Reorganizare administrativă

Promisiuni electorale 2012

1. ARD

  • Formula reorganizării administrative: număr restrâns de regiuni, dispar județele;
  • Principiul subsidiarității. Regiunea nu va avea decât acele competențe care pot fi exercitate mai ușor decât la nivel local;
Mai mult
  • Fiecare comunitate are dreptul de a se auto-administra în limitele constituționale, dar, pe de altă parte, acele unități care nu au suficiente resurse pentru a funcționa vor trebui să dispară în urma unei analize atente.

2. USL

  • Formula reorganizării administrative: 8 regiuni de dezvoltare, 42 de județe.
  • Reforma constituțională: introducerea, prin Constituție, a regiunii ca nou nivel administrativ, fără a implica desființarea județelor; procesul de regionalizare va fi decis prin referendum.

3. PP-DD

4. UDMR

  • Formulă pentru reorganizarea administrativă: regiuni care să respecte caracteristicile etnice ale populaţiei; accent pe componența a două regiuni – Secuimea, cuprinzănd judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, și regiunea de dezvoltare din Nord-Vest, alcătuită din judeţele Bihor, Satu Mare şi Sălaj.
Mai mult
  • Principiile autoguvernării şi subsidiarităţii prin formularea juridică şi implementarea legislativă a formelor de autonomie.
  • Comunitățile etnice maghiare se autoguvernează prin intermediul alegerilor generale, egale, directe şi secrete.
  • Reformă constituțională: definirea în Constituție a regiunilor ca unități ale administrației publice având competenţe decizionale şi executive independente preluate de la puterea Centrală. Reorganizarea regiunilor administrative în vederea autonomiei culturale, teritoriale și regionale, precum și descentralizarea ca formulă de utilizare eficientă la nivel local (al autorităților locale) a fondurilor locale.