Fonduri UE

Promisiuni electorale 2012

1. ARD

 • Birouri specializate în cadrul DNA care să se ocupe exclusiv de descoperirea și cercetarea fraudelor cu fonduri UE ori în zona achizițiilor publice sau a oricăror contracte cu statul;
 • Înfiintarea Ministerului Integrării şi Afacerilor Europene (MIAE) drept un integrator instituţional pentru integrarea efectivă, rapidă şi eficientă în UE;
Mai mult
 • În cadrul MIAE: Divizia de management a absorbţiei fondurilor europene ca structură de coordonare a Autorităţilor de Management;
 • Reţea natională de organizaţii private sau în parteneriat public-privat (acreditate de MIAE) pentru sprijinirea scrierii de proiecte vizând atragerea de fonduri europene;
 • Restructurarea Agenţiilor de Dezvoltare Regională pentru a creşte eficienţa absorbţiei şi pentru a evita politizarea acestora;
 • Reconfigurarea regiunilor de dezvoltare pentru accelerarea procesului de coeziune econmică, socială şi teritorială;
 • Absorbţie de cel putin 80% în anul 2015 (astfel încât să reprezinte 3% din PIB în anul 2015 şi 3,5% în 2016);
 • Absorbția fondurilor europene în cadrul perspectivei financiare 2014-2020 în proporție anuală medie, pe intervalul 2014-2016, de 75%;

2. USL

 • Accelerarea absorbției prin:

1) înființarea unui minister unic al fondurilor ce va gestiona şi coordona autorităţile de management;

2) simplificarea şi unificarea cadrului legislativ;

3) întărirea sistemului de salarizare specială pentru angajații din instituțiile publice care lucrează pentru absorbția fondurilor europene;

4) soluţii de creditare în cofinanţarea IMM-urilor;

5) schimburi de bune practici cu alte state europene;

Mai mult
 • Negocierea corecţiilor financiare impuse de către UE;
 • Înfiinţarea unui fond de relansare economică format din sumele neabsorbite până în 2015 şi sumele neatrase de către restul Statelor Membre şi folosirea acestuia pentru finanţarea unor proiecte de conectare la reţelele transeuropene;
 • Generalizarea sistemului SEAP (sistemul electronic de achiziții publice) și impunerea unei legislații unice privind achizițiile publice.

3. PP-DD

4. UDMR

 • Reutilizarea fondurilor bugetare pentru investiţii sau programe care pot fi realizate utilizându-se fonduri europene și includerea confinanțării în bugetul central;
Mai mult
 • Insistăm asupra eligibilităţii costurilor aferente contabilizării, fiscalităţii, consultanţei de evaluare a riscurilor şi a consultanţei vizavi de procedurile de achiziţii publice în cadrul finanţărilor nerambursabile incluse în programele operative.
 • Programul „Transilvania 2020 – Dezvoltare locală subcontrolul comunităţii” se axează pe atragerea fondurilor UE în trei sectoare motor:

1) Regionalizare: elaborarea unei strategii integrate din punct de vedere teritorial şi axată pe nevoile regiunilor (cauza primordială a eşecurilor României în atragerea şi folosirea eficientă a resurselor este sistemul bazat pe o structură regională ineficientă)
2) Sprijinirea întreprinderilor mici şi mijlocii: înlesnirea accesului IMM-urilor la fonduri UE şi eficientizarea mecanismelor de cofinanţare inclusiv a operării Fondului Naţional de Garantare
3) Agricultură, silvicultură, dezvoltare rurală

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: