Educație

Legislație

1. GUVERNUL VICTOR PONTA: PSD, PNL, PC

7 mai 2012 – Prezent

Mai mult
 • Legea nr. 104/2012 privind aprobarea O. G.  nr. 2/2011 pentru modificarea şi completarea O. G.  nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului.

2. GUVERNUL MIHAI RĂZVAN UNGUREANU: PDL, UDMR, UNPR

9 februarie 2012 – 27 aprilie 2012

Mai mult
 • Legea nr. 50/2012 pentru modificarea art. 31 alin. (2) din Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
 • Legea nr. 56/2012 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Militare;
 • Legea nr. 57/2012 pentru modificarea şi completarea O.G. nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor;
 • Legea nr. 58/2012 privind înfiinţarea Universităţii „Sapientia” din municipiul Cluj-Napoca, judeţul Cluj;
 • Legea nr. 59/ din 29 martie 2012 privind înfiinţarea Universităţii Agora din municipiul Oradea, judeţul Bihor.

3. GUVERNUL EMIL BOC II: PDL, UDMR, UNPR

23 decembrie 2009 – 9 februarie 2012

Mai mult
 • Legea nr. 1/2010 pentru aprobarea O.G. nr. 22/2009 privind stabilirea cuantumului minim al taxelor de şcolarizare, în valută, a cetăţenilor care studiază pe cont propriu în România, din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, precum şi din cele care nu fac parte din Spaţiul Economic European şi din Confederaţia Elveţiană;
 • Legea nr. 15/2010 pentru respingerea O.U.G. nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat;
 • Legea nr. 16/2010 privind respingerea O.U.G.nr. 168/2008 pentru completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 87/2008 privind dotarea cu calculatoare tip desktop a unităţilor în care se desfăşoară învăţământ liceal şi profesional de stat;
 • Legea nr. 180/2010 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Cipru privind recunoaşterea reciprocă a calificărilor obţinute în învăţământul superior pentru continuarea studiilor în instituţii de învăţământ superior din cele două ţări, semnat la Bucureşti la 22 mai 2009;
 • Legea nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale;
 • Legea nr. 1/2011 educaţiei naţionale;
 • Legea nr.9/2011 pentru modificarea Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România;
 • Legea nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ;
 • Legea nr.166/2011 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011;
 • Legea nr.6/2012 pentru modificarea si completarea O.U.G.nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore.

4. GUVERNUL EMIL BOC I: PDL, PSD-PC

22 decembrie 2008 – 1 octombrie 2009

Mai mult
 • Legea nr. 32/2009 privind aprobarea O.U.G. nr. 95/2008 pentru modificarea şi completarea O.U.G.nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat cu program normal de 4 ore;
 • Legea nr. 33/2009 privind aprobarea O.U.G. nr. 88/2008 pentru modificarea art. 55 alin. (8) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic;
 • Legea nr. 34/2009 pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
 • Legea nr. 57/2009 pentru respingerea O.U.G. nr. 136/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru salarizarea personalului din învăţământ în anul 2008;
 • Legea nr. 119/2009 privind aprobarea O.U.G. nr. 167/2008 pentru modificarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitoare la normarea activităţilor didactice şi de cercetare din învăţământul universitar de masterat şi din învăţământul universitar de doctorat;
 • Legea nr. 202/2009 privind aprobarea O.U.G. nr. 124/2008 pentru modificarea O.G. nr. 62/1999 privind înfiinţarea Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior şi a Cercetării Știinţifice Universitare;
 • Legea nr. 250/2009 privind aprobarea O.U.G. nr. 89/2008 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995;
 • Legea nr. 265 din 7 iulie 2009 pentru aprobarea O. G.  nr. 5/2009 privind înfiinţarea Agenţiei de Credite pentru Studenţii din Instituţiile de Învăţământ Superior de Stat şi Particular Acreditate;
 • Legea nr. 272/2009 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;
 • Legea nr. 274/2009 privind înfiinţarea Universităţii Financiar-Bancare din municipiul Bucureşti;
 • Legea nr. 384/2009 privind aprobarea O.U.G. nr. 97/2009 pentru modificarea Legii învăţământului nr. 84/1995.

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: