Piața muncii

Promisiuni electorale 2008

1. PDL

 • Creşterea gradului de ocupare de la circa 59%, în prezent, la minimum 65%, în anul 2012;
 • Facilitarea mobilităţii forţei de muncă şi crearea condiţiilor economice şi sociale necesare pentru revenirea în ţară a românilor;
 • Creşterea participării la formarea profesională continuă;
Mai mult
 • Creşterea gradului de flexibilizare a  pieţei muncii;
 • Îmbunătăţirea accesului pe piaţa forţei de muncă a grupurilor defavorizate, dezvoltarea pieţei muncii incluzive şi îmbătrânirea activă;
 • Absorbţia integrală şi eficientă a resurselor financiare europene destinate dezvoltării resurselor umane;
 • Creşterea câştigului salarial mediu brut nominal pe economie în perioada 2009 – 2012 cu cca.75%;
 • Salariul minim  brut  va avea o dinamică,  încât  va atinge 50% din câştigul salarial mediu brut pe economie;
 • Simplificarea procedurilor de angajare şi concediere a lucrătorilor, concomitent cu măsuri de securizare a locurilor de muncă şi sprijinirea dialogului angajator – angajat;
 • Stabilirea unui nou sistem de salarizare a funcţionarului public şi a personalului contractual bugetar;
 • Prezența Agenţiilor Judeţene de Ocupare şi Formare Profesională în mediul rural;
 • Vouchere pentru ocupare şi formare profesională;
 • Stimularea, prin măsuri fiscale, a participării salariaţilor la formarea profesională continuă;
 • Măsuri legislative care vizează reducerea muncii la negru;
 • Stimularea rămânerii pe piaţa muncii a persoanelor care au împlinit vârsta de pensionare, precum şi atragerea în activitate a persoanelor pensionate apte de muncă;
 • Elaborarea unei politici imigraţioniste selective, adaptate la nevoile sectoriale;
 • Acordarea indemnizaţiei de şomaj diferenţiat ca perioadă şi cuantum în funcţie de structura cererii şi ofertei forţei de muncă;
 • Revizuirea legislaţiei privind patronatele;
 • Menţinerea cotei unice de impozitare directă a venitului personal şi a profitului corporativ.

2. PSD-PC

 • Salariul minim corelat cu valoarea coşului de consum;
 • Sprijinirea angajării tinerilor, seniorilor şi femeilor în scopul creşterii ratei ocupării în rândul acestor categorii sociale;
 • Reduceri fiscale pentru primul an de activitate profesională (100% în primele 6 luni şi 50% în următoarele 6 luni), un sprijin accentuat pentru găsirea primei slujbe;
Mai mult
 • Introducerea măsurii efectuării unui an de stagiu în întreprindere înainte de master, 6 luni înainte de licenţă;
 • Vom asigura deschiderea largă la concurenţă a profesiilor reglementate concomitent cu păstrarea criteriilor de calitate a serviciilor;
 • Încurajarea mobilității geografice;
 • Măsuri active de asistenţă socială prin revederea formelor de acordare a venitului minim garantat;
 • Raţionalizarea diverselor tipuri de asistenţă socială şi atenţie sporită acordată persoanelor cu handicap;
 • Întărirea dialogului social – importanța convențiilor colective;
 • Revederea întregului pachet de legi privind sindicatele, patronatele, negocierile colective, conflictele de muncă.

3. PNL

 • Creşterea ratei de activitate de la 63,9 % în 2008 la 68 % 2012;
 • Salariul minim brut se va majora în ritmuri anuale superioare câştigului salarial mediu brut, astfel încât în 2012 acesta să reprezinte aproape 45% din câştigul salarial mediu brut;
Mai mult
 • Salarial mediu brut va creşte cu cel puţin 60% pe întreaga perioadă, astfel încât să ajungă la peste 800 euro în 2012;
 • Reforma Serviciului Public de Ocupare (SPO) – modernizarea legislaţiei de reglementare a organizării  şi funcţionării a Serviciului Public de Ocupare şi a Autorităţii Naţionale pentru Calificări;
 • Protecţie socială complementară ajutorului de şomaj pentru grupuri sociale aflate în dificultate;
 • Măsuri active de ocupare pentru grupuri vulnerabile;
 • Acordarea de stimulente financiare, sprijin pentru obţinerea unor competenţe profesionale mai bune şi asigurarea unor perspective pentru un loc de muncă de calitate în vederea renunţării la statutul de asistat social;
 • Servicii de informare şi consiliere privind cariera în școli;
 • Încurajarea mecanismelor de stagiatură şi practică în întreprinderi;
 • Prelungirea vieţii active dupã îndeplinirea condiţiilor legale de pensionare;
 • Susţinerea financiară a programelor de calificare-recalificare pentru lucrătorii în vârstă;
 • Acordarea de subvenţii angajatorilor pentru a recruta şi a menţine în activitate lucrătorii vârstnici;
 • Sprijinirea formalizării activităţilor de tip agricol (încheierea de contracte de muncă, plata contribuţiilor sociale etc.);
 • Asigurarea unui echilibru între flexibilizarea relaţiilor contractuale şi protecţia ocupării forţei de muncă;
 • Stimularea formării profesionale continue;
 • Atragerea cetăţenilor români care lucreazã în strãinãtate pe piaţa muncii din România;
 • Combaterea migraţiei ilegale şi a muncii fãrã forme legale;
 • Combaterea fenomenului de muncă fără forme legale.

4. UDMR

 • Integrare la locul de muncă a tinerilor şi a persoanelor aflate în şomaj, trecute de vârsta de 45 de ani;
 • Reţea de educaţie a adulţilor în limba maghiară, în special în domeniul sănătăţii (colegii tehnice) şi al cunoştinţelor informatice;
Mai mult
 • Educaţia la locul de muncă şi elaborarea unui cadru legislativ stimulent. Construcţii de angajare flexibile – ex: munca la distanță.
 • Sprijin pentru angajatorii care angajează cu program de muncă parţial.

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: