spitalelor ca fundații sau asociații;
 • Aprobarea unui proiect pilot cu privire la salarizarea diferențială, în funcție de performanță, a personalului din sistemul sanitar;
 • Analizarea sistemului de decontare a unor medicamente;
 • Revizuirea duratelor de spitalizare pentru diferite grupe diagnostice;
 • Deblocarea posturilor din sistemul de sănătate;
 • Continuarea, de către CNAS, a informatizării sistemului de sănătate, prin implementarea cardului național de sănătate, a prescripției electronice și a dosarului electronic al pacientului.

3. GUVERNUL EMIL BOC II: PDL, UDMR, UNPR

23 decembrie 2009 – 9 februarie 2012

Mai mult
 • Accelerarea procesului de descentralizare în sistemul de sănătate şi creşterea gradului de implicare a administraţiei locale în managementul spitalicesc;
 • Îmbunătăţirea managementului spitalelor prin introducerea indicatorilor de performanţă şi de calitate a serviciilor;
 • Organizarea centrelor de permanenţă pentru asigurarea asistenţei medicale permanente în mediul rural și dotarea acestora cu ambulanţe de intervenţie;
 • Punerea în aplicare a unui program naţional de investiţii care să permită dezvoltarea infrastructurii sanitare la standardele europene, în maximum 8 ani, inclusiv prin atragerea de fonduri europene;
 • Dotarea cabinetelor medicale cu aparatură de diagnostic şi tratament, astfel încât după următorii trei ani să existe un nivel standard de dotare în toate cabinetele din ţară;
 • Informatizarea sistemului sanitar cu interconectarea tuturor furnizorilor de servicii medicale pentru controlul costurilor;
 • Garantarea accesibilităţii la medicamente compensate şi gratuite pentru toată perioada anului.

4. GUVERNUL EMIL BOC I: PDL, PSD-PC

22 decembrie 2008 – 1 octombrie 2009

Mai mult
 • Accelerarea procesului de descentralizare în sistemul de sănătate şi creşterea gradului de implicare a administraţiei locale în managementul spitalicesc;
 • Oferirea şi garantarea accesului tuturor cetăţenilor la servicii de sănătate de înaltă calitate;
 • Concesionarea şi/sau vânzarea cabinetelor medicale de la stat către medicii care le deţin în administrare;
 • Introducerea sistemului de evaluare a performanţelor manageriale la toate nivelurile;
 • Creşterea finanţării sistemului de urgenţă şi dezvoltarea serviciilor de tip SMURD, astfel încât acestea să acopere toată suprafaţa ţării;
 • Creşterea veniturilor salariale ale personalului din sistemul sanitar;
 • Garantarea susţinerii financiare de către stat a programelor naţionale de sănătate (tuberculoză, cancer, HIV/SIDA, dializă etc.);
 • Decontarea cu prioritate a reţetelor eliberate în farmaciile (puncte farmaceutice) deschise în mediul rural de către casele de asigurări de sănătate.

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: