Mediu

Legislație

1. GUVERNUL VICTOR PONTA: PSD, PNL, PC

7 mai 2012 – Prezent

Mai mult
 • Legea nr 163/2012  pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.115/2011 privind stabilirea cadrului instituțional și autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de a scoate la licitație certificatele de emisii de gaze cu efect de seră atribuite României la nivelul Uniunii Europene
 • Legea nr176/2012 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.122/2007 pentru modificarea şi completarea Legii gazelor nr.351/2004
 • Legea nr 180/2012 privind modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
 • Legea nr 185/2012  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziţii ale Legii nr.9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum şi pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art.4 alin.(2) din lege
 • Legea nr 186/2012  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.118/2010 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule

2. GUVERNUL MIHAI RĂZVAN UNGUREANU: PDL, UDMR, UNPR

9 februarie 2012 – 27 aprilie 2012

Mai mult
 • Legea nr 54/2012  privind desfăşurarea activităţii de picnic

3. GUVERNUL EMIL BOC II: PDL, UDMR, UNPR

23 decembrie 2009 – 9 februarie 2012

Mai mult
 • Legea nr. 45/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.81/2009 pentru modificarea art.6 din Legea nr.597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre
 • Legea nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional
 • Legea nr. 63/2010 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2009 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre şi controlul activităţilor desfăşurate pe plajă
 • Legea nr 100/2010  privind împădurirea terenurilor degradate
 • Legea nr 102/2010 pentru ratificarea Statutului Agenţiei Internaţionale pentru Energie Regenerabilă, deschis spre semnare la Bonn la 26 ianuarie 2009, semnat de România la Bonn la 26 ianuarie 2009
 • Legea nr 137/2010 pentru ratificarea Protocolului privind conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii biologice şi a diversităţii peisajelor, adoptat şi semnat la Bucureşti la 19 iunie 2008, la Convenţia – cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003
 • Legea nr 167/2010  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2010 pentru modificarea art.13 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • Legea nr 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice
 • Legea nr 179/2010 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.25/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • Legea nr 182/2010 pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Azerbaidjan privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucureşti la 28 septembrie 2009
 • Legea nr 200/2010  pentru completarea art.35 din Legea nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • Legea nr 203/2010  pentru ratificarea Acordului între România şi Organizaţia Europeană pentru Cercetări Nucleare (CERN) privind statutul de candidat la aderarea la CERN, semnat la Geneva la 11 februarie 2010
 • Legea nr 227/2010 pentru ratificarea amendamentelor la anexele A, B şi C ale Convenţiei privind poluanţii organici persistenţi, adoptată la Stockholm la 22 mai 2001, amendamente adoptate cu ocazia celei de-a patra reuniuni a Conferinţei Părţilor la Geneva la 4-8 mai 2009
 • Legea nr 243/2010 pentru modificarea Legii nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare
 • Legea nr 267/2010  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.67/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive
 • Legea nr282/2010 privind transmiterea unui teren din domeniul public al statului şi din administrarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie pentru Cultura şi Industrializarea Sfeclei de Zahăr Roman în domeniul public al judeţului Neamţ şi în administrarea Consiliului Judeţean Neamţ, în vederea realizării unor staţii de transfer şi sortare în cadrul proiectului „Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor în judeţul Neamţ
 • Legea nr6/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin
 • Legea nr 45/2011  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.106/2010 pentru modificarea anexei nr.4 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.107/2002 privind înfiinţarea Administraţiei Naţionale „Apele Române
 • Legea nr 49/2011  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, consevarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice
 • Legea nr 64/2011  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.115/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu
 • Legea nr 66/2011  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.102/2010 pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006
 • Legea nr 101/2011 pentru prevenirea şi sancţionarea unor fapte privind degradarea mediului
 • Legea nr 104/2011  privind calitatea aerului înconjurător
 • Legea nr 107/2011  privind comercializarea materialelor forestiere de reproducere
 • Legea nr 112/2011  pentru ratificarea Protocolului de modificare a Protocolului privind dispoziţiile tranzitorii anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană, la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, semnat la Bruxelles, la 23 iunie 2010
 • Legea nr 136/2011  pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”
 • Legea nr 140/2011  privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • Legea nr 141/2011 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.218/2008 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • Legea nr 142/2011  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7/2009 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule
 • Legea nr 176/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcţiilor în zona de coastă a Mării Negre
 • Legea nr204/2011  pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante şi a Legii nr.186/2000 privind aderarea României la Convenţia internaţională pentru protecţia noilor soiuri de plante
 • Legea nr 211/2011  privind regimul deşeurilor
 • Legea nr 213/2011  pentru modificarea şi completarea Legii nr.289/2002 pivind perdelele forestiere de protecţie
 • Legea nr 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
 • Legea nr 219/2011  pentru ratificarea Protocolului privind conservarea biodiversităţii şi a cadrului natural al Mării Negre, semnat la Sofia la 14 iunie 2002, la Convenţia privind protecţia Mării Negre împotriva poluării, semnată la Bucureşti la 21 aprilie 1992
 • pentru aplicarea Convenţiei privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, semnat la Bucureşti la 20 mai 2008
 • Legea nr 243/2011  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură
 • Legea nr 249/2011 pentru modificarea art.4 din Legea nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional în domeniul managementului substanţelor chimice
 • Legea nr 253/2011  pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.9/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr.1005/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind substanţele care diminuează stratul de ozon şi de abrogare a Ordonanţei Guvernului nr.89/1999 privind regimul comercial şi introducerea unor restricţii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon.
 • Legea nr 254/2011  privind completarea şi modificarea alineatului (4) al articolului 96 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului, precum şi modificarea şi completarea alineatului (1) al articolului 26 din Legea nr.360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase
 • Legea nr 266/2011  privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr.41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar
 • Legea nr 282/2011 pentru modificarea lit.a) a alin.(1) al art.5 din Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional

4. GUVERNUL EMIL BOC I: PDL, PSD-PC

22 decembrie 2008 – 1 octombrie 2009

Mai mult
 • Legea nr 21/2009  pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul prevenirii, limitării şi înlăturării efectelor dezastrelor, semnat la Bucureşti la 25 octombrie 2007
 • Legea nr 108/2009  pentru aderarea României la Convenţia internaţională din 2001 privind răspunderea civilă pentru prejudicii provocate de poluarea cu hidrocarburi de consum de la navele maritime (BUNKERS), adoptată la Londra la 23 martie 2001
 • Legea nr 112/2009 pentru ratificarea Protocolului privind Registrul poluanţilor emişi şi transferaţi, adoptat la Kiev la 21 mai 2003 şi semnat de România la Kiev la 21 mai 2003, la Convenţia privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998
 • Legea nr 165/2009 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 201/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecţie împotriva introducerii şi răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
 • Legea nr 183/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2009 privind prorogarea termenului prevăzut la art.IV din Ordonanţa Guvernului nr.27/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
 • Legea nr 190/2009  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.142/2008 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional Secţiunea a VIII-a – Zone cu resurse turistice
 • Legea nr 193/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.193/2008 privind modificarea şi completarea art.37 şi 39 din Legea nr.46/2008 – Codul silvic
 • Legea nr 214/2009  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.14/2009 privind înfiinţarea Agenţiei Române pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale – ARDDZI
 • Legea nr 247/2009  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic
 • Legea nr 262/2009  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.101/2007 pentru modificarea şi completarea Legii minelor nr.85/2003 şi a Legii petrolului nr.238/2004
 • Legea nr 288/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.80/2000 privind omologarea şi certificarea produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere, precum şi condiţiile de introducere pe piaţă a acestora
 • Legea nr 301/2009  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.39/2009 privind unele măsuri de creştere a suprafeţei contractate pentru irigaţii
 • Legea nr 313/2009  pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane
 • Legea nr 335/2009  privind respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.208/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule
 • Legea nr347/2009 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.83/2009 privind ratificarea Contractului de finanţare între România şi Banca Europeană de Investiţii referitor la Proiectul privind infrastructura municipală în domeniul protecţiei mediului, faza B, semnat la Bucureşti, la 30 octombrie 2008 şi la Luxemburg, la 10 noiembrie 2008
 • Legea nr 349/2009  pentru ratificarea Protocolului privind evaluarea strategică de mediu, deschis spre semnare la Kiev, la 21 – 23 mai 2003 şi semnat de România la 21 mai 2003, la Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991
 • Legea nr 353/2009 pentru ratificarea Memorandumului de înţelegere privind cadrul instituţional al Iniţiativei de Pregătire şi Prevenire a Dezastrelor din Sud-Estul Europei, semnat la Zagreb la 24 septembrie 2007