Mediu

Promisiuni electorale 2008

1. PDL

Obiective

 • modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii de mediu
 • prevenirea dezastrelor natural
Mai mult
 • conservarea patrimoniului natural
 • stimularea investiţiilor în protecţia mediului
 • respectarea normelor internaţionale de protectie a mediului

Direcţii de acţiune:

 • Elaborarea şi implementarea unui Program Naţional de Acţiune pentru Mediu.
 • Managementul deşeurilor şi valorificarea deşeurilor urbane.
 • Finanţarea protecţiei mediului în zonele critice.
 • Accesul la surse de alimentare cu apă potabilă şi asigurarea canalizării apelor uzate.
 • Reabilitarea zonelor poluate şi ameliorarea mediului urban.
 • Reducerea efectelor schimbărilor climatice, precum şi refacerea şi protecţia ariilor protejate
 • Responabilizarea societăţii cu privire  la protecţia mediului.

2. PSD-PC

 • Încurajarea IMM-urilor să utilizeze energii alternative
 • Reducerea riscului de inundaţii prin măsuri preventive.
 • Prevenirea efectelor negative ale încălzirii globale.
Mai mult
 • Împădurirea a 1 milion de hectare în următorii ani.
 • Program naţional pentru dezvoltare durabilă în zona Dobrogei.
 • Protecţia solului

3. PNL

 • Promovarea de politici pentru o reducere cu 20% a emisiilor de gaze cu effect de seră în domenii precum: industria, sectorul energetic, transporturile, agricultură şi construcţiile de locuinţe.
 • Păstrarea biodiversităţii României.
Mai mult
 • Management efficient al resurselor naturale.
 • Introducerea în curricula şcolară a educaţiei despre mediu.
 • Absorţia fondurilor europene pentru dezvoltarea proiectelor de mediu.
 • Încurajarea independenţei energetice şi a descentralizării.

4. UDMR

 • Respectarea principiului cel ce poluează, plăteşte
 • Asigurarea principiului dezvoltării sustenabile.
 • Aplicarea de politici de mediu pentru prevenirea schimbării climatice.
Mai mult
 • Asigurarea accesului la apă potabilă.
 • Dezvoltarea sistemelor integrate de gestionare a deşeurilor.
 • Interzicerea culturii plantelor modificate genetic.
 • Încurajarea investiţiilor de tip green field.