Pensii

Promisiuni electorale 2012

1. ARD

 • Creşterea anuală a pensiei de asigurări sociale de stat cu inflaţia medie a anului anterior, la care se adaugă 50% din creşterea reală a câştigului salarial nominal mediu brut lunar;
 • Identificarea de soluţii instituţionale care să încurajeze în continuare pilonii privaţi de asigurări sociale;
Mai mult
 • Atragerea fondurilor de pensii private pentru a investi prin intermediul pieţei de capital.

2. USL

 • Indexarea pensiilor cu rata inflației, conform prevederilor legii și în limitele bugetului;
 • Modificarea legii pensiilor: valoarea punctului de pensie să crească anual cu un procent care să acopere 100% inflația și cu cel puțin 50% creșterea reală a salariilor;
Mai mult
 • Introducerea unei reglementări pentru majorarea valorii punctului de pensie în cursul exercițiului bugetar, în situații în care inflația crește cu mai mult de 5%;
 • Introducerea unui sistem de conturi individuale de economisire pentru pensia publică (Pilon I);
 • Multiplicarea resurselor de venit pentru bătrânețe prin introducerea sistemului facultativ de pensii ocupaționale;
 • Introducerea posibilității legale de achiziționare de puncte anuale de pensie, pentru pensionarea la limită de vârstă, în cazul persoanelor care nu au contribuit la fondul de pensii pentru perioadele cumulate de maxim 5 ani;
 • Transformarea vârstei de pensionare din obligație în drept, lăsând la latitudinea celui care atinge vârsta de pensionare decizia momentului în care se iese la pensie;
 • Scutirea pensionarilor cu o pensie mai mică de 1000 lei de la mecanismul de coplată în cadrul asigurărilor de sănătate;
 • Compensarea medicamentelor în mod real cu 90% pentru pensionarii cu pensii sub 1000 lei.

3. PP-DD

 • Legea pensiilor schimbată din temelii – anulată;
 • Mărirea tuturor pensiilor – fondul de pensii va fi mărit cu 1 miliard de euro, astfel că fiecare pensie va crește cu 10%;
Mai mult
 • Fondurile private de pensii vor fi “naționalizate” de urgență astfel încât 3 miliarde de euro se vor întoarce în țară;
 • Interzicerea impozitării pensiilor;
 • În cazul în care un pensionar moare, 50% din pensia sa să fie oferită soțului, respectiv soției, în cazul în care acesta (aceasta) trăiește;
 • Anularea datoriilor PFA-urilor pentru plata retroactivă a contribuțiilor la asigurările de sănătate și la fondul de pensii;
 • Vârsta de pensionare a femeilor, dar și a bărbaților va scădea.

4. UDMR

 • Eliminarea inechităţilor din Legea pensiilor; garantarea posibilităţii nelimitate de a acumula pensii şi salarii bugetare;
 • Îmbunătăţirea activităţii caselor judeţene de pensii;
Mai mult
 • sproporţionalităţilor între diferite grupuri de pensionari;
 • Reexaminarea impozitării pensiilor: obligativitatea plăţii impozitelor să se refere doar la pensiile speciale;
 • Deblocarea pensiilor, creşterea valorii pensiilor şi păstrarea puterii lor de cumpărare;
 • Îmbunătăţirea condiţiilor dreptului la alocaţia pentru văduve;
 • Contracararea abuzurilor  şi problemelor în domeniul călătoriei compensate a pensionarilor;
 • Îmbunătăţirea condiţiilor de vacanţă de odihnă şi îngrijire medicală a pensionarilor;

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: