Educație

Promisiuni electorale 2012

1. ARD

 • Finațarea educației trebuie realizată, în special, din fonduri private, urmărindu-se, în același timp, conectarea învațămantului superior și a cercetării cu nevoile pieței muncii și dezvoltarea economică;
 • Criterii de performanță în sprijinirea și finanțarea educației;
Mai mult
 • Sprijinirea publică (ex.: prin garanţii guvernamentale) a unui sistem de vouchere private acordate de companii tinerilor aflaţi în procesul de învăţământ;
 • Menținerea responsabilității ministerului de resort pentru dezvoltarea rețelei de instituții private de învățământ;
 • Încurajarea introducerii în planurile de învățământ a disciplinelor pentru dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale și a disciplinelor agregat în vederea asigurării de competențe;
 • Dezvoltarea unui sistem național puternic și diversificat de învățământ profesional;
 • Descentralizare și autonomia universităților;
 • Creșterea gradului de implicare a asociațiilor de părinți, a autorităților locale, a absolvenților etc., în organizarea și finanțarea instituțiilor de învățământ liceal și profesional;
 • Creșterea caracterului anticipativ al programelor școlare, la toate nivelurile, în privința nevoilor pieței muncii; Adaptarea curiculei la cerințele pieței prin relansarea școlilor profesionale/liceelor pofesionale în strânsă colaborare cu nevoile agenților economici;
 • Dezvoltarea sistemelor de alertă şi administrare în privinţa fenomenului de părăsire timpurie a şcolii obligatorii;  Acţiuni de masă de alfabetizare digitală, în parteneriat public-privat;
 • Dezvoltarea sistemelor de alertă şi administrare în privinţa familiilor naturale care nu deţin resursele economice suficiente pentru creşterea şi educarea copilului;
 • Sistem public de compensare a inegalităţii de start în procesul educaţional secundar sau terţiar prin asigurarea de burse de stat specifice.

2. USL

 • Alocarea a 3% din PIB cercetarii;
 • Creșterea calității învățământului superior necesită modernizarea abordării, a logisticii, susținerea pregătirii continue a cadrelor didactice și creșterea salarizării acestora (creşterea salariului minim al cadrelor didactice până la salariul mediu pe economie până în 2014);
Mai mult
 • Încurajarea autonomiei instituțiilor de învățământ universitar și consolidarea parteneriatului public-privat pentru asigurarea unei profesii fiecărui tânăr;
 • Susținem sistemul public/privat pentru educația timpurie a copiilor de 0 – 3 ani;
 • Realizăm o relație mai strânsă și o compatibilitate mai mare între școală și piața muncii. În acest sens, orientăm formarea profesională în meserii cerute de piața muncii; Formare continuă pentru cel puţin 10% din populaţia activă;
 • Sprijinirea socială a studenților și a elevilor. Se impune obligativitatea învățământului liceal și un procent al absolvenților de studii universitare de cel puțin 40%. Creşterea numărului de grădiniţe şi şcoli la standarde europene în mediul rural;
 • Asigurăm condiții pentru eliminarea abandonului școlar (cuprinderea a peste 80% dintre copiii cu vârste între 3 și 5 ani în educația timpurie, creșterea procentului de tineri între 18-22 de ani care să fie absolvenți de studii liceale);
 • Susținem programul „Șansa a doua prin educație” în vederea eliminării analfabetismului și integrării pe piața muncii;
 • Dorim introducerea programului ”Masă caldă” pentru elevii din ciclul primar;
 • Subvenționăm 10-15% la achiziționarea de manuale de către studenți și elevi. Subvenția va fi susținută din Fondul Social European (FSE) și/sau de la bugetul de stat;
 • Realizăm 50000 de locuri noi în grădinițe și creșe până în anul 2016.

3. PP-DD

 • Repartiție pentru absolvenții de facultate;
 • Cercetarea românească va fi reînviată;
Mai mult
 • Instituţiile de cercetare vor fi redeschise ca şi staţiunile de cercetare agricolă;
 • Valorificarea invenţiilor și a inovaţiilor româneşti;
 • Alocaţia pentru fiecare copil în parte va creşte simţitor.

4. UDMR

 • Continuarea implementării legii educației, în mod autentic şi în spiritul şi litera legii;
 • Sprijinim introducerea bacalaureatului pe două niveluri;
Mai mult
 • Construirea unui sistem educaţional flexibil şi eficient adaptabil la cerinţele de pe piaţa forţei de muncă;
 • Extinderea învățământului în limba maghiară la toate nivelurile de educație prin crearea unei rețele micro-regionale de școli, constituirea unor clase maghiare pentru elevii maghiari înscrişi la şcoli româneşti, consolidarea sistemului de colegii în regiuni unde comunitățile maghiare trăiesc și prin cooperarea cu organizații civice și bisericești;
 • Înfiinţarea de şcoli tehnice garantate prin lege pentru creşterea competitivităţii comunităţii maghiare (pentru a avea profesioniști în domeniul agriculturii sau al ocrotirii mediului înconjurător;
 • Promovarea unui învățământ universitar de calitate în limba maghiară;
 • Sprijinirea secţiei maghiare a Universităţii Babeş-Bolyai în consolidarea rezultatelor dobândite şi în evoluţia strategiilor stabilite; Constituirea secţiei maghiare a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Târgu Mureş, a asigurării funcţionării garantate şi nestingherite a instituţiei; Sprijinirea eficientă a Universităţii de Arte din Târgu Mureş;
 • Asigurarea accesului la învăţământ în limba maternă pentru copiii de etnie maghiară cu dizabilităţi şcolarizaţi în instituţii specializate şi pentru copiii de etnie maghiară din orfelinate.

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: