Piața muncii

Angajamente guvernamentale

1. GUVERNUL VICTOR PONTA (2012): PSD, PNL, PC

7 mai 2012 – Prezent

Mai mult
 • Creșterea ratei ocupării pieței muncii atât în cadrul grupurilor defavorizate și a șomerilor de lungă durată și a tinerilor.
 • Promovarea unui program prioritar cu partenerii sociali pentru păstrarea și creșterea numărului de locuri de muncă.
 • Modificarea Legii Dialogului Social – prin crearea unui grup de lucru tripartit și deblocarea activității CES.
 • Reanalizarea Codului Muncii și a Legii salarizării unice pentru salariații bugetari.
 • Promovarea legii internship-ului și modificarea legii uceniciei și a legii muncii zilierilor.
 • Reîntregirea salariilor personalului bugetar.
 • Reanalizarea acordului tripartit privind evoluția salariului minim brut pentru 2012-2016.
 • Crearea condițiilor pentru realizarea acordului social cu toate patronatele, sindicatele și reprezentanți ai societății civile.

2. GUVERNUL MIHAI RĂZVAN UNGUREANU (2012): PDL, UDMR, UNPR

9 februarie 2012 – 27 aprilie 2012

Mai mult
 • Creșterea gradului de ocupare a pieței de muncă la 65% în anul 2013 și continuarea eforturilor pentru a atinge ținta de 70% conform Strategiei Europa 2020.
 • Absorbția eficientă a resurselor financiare europene destinate dezvoltării resurselor umane, astfel încât să se asigure suportul de formare profesională și ocupațională.
 • Elaborarea și aprobarea Planului Național pentru locuri de muncă, conform Declarației politice de la Consiliul European din 30 ianuarie 2012, utilizând mecanismele dialogului social, inclusiv prin implicarea partenerilor sociale.
 • Restructurarea centrelor de formare profesională și plasarea lor într-un sistem de competitivitate.
 • Stimularea, prin măsuri active, a participării salariaților la formarea profesională continuă, cu atenție particulară pentru persoanele din mediul rural și din cadrul grupurilor vulnerabile.
 • Combaterea fenomenului de muncă nedeclarată prin intensificarea acțiunilor de control ale Inspecției Muncii și ale altor organe de control.
 • Crearea de parteneriate între instituții cu rol de monitorizare a pieței muncii.
 • Restructurarea și revitalizarea dialogului social prin implementarea acestuia la nivel național.
 • Îmbunătățirea activității de consiliere a șomerilor în căutarea locurilor de muncă.
 • Acordarea de subvenții angajatorilor care reintegrează pe piața muncii femei cu copii în întreținere sub 6 ani.
 • Eliminarea restricției de angajare pe perioada concediului de îngrijire a copilului, respectiv, introducerea posibilității de ocupare parțială concomitent cu deducerea proporțională a indemnizației de creștere a copilului.
 • Introducerea și stimularea formelor alternative de angajare, precum, munca la distanță și ocuparea parțială.
 • Continuarea programelor pentru facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare.
 • Dezvoltarea culturii antreprenoriale și încurajarea spiritului inovator.
 • Intensificarea dialogului și creșterea transparenței reglementărilor.

3. GUVERNUL EMIL BOC II (2009-2012): PDL, UDMR, UNPR

23 decembrie 2009  –  9 februarie 2012

Mai mult
 • Sprijinirea creării de noi locuri de muncă.
 • Orientarea către proiecte de investiții publice care vor atrage o parte a forței de muncă eliberate ca urmare a efectelor adverse ale crizei economice.
 • Continuarea reformării și simplificării sistemului de salarizare în domeniul public.
 • Echilibrarea pieței muncii și creșterea gradului de ocupare a forței de muncă.
 • Creșterea gradului de ocupare la minimum 65% până în 2013.
 • Întărirea dialogului social la toate nivelurile în scopul creșterii aportului acestuia la dezvoltarea economică și socială.
 • Creșterea participării la formarea profesională la minimum 7% din populația în vârstă de muncă între 25-64 de ani.
 • Absorbția eficientă a resurselor financiare europene destinate dezvoltării resurselor umane, astfel încât să se asigure suportul de formare profesională și ocupațională.
 • Simplificarea procedurilor de angajare și concediere a lucrătorilor.
 • Sprijinirea dialogului angajator-angajat în ceea ce privește flexibilizarea programului de lucru și facilitatea mobilității ocupaționale, profesionale și geografice.
 • Restructurarea centrelor de formare profesională și plasarea lor într-un sistem de competitivitate pentru ocupare și formare profesională.
 • Stimularea, prin măsuri fiscale, a participării salariaților la formarea profesională continuă.
 • Revederea întregului pachet de legi privind sindicatele, patronatele, negocierile colective, conflictele de muncă.
 • Restructurarea și revitalizarea dialogului social la nivel național prin revizuirea legislației privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social în ceea ce privește adaptarea acesteia la nivelul practicii din Uniunea Europeană și țările membre.
 • Îmbunătățirea criteriilor și formelor de acordare a venitului minim garantat.
 • Intensificarea dialogului și creșterea transparenței reglementărilor, prin formalizarea consultărilor publice-private în sfera managementului reglementărilor din domeniul mediului de afaceri și profesiilor liberale.
 • Program pentru adaptarea forței de muncă și a administrației publice de la sate la schimbările actuale, pentru instruirea în meserii tradiționale și servicii, precum și modernizarea administrației publice locale.

4. GUVERNUL EMIL BOC I (2008-2009): PDL, PSD-PC

22 decembrie 2008 – 1 octombrie 2009

Mai mult
 • Creșterea gradului de ocupație a pieței muncii de la 59% la minimum 65% în 2012.
 • Creșterea participării la formarea profesională continuă de la 2% la minimum 7% din populația în vârstă de muncă între 25-64 de ani.
 • Creșterea salariului minim brut pe economie astfel încât să atingă 50% din salariul mediu brut pe economie până la sfârșitul lui 2012.
 • Creșterea salariului mediu brut nominal pe economie cu 55% până în 2012.
 • Echilibrarea pieței muncii și creșterea gradului de ocupare a forței de muncă.
 • Intensificarea procesului legislativ și de aplicare a măsurilor instituționale care vizează reducerea muncii la negru.
 • Raționalizarea cheltuielilor cu ajutoare și prestații sociale, prin acordarea acestora numai persoanelor și familiilor aflate în situație socială precară, transparentizarea procedurilor de încadrare în grad de handicap, precum și eliminarea oricăror măsuri care încurajează un comportament pasiv pe piața muncii.
 • Promovarea Dialogului Social cu patronatele și sindicatele, în scopul luării celor mai bune decizii de natură socioeconomică, precum și încheierea de acorduri tripartite.
 • Protejarea locurilor de muncă, precum și crearea de noi locuri de muncă, inclusiv în mediul rural.
 • Echilibrarea pieței muncii și reducerea deficitelor sectoriale de forță de muncă.
 • Creșterea gradului de flexibilizare a pieței muncii.
 • Îmbunătățirea accesului pe piața forței de muncă a grupurilor defavorizate, dezvoltarea pieței muncii incluzive și îmbătrânirea activă.
 • Întărirea dialogului social la toate nivelurile în scopul creșterii aportului acestuia la dezvoltarea economică și socială.
 • Absorbția eficientă a resurselor financiare europene destinate dezvoltării resurselor umane, astfel încât să se asigure suportul de formare profesională și ocupațională.
 • Simplificarea procedurilor de angajare și concediere a lucrătorilor, concomitent cu măsuri de securizare a locurilor de muncă.
 • Sprijinirea dialogului angajator-angajat în flexibilizarea programului de lucru, în facilitarea mobilității ocupaționale, profesionale și geografice.
 • Reorganizarea agențiilor județene de ocupare și formare profesională.
 • Restructurarea centrelor de formare profesională a serviciului public şi punerea lor în sistem de competitivitate pentru ocupare şi formare profesională.
 • Stimularea, prin măsuri fiscale, a participării salariaţilor la formarea profesională continuă.
 • Asigurarea serviciilor de formare profesională pentru persoanele din mediul rural şi din cadrul grupurilor vulnerabile.
 • Stimularea rămânerii pe piaţa muncii a persoanelor care au împlinit vârsta de pensionare, precum şi atragerea în activitate a persoanelor pensionate apte de muncă.
 • Intensificarea procesului legislativ şi de aplicare a măsurilor instituţionale care vizează reducerea muncii la negru.
 • Redimensionarea competenţelor şi a atribuţiilor instituţiilor de control în scopul creşterii exigenţei şi responsabilităţii în actul de control al raporturilor de muncă, precum şi în ceea ce priveşte asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă.
 • Revederea întregului pachet de legi privind sindicatele, patronatele, negocierile colective, conflictele de muncă.
 • Revitalizarea dialogului social, inclusiv prin participarea companiilor multinaţionale.
 • Creşterea capacităţii instituţionale pentru implementarea politicilor de gen, crearea sistemului naţional de sprijinire şi promovare a politicilor privind egalitatea de şanse pe piaţa muncii bazate pe fondurile structurale.
 • Sporirea numărului de locuri de muncă adecvate pentru activarea persoanelor cu dizabilităţi cu potenţial lucrativ în vederea încadrării lor în muncă.
 • Aplicarea de politici favorabile femeilor, pentru a le asigura condiţii corespunzătoare în vederea adaptării la schimbările imediate şi viitoare de pe piaţa muncii.
 • Program pentru adaptarea forţei de muncă şi a administraţiei publice de la sate la schimbările actuale, pentru instruirea în meserii tradiţionale şi servicii şi modernizarea administraţiei publice locale finanţate din Fondul Social European.
 • Dezvoltarea resursei umane şi punerea în valoare a potenţialului de cooperare cu sectorul privat şi cu sistemul educaţional local.
 • Scutirea angajatorilor de cheltuielile cu contribuţiile sociale pentru salariile angajaţilor cu dizabilităţi.
 • Transpunerea sistemului practicat în anumite state UE prin care angajatorii persoanelor cu dizabilităţi primesc subvenţii de la stat

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: