Mediu

Promisiuni electorale 2012

1. ARD

Obiective

 • Dezvoltarea infrastructurii de mediu. Creştere economică în conformitate cu triunghiul vital al mediului: protecţie, conservare, regenerare.
 • Filtrarea efectelor antropice asupra mediului
Mai mult
 • Respectarea ţintelor asumate de către România privind ţinta 20X20X20.
 • Aplicarea principiului poluatorul plăteşte.

Direcţii de acţiune:

 • Legislaţie adecvată privind tratarea deşeurilor.
 • Îmbunătăţirea monitorizării calităţii mediului.
 • Extinderea împăduririi.
 • Reconstrucţia Gărzii de Mediu.
 • Reabilitarea obiectivelor turistice.
 • Realizarea investiţiilor în infrastructura de mediu şi încurajarea parteneriatului public-privat în această direcţie.

2. USL

 • Împădurirea Romaniei: extinderea împăduririlor în următorii ani în special în zonele expuse la inundaţii şi alunecări de teren.
 • Încurajarea agriculturii ecologice.
Mai mult
 • Realizarea unui program naţional de educare a populaţiei privind protecţia mediului şi utilizarea responsabilă a resurselor.
 • Implementarea schemelor de susţinere pentru producerea energiei verzi.
 • Perfecţionarea pieţei de certificate verzi pentru atragerea capitalului privat.
 • Stimularea apariţiei locurilor de muncă verzi.

3. PP-DD

 • Reîmpădurirea României.
 • Statul va cumpara aproximativ 5.000.000 de hectare de teren agricol nelucrat si va face agricultura bio.

4. UDMR

Principii de bază

 • Respectarea principiului ”poluatorul plătește.”
 • Asigurarea principiului dezvoltării durabile.
Mai mult
 • Implementarea politicilor de mediu menite să reducă efectele schimbărilor climatice.
 • Respectarea principiului prevenirii în domeniul investițiilor.
 • Tratarea protecției mediului ca o politică intersectorială și nu ca un domeniu izolat.
 • Tratarea criteriilor de mediu ca fiind prioritare în elaborarea politicilor de dezvoltare.
 • Colaborare continuă și dialog permanent cu organizațiile neguvernamentale de mediu.

Mediul urban

 • Introducerea și utilizarea tehnologiilor verzi cu consum redus de energie.
 • Exploatarea surselor regenerabile de energie.
 • Dezvoltarea de sisteme integrate de depozitare a deșeurilor, colectarea selectivă și reciclarea deșeurilor conform standardelor.
 • Continuarea programului ”Casa Verde.”
 • Introducerea mijloacelor de transport alternative în cadrul localităților, precum și crearea infrastructurii aferente necesare, cum ar fi pistele pentru bicicletă.
 • Elaborarea unei strategii moderne de transport urban.

Protecția naturii

 • Elaborarea actelor normative care să asigure o protecție și un management mai eficient pentru zonele naturale protejate ”Natura 2000.”
 • Elaborarea Strategiei Naționale de Securitate a Mediului.
 • Elaborarea de urgență a strategiilor de mediu pentru prevenirea catastrofelor ecologice, precum și introducerea unor sisteme moderne de prevenire a inundațiilor.
 • Respingerea cultivării plantelor modificate genetic, precum și a utilizării intensive a chimicalelor în agricultură.
 • Împotriva introducerii speciilor neautohtone.

Mediul industrial și economic

 • Desființarea urgentă și reabilitarea adecvată a minelor și a iazurilor de decantare dezafectate.
 • Refacerea siturilor contaminate istoric.
 • Introducerea unor prevederi mai stricte pentru investițiile noi în domeniul minier și al industriei grele.