Reorganizare administrativă

Promisiuni electorale 2008

1. PDL

 • Reorganizarea în vederea autonomiei administrativ- regionale prin eliminarea județelor și introducerea regiunii ca unic nivel intermediar între local și național.
Mai mult

Descentralizare administrativă în domeniile :

 • învățământ – prin calcularea și finanțarea directă a costurilor per elev și descentralizarea managementului de resurse umane;
 • sănătate – management local al spitalelor;
 • poliție,
 • instituții de cultură;
 • gestiunea locală a cladirilor de patrimoniu;

Descentralizarea financiară

 • Proiectului legii sistemului unitar de salarizare a funcţionarilor publici şi elaborarea unor reglementări similare pentru personalul contractual, funcţionarii publici cu statut special, cadrele didactice şi personalul sanitar.

2. PSD-PC

 • Reorganizarea structurilor politico-administrative pentru reducerea costurilor, însă fără o propunere de formulă de realizare a reorganizării.
 • Descentralizarea ca proces care răspunde nevoii de întărire a capacității administrative a instituțiilor statului trebuie să fie reală şi efectivă, nu numai în termeni de obligaţii, ci în termeni de resurse (financiare si de decizie) în domeniile:
Mai mult
 • educaţie şi învăţământ;
 • sănătate publică;
 • ordine publică;
 • protecţia mediului, amenajarea teritoriului şi serviciile comunale;
 • Informatizarea totală a serviciilor publice şi a instituţiilor administraţiei centrale şi locale.

3. PNL

 • Reorganizarea administrativă nu a facut obiectul promisiunilor electorale ale PNL, în schimb s-a pus accentul pe creşterea autonomiei locale prin descentralizare:
Mai mult
 • Descentralizarea administrativă (transferul de noi competenţe de la nivelul ministerelor spre autoritãţile locale şi judeţene, cu precădere în domeniile educaţiei şi sănătății;
 • delimitarea mai clară a competenţelor între diferitele niveluri administrative; dezvoltarea capacității administrative la nivel local prin promovarea conceptului intercomunalității, a zonelor metropolitane, etc)
 • Descentralizare financiară prin transparentizarea și obiectivizarea procesului de alocare bugetară;
 • reformarea unor sisteme de colectare a impozitelor și prin sprijinirea și capacitarea autorităților locale și județene în configurarea și colectarea impozitelor și taxelor locale.

4. UDMR

 • Reorganizarea regiunilor de dezvoltare, continuarea procesului de descentralizare (administrativă și financiară) și realizarea formelor de autonomie au constituit obiectiveale UDMR.
Mai mult
 • Reorganizarea administrativă presupune investirea regiunilor statistice și de planificare cu atribuții administrative. Cele 15 unităţi administrative şi de planificare ale dezvoltării regionale şi rurale (15 regiuni statistice) propuse ar trebui să fie conduse de un corp ales.
 • Obiectiv referitor la regionalizare: crearea unei regiuni de dezvoltare echitabile pentru judeţele Covasna, Harghita şi Mureş