Reorganizare administrativă

Angajamente guvernamentale

1. GUVERNUL VICTOR PONTA: PSD, PNL, PC

7 mai 2012 – Prezent

Mai mult
  • Fără trimiteri la reorganizarea administrativă.
  • Descentralizarea (administrativă şi financiară) este unul dintre pilonii reformei administraţiei, urmărind creșterea accesibilității  și calității serviciilor publice prin: introducerea de norme de calitate, de cost și de personal pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, stimularea cooperării între unităţile administrativ teritoriale și  întărirea capacității administrației publice locale de a atrage fondurile europene.

2. GUVERNUL MIHAI RĂZVAN UNGUREANU: PDL, UDMR, UNPR

9 februarie 2012 – 27 aprilie 2012

Mai mult
  • Regândirea regiunilor economice de dezvoltare pentru a promova dezvoltarea durabilă și reducerea disparităților, fără trimiteri, însă, la formula reorganizării.
  • Continuarea procesului de descentralizare în domeniile învățământului și sănătății și reorganizarea serviciilor publice deconcentrate prin transferul de atribuții către autoritățile publice locale și preluarea atribuțiilor de control, monitorizare și inspecție de către prefect.

3. GUVERNUL EMIL BOC II: PDL, UDMR, UNPR

23 decembrie 2009 – 9 februarie 2012

Mai mult
  • Elaborarea unui proiect privind reorganizarea administrativ-teritorială a României şi descurajarea iniţiativelor de înfiinţare de noi comune şi oraşe.
  • Descentralizarea administrativă (în domeniul învățământului, sănătății, ordinii publice,culturii, asistenței sociale, transporturi, agricultură) și financiară în vederea atingerii obiectivelor de guvernare: creșterea autonomiei decizionale și financiare a nivelului local, creșterea calității și accesibilității serviciilor publice și restructurarea administrației publice.

4. GUVERNUL EMIL BOC I: PDL, PSD-PC

22 decembrie 2008 – 1 octombrie 2009

Mai mult
  • Fără trimiteri la reorganizarea administrativă.
  • Descentralizarea financiară și administrativă (cu accent pe învățământ, sănătate publică, servicii sociale, ordine publică, transporturi, cultură și patrimoniu). Deconcentratele păstrează exclusiv atribuţiile de control, inspecţie şi monitorizare ale domeniului în care activează, competenţele prefecţilor urmând a fi redefinite pe măsura realizării procesului de descentralizare.