Fonduri UE

Legislație

1. GUVERNUL VICTOR PONTA: PSD, PNL, PC

7 mai 2012 – Prezent

Mai mult
 • Legea 142 din 18 iulie 2012 pentru aprobarea O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
 • Ordonanța 22 din 23 august 2012pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 66/2011.

2. GUVERNUL MIHAI RĂZVAN UNGUREANU: PDL, UDMR, UNPR

9 februarie 2012 – 27 aprilie 2012

Mai mult
 • Hotărâre nr. 218 din 23 martie 2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență.

3. GUVERNUL EMIL BOC II: PDL, UDMR, UNPR

23 decembrie 2009 – 9 februarie 2012

Mai mult
 • O.U.G. nr. 9 din 17 februarie 2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanţate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României;
  Hotărârea nr. 606 din 23 iunie 2010 privind stabilirea de măsuri de accelerare a implementării instrumentelor structurale;
 • O.U.G. nr. 92 din 13 octombrie 2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2010, precum şi pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru IMM S.A.(aprobată prin Legea 20 din 11 martie 2011);
 • O.U.G. nr. 66/29 iunie 2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
 • H.G. 802 din 04/08/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul implementării instrumentelor structurale
 • Hotărâre nr. 967/2011 din 7 octombrie 2011 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Europene;
 • H.G. nr. 1135 din 9 noiembrie 2011 pentru modificarea și completarea H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale;
 • H.G. nr. 1150 din 16 noiembrie 2011 privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare;
 • Ordin nr. 33 din 11 ianuarie 2012 pentru aprobarea documentelor de certificare a declarației privind nedeductibilitatea TVA aferente cheltuielilor cuprinse în cererea de rambursare.

4. GUVERNUL EMIL BOC I: PDL, PSD-PC

22 decembrie 2008 – 1 octombrie 2009

Mai mult
 • Hotărârea nr. 595 din 13 mai 2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare.

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: