Piața muncii

Promisiuni electorale 2012

1. ARD

 • Piaţă internă a muncii flexibilă, permisivă, transparentă şi un sistem de asigurări sociale şi de protecţie socială sustenabil şi echitabil;
 • Eliminarea totală a restricţiilor impuse României de unele state membre ale Uniunii Europene, privind circulaţia forţei de muncă;
Mai mult
 • Creşterea salariului minim brut nominal lunar garantat în plată pe economie la 850 lei (de la 01.01.2013), respectiv la 1000 lei (de la 01.01.2015);
 • Reducerea cotei unice de impozitare a venitului personal de la 16% la 12%, la 01.01.2013;
 • Reducerea ratei totale a contribuţiilor sociale cu 5 puncte procentuale, la angajator, de la 01.01.2015;
 • Dezvoltarea sistemului uceniciei la locul de muncă şi a evaluării şi certificării ulterioare a calificărilor dobândite în mod informal sau non-formal;
 • Sprijinirea publică a angajatorilor pentru angajarea stabilă (pe cel puţin cinci ani consecutivi) a tinerilor sub vârsta de 30 de ani;
 • Extinderea angajărilor cu timp de lucru parţial;
 • Prioritate la menţinerea locului de muncă în caz de reducere a activităţii sau de restructurare, pentru persoanele care au copii în întreţinere;
 • Încurajarea pilonilor privaţi de asigurări sociale;
 • Transferul stimulentelor pentru creşterea natalităţii de la instrumentul financiar (alocaţii) la securitatea locului de muncă.

2. USL

 • Creștem salariul minim pe economie la 800 lei/lună;
 • Păstrăm plafon 16% și introducem, impozitul diferenţial pe venitul salarial cu deductibilităţi fiscale: cote de 8%, 12% și 16%, ce vor fi stabilite pe grile de venit;
Mai mult
 • Scăderea contribuţiei pentru asigurări (CAS) cu 5% pentru angajatori;
 • Reducem integral plata CAS datorată de angajatori pentru 1 an de zile, pentru crearea de noi locuri de muncă (cu condiţia menţinerii pe locul de muncă încă un an de zile);
 • Zero taxe pentru angajarea cu jumătate de normă a tinerilor sub 25 de ani;
 • Sistem de deduceri fiscale pentru medici şi/sau cadre didactice în vederea stimulării rămânerii în sistem a resursei umane de calitate;
 • Economie socială pentru creșterea ratei de ocupare a persoanelor provenind din grupurile defavorizate, inclusiv a minorității rome;
 • Reducem șomajul în rândul tinerilor, condiţionând participarea firmelor la licitaţiile pentru lucrări publice de existenţa a minimum 10% angajaţi tineri;
 • Deblocăm posturile pentru tinerii absolvenţi din sistemele de învăţământ şi sănătate, (regula de înlocuire 1 la 1);
 • Asistență socială  în baza a două principii: proximitatea (sprijinul merge cât mai aproape de beneficiar) și reciprocitatea (ajutorul social este condiționat de participarea la anumite activități ale comunității);
 • Schimbarea accentului de pe asistența acordată individului pe construirea măsurilor de protecție socială în jurul protecției familiei.

3. PP-DD

 • Mărirea tuturor salariilor bugetarilor cu 25% şi a tuturor pensiilor cu 10%;
 • Mărirea tuturor salariilor particularilor;
 • Codul Muncii – schimbat. Raportul de salarizare 1:5;
Mai mult
 • Creşterea salariului minim pe economie la 1000 lei;
 • Taxa pe veniturile cetăţenilor = 10%; Taxa pe veniturile companiilor (aprox. 10%);
 • Suprataxa de 25% pe viramente către off-shore;
 • Anularea tuturor datoriilor cetăţenilor la plata TVA-ului “retroactiv”; anularea datoriilor PFA-urilor pentru plata retroactivă a contribuţiilor la asigurările de sănătate şi la fondul de pensii;
 • Taxa “Robin Hood” – în cazul importurilor de produse alimentare. Suprataxarea companiilor care aduc marfă din străinătate care se produce şi în România;
 • Scutiri de taxe şi impozite pe 3 ani pentru toţi românii din diaspora care înfiinţează o firmă în care angajează un şomer sau un bugetar sau investesc 10.000 de euro într-o afacere ăn România;
 • Într-o zonă din România vom da o lege specială pentru industria IT – care va fi scutită total de orice fel de taxe;
 • Toate creditele restante ale românilor nevoiaşi să fie reeşalonate, “îngheţate” pentru o perioadă de 12 luni;
 • Scutirea de taxe sau/şi impozite pentru familiile cu mulţi copii; acordarea unor premii importante pentru tinerele mămici;
 • Statul va construi 200.000 de locuinţe pentru tineri, dar şi pentru toţi românii care nu au unde să locuiască;
 • Rezolvarea problemelor persoanelor cu handicap; Indemnizaţiile persoanelor cu dizabilităţi vor creşte.

4. UDMR

 • Taxa de solidaritate de 40% pe veniturile mai mari de 100.000 lei timp de trei ani;
 • Reducerea în două etape, a CAS: mai întâi, reducerea cu 3,5% la angajator şi cu 2,5% la angajat, iar în a doua etapă o reducere cu câte 2% în ambele cazuri;
Mai mult
 • Modificarea în două faze a administrării impozitelor pe venit: în primă fază 80% din impozitele pe venit să rămână la nivel local (45% la bugetele locale, 12% la bugetul judeţean, 23% pentru echilibrarea bugetelor locale şi judeţene), iar în a doua fază, întregul venit constituit din impozitul pe venitul persoanelor fizice să fie administrat local;
 • Calificarea resurselor umane şi prin constituirea unor parteneriate locale;
 • Sprijin mărit acordat angajatorilor care angajează forţă de muncă cu program parţial (part-time) prin modificarea legii nr. 76/2002;
 • Facilitarea dialogului între angajaţi şi angajatori referitor la creşterea productivităţii şi la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă;
 • Asigurarea locurilor gratuite în  sistemul  învăţământului  public superior pentru persoane cu dizabilităţi;
 • Trecerea de la un sistem de sprijin social bazat pe alocaţii la un sistem de sprijin social bazat pe servicii;
 • Modificarea sistemului de taxe şcolare în aşa fel încât învăţământul superior să fie accesibil şi celor cu venituri reduse.

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: