Fonduri UE

Angajamente guvernamentale

1. GUVERNUL VICTOR PONTA: PSD, PNL, PC

7 mai 2012 – Prezent

Mai mult

August 2012: MAEur a modificat Planul de măsuri prioritare (PMP), noile direcţii de acţiune[fnc id=i href=”” /]: remedierea tuturor deficienţelor în procesul de verificare şi control al achiziţiilor publice constatate de auditorii CE pentru evitarea suspendării plăţilor; acordarea de sprijin direct beneficiarilor proiectelor, îndeosebi pentru cele 150 de proiecte prioritare a căror implementare în actuala perioadă de programare a fost asumată de Guvern; consolidarea capacităţii administrative a structurilor implicate în managementul programelor operaţionale, prin ocuparea posturilor vacante şi a celor suplimentare aprobate la începutul anului şi prin identificarea altor soluţii, inclusiv cu expertiza oferită de Banca Mondială, BEI, BERD, în baza Memorandumurilor de Înţelegere; realocarea de fonduri în cadrul și între Programele Operaţionale, pentru finanţarea unor portofolii de proiecte mature, cu impact direct asupra creşterii ratei absorbţiei.
MAEur a iniţiat mai multe acte normative pentru eficientizarea implementării programelor operaţionale:

 • Extinderea categoriilor de cheltuieli eligibile din instrumente structurale prin includerea TVA nedeductibil aferent proiectelor finanţate din aceste fonduri, aprobate după 1 ianuarie 2012;
 • Stabilirea unor reguli mai clare şi mai flexibile privind acordarea şi recuperarea prefinanţării, retragerea finanţării, garanţiile prezentate de beneficiari;
 • Limitarea la 45 zile lucrătoare a duratei de procesare a cererilor de rambursare şi efectuării plăţilor către beneficiari;
 • Standardizarea documentaţiei de atribuire şi contractelor aferente pentru domenii cheie, precum mediu și transport;
 • Adoptarea primului pachet de măsuri de simplificare a procedurilor de verificare a cererilor de rambursare şi de efectuare a plăţilor către beneficiari.

Simplificarea se referă la: simplificarea şi transparentizarea solicitărilor de documente la depunerea cererilor de rambursare; eliminarea verificării administrative a elementelor de cost cu valoare mică – facturile, bonurile sau alte documente contabile cu valori sub 1000 lei; simplificarea procedurilor aplicabile verificării achiziţiilor beneficiarilor privaţi care nu sunt autorităţi contractante. Simplificarea conţinutului şi documentării verificărilor, extinderea eşantionării în verificări, eliminarea evidenţelor paralele, şi utilizarea SMIS (Sistemul Unic de Management al Informației) ca sursă unică de informaţii esenţiale.
[fn id=i]http://www.caleaeuropeana.ro/fonduri-europene-maeur-2012-7-programe-operationale-unul-nu-prezinta-riscuri-dezangajare/[/fn]

2. GUVERNUL MIHAI RĂZVAN UNGUREANU: PDL, UDMR, UNPR

9 februarie 2012 – 27 aprilie 2012

Mai mult
 • Februarie 2012: Mihai Răzvan Ungureanu a cerut simplificarea procedurilor de verificare a cererilor de rambursare, finalizarea procesului de standardizare a documentelor de achiziţie publică şi accelerarea procesului de consolidare a capacităţii administrative la nivelul Autorităţilor de Management. Carmen Ionel, director general AM POSDRU, a fost demisă pentru management defectuos.
 • Martie – aprilie 2012: Premierul a înfiinţat Consiliul Consultativ pentru Mediul de Afaceri[fnc id=1 href=”” /] care a făcut o serie de propuneri[fnc id=2 href=”” /] pentru îmbunătăţirea sistemului de management a absorbţiei fondurilor.

[fn id=1]http://www.ziare.com/mihai-razvan-ungureanu/premier/blanculescu-activitatea-consiliului-consultativ-este-una-inchisa-interviu-ziare-com-1160309[/fn]

[fn id=2]http://www.business24.ro/guvern/politica-interna/consiliul-consultativ-lista-de-masuri-economice-de-care-are-nevoie-romania-1515649[/fn]

3. GUVERNUL EMIL BOC II: PDL, UDMR, UNPR

23 decembrie 2009 – 9 februarie 2012

Mai mult
 • Departamentul Afacerilor Europene, Raport de Activitate 2010: pe parcursul anului 2010 a fost promovată importanța politicii de coeziune inclusiv în cadrul reuniunilor de coordonare la nivelul Guvernului, accent punându-se asupra necesității accelerării gradului de absorbție al fondurilor.
 • Aprilie 2011: Plan de Măsuri Prioritare pentru consolidarea capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune(PMP); implementarea este coordonată de către Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (ACIS).
 • Mai 2011: ACIS a fost transferată de sub autoritatea Ministerului de Finanțe sub cea a premierului;
 • Septembrie 2011: a fost înființat Ministerul Afacerilor Europene (MAEur) condus de Ludovic Orban; din cei 423 de parlamentari prezenți, 245 din cei de senatori și deputați prezenți au votat pentru „completarea componenței și structurii Guvernului”.
 • Octombrie 2011: Ministerul Afacerilor Europene a promovat un Memorandum adoptat de Guvern care cuprinde propuneri de utilizare a expertizei tehnice internaționale (implică semnarea unor Memorandumuri de Înțelegere cu Banca Mondială și Banca Europeană de Investiții)

4. GUVERNUL EMIL BOC I: PDL, PSD-PC

22 decembrie 2008 – 1 octombrie 2009

Mai mult
 • Martie 2009: înființarea Comitetului interministerial pentru absorbția fondurilor europene sub coordonarea directă a premierului și a vice-premierului: termen scurtat de organizare a licitațiilor de la 87 la 30 de zile, modificarea legislației achizițiilor publice, reducerea actelor necesare pentru depunderea proiectelor, cota de prefinanțare a fost majorată de la 15% la 30% din valoarea proiectului, acreditarea programelor operaționale.

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: