Fonduri UE

Promisiuni electorale 2008

1. PDL

 • Înfiinţarea Ministerului Integrării şi Afacerilor Europene (MIAE);
 • Reţea natională de organizaţii private sau în parteneriat public-privat (acreditate de MIAE) pentru sprijinirea scrierii de proiecte vizând atragerea de fonduri europene;
Mai mult
 • Restructurarea Agenţiilor de Dezvoltare Regională pentru a creşte eficienţa absorbţiei şi pentru a evita politizarea acestora;
 • Dezvoltarea accelerată a competitivităţii celor mai sărace regiuni de dezvoltare prin renunţarea la alocarea mecanică şi clientelară a fondurilor
 • Absorbţia integrală şi eficientă a fondurilor europene destinate dezvoltării resurselor umane;
 • Corelarea alocării fondurilor europene prin POR şi PNDR; corelarea politicii de dezvoltare regională cu politica de dezvoltare rurală;
 • Asigurarea condiţiilor pentru absorbţia integrală, eficientă şi legală a fondurilor structurale şi de coeziune europene – principala sursă externă de finanţare a creşterii economice;

2. PSD-PC

 • Creşterea ratei de absorbţie a fondurilor europene: se urmăreşte absorbţia maximă şi distribuţia echitabilă a banilor înspre proiecte publice de care să beneficieze un număr cât mai mare de oameni; un obiectiv este asigurarea cofinanțării pentru comunitățile mici;
Mai mult
 • Evitarea pierderii banilor europeni: ”simbolic vorbind, vom acționa pentru a deveni Spania Europei Centrale și de Est, folosind fondurile comunitare pentru a crea o infrastructură performantă”;
 • Asigurarea confinanțării din partea statului pentru IMM-uri în accesarea fondurilor europene.

3. PNL

 • Evaluarea permanentă şi imbunătăţită a noilor structuri (DLAF, ANRMAP) sau a celor reformate (ASNAF, Garda Financiară) ce controlează corectitudinea cheltuirii fondurilor europene şi a achizitiilor publice;
Mai mult
 • Campanii coerente și agresive de informare pentru IMM-uri cu privire la accesarea fondurilor structurale;
 • Politica industrială: creșterea capacității instituționale pentru acordarea de asistență tehnică în derularea procedurilor de accesare a fondurilor structurale destinate creșterii competitivității industriale;
 • Îmbunătăţirea capacităţii instituţionale a Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei (ARCE) prin fondurile europene şi valorficarea acesteia în procesul de identificare şi monitorizare a proiectelor finanţate în cadrul POS CCE;
 • Încurajarea universitătilor performante prin finanţare diferenţiată şi utilizarea fondurilor europene într-un mod eficient;
 • Creşterea fondurilor guvernamentale, europene destinate proiectelor educaţionale şi sociale destinate minorităţii rome.

4. UDMR

 • Crearea fundalului instituţional şi legislativ necesar pentru autorizarea urgentă a proiectelor de importanţă majoră, în special a celor cofinanţate din fondurile structurale;
Mai mult
 • Îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor locale de a folosi fonduri naţionale şi europene pentru dezvoltarea sistemului educaţional;

Stabilirea unui cadru legislativ al dezvoltării regionale și rurale care:
1) să definească cadrele noilor regiuni de dezvoltare pe baza unor relaţii naturale, luând în considerare determinantele geografice, socio-economice, istorice, culturale sau de mediu;
2) să aibă în vedere necesităţile pluri-sectoriale pentru dezvoltare rurală, bazate pe iniţiativă locală;
3) să fie capabil să îndeplinească obiectivele stabilite în Contractul de Fondare a Uniunii Europene.

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: