Economie

Promisiuni electorale 2012

1. ARD

Principii:

 • Reluarea, pe termen scurt (2013), a creşterii economice si asigurarea, pe termen mediu (2013-2016), a creşterii economice stabile, în acord cu criteriile de convergenţă economică nominală cu Uniunea Europeană;
 • Readucerea politicii fiscal-bugetare pe poziţia de principală politică publică de ajustare macroeconomică, menită să asigure atingerea, concomitentă, a creşterii şi stabilităţii economice, pe o bază sustenabilă şi echitabilă;
Mai mult
 • Concurenţa liberă şi legală constituie mecanismul fundamental al alocării eficiente a resurselor economice;
 • Scăderea ponderii economiei subterane şi a celei gri în PIB cu circa 4 puncte procentuale în intervalul 2013-2016, comparativ cu anul 2012;
 • Folosirea maximală a schemelor eligibile de ajutor de stat, în scopul activării factorilor interni de antrenare a creşterii economice;

Salariul minim garantat:

 • Creşterea salariului minim nominal brut lunar garantat în plată pe economie la 850 lei (la 01.01.2013) şi la 1000 lei (la 1.01.2015);

Șomaj: – Inflație:

 • Stabilizarea cursului de schimb, la nivelul anului 2016, la 4,4 lei/euro;

Investiții:

 • Creşterea atractivităţii investiţionale a României;
 • Menţinerea ponderii investiţiilor publice în PIB în intervalul 5,5%-6,2% din PIB;

Buget/finanțe:

 • Stimularea, prin mijloace fiscal-bugetare, a competitivităţii economice în general şi susţinerea dezvoltării celor şapte domenii de excelenţă ale României: învăţământ-cercetare, agricultură organică, domeniul financiar-bancar, domeniul IT&C, turismul, industriile creative, energia şi industriile extractive;

Bănci/piața de capital:

 • Creşterea volumului tranzacţiilor financiare pe piaţa de capital;
 • Fluidizarea schimbării proprietăţii prin intermediul pieţei de capital;
 • Atragerea fondurilor de pensii private pentru a investi prin intermediul pieţei de capital;

Taxe și impozite:

 • Reducerea cotei unice de impozitare a venitului personal de la 16% la 12%, la 01.01.2013;
 • Reducerea ratei totale a contribuţiilor sociale cu 5 puncte procentuale, la angajator, de la 01.01.2015;
 • Reducerea cotei unice de impozitare a profitului corporativ de la 16% la 12%, la 01.01.2013;

Mediul de afaceri:

 • Întărirea prerogativelor Consiliului Concurenţei, în aşa fel încât sancţionarea comportamentelor anti-concurenţiale să fie depistate şi sancţionate mai rapid;
 • Întărirea rolului preventiv al Consiliului Concurenţei;
 • reducerea birocraţiei la intrarea pe şi ieşirea de pe piaţă a agenţilor economici;

IMM: – Administrare:

 • Crearea cadrului normativ pentru transferarea sarcinii finale de achitare a penalizării guvernului către funcţionarii publici responsabili pentru aceasta, în ceea ce priveşte
 • întârzierile la achitarea TVA datorat firmelor;
 • Informatizarea completă a fluxurilor fiscale;

Cercetare și dezvoltare:

 • Conectarea mediului economic şi social la mediul ştiinţific;
 • Încurajarea specială a cercetării ştiinţifice fundamentale şi de dezvoltare în domeniul economic şi social;
 • Apropierea de ţară şi încurajarea repatrierii diasporei ştiinţifice româneşti;
 • Eradicarea imposturii academice şi a celei din cercetarea ştiinţifică.

2. USL

Principii:

 • Noi știm că statul nu creează direct locuri de muncă, ci trebuie să asigure, prin politici economice aplicate, mediul necesar creșterii ocupării în economie!
 • Înființăm Consiliul de Prognoză și Dezvoltare Economică (CDPE). Acesta va întocmi o strategie de dezvoltare sectorială, pe baza avantajelor competitive de care dispune economia românească;
Mai mult
 • Statul va acorda garanții de stat și facilități fiscale pentru investiții în infrastructură, cercetare‐dezvoltare, capital uman, energie regenerabilă, IT, agricultură ecologică și alte domenii de vârf. CDPE va monitoriza semestrial eficiența investirii acestor fonduri publice către direcțiile strategice stabilite pe baza sistemului de indicatori structurali ai UE;

Salariul minim garantat:

 • Creștem salariul minim pe economie la 800 lei/lună;

Șomaj:

 • Reducem șomajul in randul tinerilor. Condiționăm participarea firmelor la licitaţiile pentru lucrări publice de existenţa a minim 10% angajați tineri;

Inflație: – Investiții:

 • Încurajăm capitalul național (cu accent pe zona industrială);
 • Înființăm o agenție pentru programele naționale de investiții străine (după model ARIS). După aprobarea de investiții de interes național, prin lege, ARIS are obligația de a obține toate autorizațiile necesare investiției;
 • Susținem costul listării pe Bursa de Valori București a start-up-urilor românesti din domeniul cercetării și tehnologiei informației, care ar urma să beneficieze și de un aport de 10% al statului la capital, urmând ca restul de 90% să fie atras prin bursă;
 • Promovăm parteneriatul public-privat, ca mecanism esențial în vederea atragerii de finanțări pentru marile proiecte de infrastructură;

Buget/finanțe:

 • Introducem programarea bugetară multi‐anuală, pe proiecte și programe. Această măsură va aduce economii importante la buget și va crește gradul de predictibilitate și eficiență a cheltuielilor publice;
 • Pact Național pentru deficit bugetar (pact național al tuturor forțelor politice pentru ca deficitul să fie destinat doar pentru investiții);
 • Plafonăm împrumuturile guvernamentale pe piața internă, pentru a permite băncilor să crediteze mediul privat;
 • Impunem condiția ca niciun împrumut extern să nu poată fi luat decât pentru investiții;
 • Impunem folosirea Fondului de Rezervă al primului ministru doar pentru situații de urgență – ceea ce înseamnă o economie de cca. 700 de milioane de euro;
 • Ținta “Zero datorii” la bugetele locale. Principalele resurse de la bugetul central vor fi alocate pentru cofinanțarea prin programe europene sau locale a lucrărilor importante de investiții;
 • Audităm cheltuielile de capital și ierarhizăm prioritățile de investiții la nivel național în funcție de randamentul acestora;

Bănci/piața de capital:

 • Consolidarea CEC și Eximbank, împreună cu specializarea obiectivului de activitate: Eximbank ‐ pentru exporturi și industrie; CEC ‐ pentru IMM‐uri, mici întrepinzători, agricultură și activități independente;
 • Protejăm cetățenii de fluctuațiile și riscurile valutare – creditele către persoane fizice vor fi evaluate/acordate în principal în moneda în care se obțin veniturile;

Taxe și impozite:

 • Păstrăm plafonul de 16% și introducem, pe parcursul mandatului, impozitul diferențial pe venitul salarial cu deductibilități fiscale: cote de 8%, 12% și 16%, ce vor fi stabilite pe grile de venit;
 • Reducem impozitarea muncii, prin scăderea contribuției pentru asigurări (CAS) cu 5% pentru angajatori;
 • Reducem integral plata CAS datorată de angajatori pentru 1 an de zile, pentru crearea de noi locuri de muncă (cu condiția menținerii pe locul de muncă încă un an de zile);
 • Zero taxe pentru angajarea cu jumătate de normă a tinerilor sub 25 de ani și a persoanelor cu vârsta mai mare de 55 de ani;
 • Creștem baza de impozitare și creăm locuri de muncă prin programul TRADECO (tradițional și ecologic). Programul TRADECO se face prin colaborare între autorități locale, ministerul Agriculturii și ministerul Finanțelor, prin includerea într‐o activitate sistematică a categoriei „lucrători familiali nesalarizați” (cca 1,4 milioane persoane, în special din rural). Aceștia vor fi incluși în sistemul asigurărilor publice prin crearea unui mecanism de contractare a micului comerț de produse tradiționale;
 • Introducem scutirea de impozitare, pe o perioadă de 5 ani, a dividendelor care vor fi reinvestite în utilaje și echipamente tehnologice, cercetare-dezvoltare, sub forma majorării capitalului social la societățile unde sunt acționari, sau participarea la capitalul social al altor societăți comerciale și care conduc la crearea de noi locuri de muncă;
 • Promovăm un sistem selectiv de stimulente pentru export (asigurarea exportului, acordarea de credite cu dobândă bonificată etc.), stimulente care să fie diferențiate în funcție de potențialul de valoare adăugată al exporturilor;
 • Introducem suprataxarea tranzacțiilor speculative neperformante;
 • Introducem taxa pe tranzacțiile financiare pe model european, în acord cu toate statele UE;
 • Reducem la jumătate numărul de taxe parafiscale;
 • Plata integrală a arieratelor către sectorul privat;
 • Combatem eficient evaziunea fiscală;
 • Îmbunătățim colectarea (inclusiv prin audit internațional);
 • Prin Single Control Act/Aplicarea registrului unic de control. Eliminarea controalelor repetate nejustificat la același agent economic (prin coordonarea între instituțiile statului). Un singur control la 2 ani, cu tematica prestabilită și preanunțată, și cu durată maximă (30 zile pentru IMM și 90 de zile pentru marii contributori); – Reducem cheltuielile cu birocrația și fiscalitatea, prin desființarea unor tarife, avize, autorizații și simplificarea cadrului legislativ; – Înființarea unei firme în 3 zile; IMM:
 • Acordăm Cardul de credit pentru IMM-uri (cu valoare cuprinsă între 5.000 și 100.000 de euro).
 • Susținem capitalizarea Fondului de Garantare pentru IMM-uri. Sprijinirea IMM-urilor aflate în dificultate din cauza crizei economice prin instituirea unei scheme de ajutor de stat care să includă și folosirea fondurilor europene.
 • Păstrarea opțiunii plății a 16% impozit pe profit sau 3% impozit pe cifra de afaceri pentru IMM-uri.

Administrare:

 • Impulsionăm adoptarea legislației care să stimuleze utilizarea tranzacțiilor electronice și reducerea semnificativă a operațiunilor cu numerar, măsură care va avea ca efect imediat creșterea veniturilor impozabile ale contributorilor și reducerea evaziunii fiscale;
 • Restructurăm instituțiile de control fiscal (ANAF, Garda Financiară, Vama) și înființăm pentru cele 3 domenii un consiliu de supraveghere și audit format din experți internaționali (din state membre UE, cu performanțe în domeniu);
 • Impunem auditarea strictă și obligatorie a alocărilor și utilizării banilor publici din programul PNDI;
 • Generalizăm sistemul SEAP (sistemul electronic de achiziţii publice) pentru toate achizițiile publice la nivel central și local. Astfel, atacăm direct corupția, reducem multe dintre cheltuielile publice nejustificate și decuplăm de la banul public clientela de partid PDL;
 • Înființăm un comitet parlamentar de monitorizare pentru creșterea transparenței utilizării banilor publici. Se vor raporta și urmări toate contractele publice cu valoare mai mare de 100.000 euro;
 • Aliniem la media europeană redevențele încasate de stat ca urmare a concesionării activelor statului;
 • Reducem cu 50% cheltuielile cu bunuri și servicii. Introducem standarde de cost pentru administrația publică centrală și locală. Generalizăm sistemul SEAP și standardizăm criteriile de selecție, precum și licitațiile prin bursa de mărfuri;
 • Introducem managementul privat la companiile de stat din domenii strategice (cu contracte standard, criterii de performanță și plata în funcție de performanță);
 • Introducem contractele de performanță în toate instituțiile publice și companiile de stat (ministere, agenții guvernamentale, autorități locale și companii de stat);

Cercetare și dezvoltare:

 • Creștem deductibilitatea cheltuielilor în cercetare și dezvoltare de la 20% la 50%.

3. PP-DD

Principii:

 • Mărirea tuturor salariilor bugetarilor cu 25% și a tuturor pensiilor cu 10%;
 • Mărirea tuturor salariilor particularilor;
Mai mult

Salariul minim garantat:

 • Creșterea salariului minim pe economie la 1000 lei;

Șomaj: – Inflație: – Investiții:

 • Legea pentru românii din Diasporă: Fiecare cetățean român care a trăit în străinătate, se întoarce în România, înființează o firmă, angajează cel puțin un șomer/bugetar român și investește cel puțin aprox.10.000 Euro – este scutit de toate taxele și impozitele timp de aprox. 3 ani;
 • Legea pentru acordarea celor 20.000 de euro: Cei 20.000 de euro merg direct către investiția pe care o faceți;
 • Înființarea Companiei Naționale de Administrare a Averilor României (50% din profiturile Companiei = 2,5 euro/român/lună; celelalte 50% din profituri = 50 milioane de euro/lună vor fi investiți);

Buget/finanțe:

 • Noul Cod Fiscal al Revoluției Votului: Codul Fiscal al PP-DD va aduce statului peste 50 miliarde euro, dar cu cheltuieli de 1 miliard euro;
  3 miliarde euro se vor reîntoarce în țară prin naționalizarea de urgență a fondurilor private de pensii;
 • Recuperarea datoriei istorice pe care statul german o are față de România: 19 miliarde Euro;
 • Recuperarea patrimoniului Fundației “Gojdu” de la statul ungar: 4 miliarde Euro;
 • Plata urgentă a arieratelor: ar aduce 3 miliarde Euro;
 • Suprataxă de 25% pe viramente către off-shore: peste 10 miliarde de euro pentru stat;
 • Construirea unui mare port la Marea Neagră construit 100% de un partener străin, care ne-ar plăti și o taxa, redevență, chirie: 4 miliarde de euro;

Bănci/piața de capital:

 • Recuperarea averilor țării: băncile – de la austrieci;
 • Rata politicii de dobândă monetară a BNR va scădea la aproximativ 2% în contrast cu 5% cât este astăzi: Băncile comerciale străine au de dat credite in valoare de aprox. 11 miliarde euro;
 • Toate creditele restante ale cetățenilor romani nevoiași să fie reeșalonate, “înghețate”, să primească un termen de grație pentru o perioadă de 12 luni: E momentul ca băncile să plătească pentru criză, nu poporul;

Taxe și impozite:

 • O lege specială pentru industria IT care va fi scutită total de orice fel de taxe va fi dată într-o zonă din România;
 • Interzicerea impozitării pensiilor;
 • Înființarea Companiei Naționale de Administrare a Averilor României (50% din profiturile Companiei = 2,5 euro/român/lună; celelalte 50% din profituri = 50 milioane de euro/lună vor fi investiți): PP-DD dorește să se impoziteze 10% din venit = 10% din 10.000 euro = 1000 euro = PP-DD;
 • Noul Cod Fiscal al Revoluției Votului va avea doar 4 taxe: a) Taxa pe veniturile companiilor (aprox. 10%); b) TVA = 10%; c) Taxa pe veniturile cetățenilor = 10%;
 • Taxa pe proprietăți – 1 miliard de euro = 1 instituție de control, care va avea dreptul de a face un singur control la fiecare 6 luni;
 • În singura instituție de control vor lucra 50.000 de oameni, pentru un plus de 11 miliarde de euro/an;
 • Întinerirea de urgență a populației țării și creșterea numărului de locuitori ai României: scutirea de taxe sau/și impozite pentru familiile cu mulți copii;
 • Scutirea de toate taxele și impozitele timp de aprox. 3 ani pentru emigranții români care revin în țară și investesc cel puțin aprox.10.000 Euro;
 • Taxa “Robin Hood” – în cazul importurilor de produse alimentare: suprataxarea companiilor care aduc marfă din străinatate care se produce și în România;
 • Taxa auto trebuie anulată definitiv;
 • Toate taxele de succesiune pentru terenurile agricole care nu au încă actele în regula vor fi suportate de către stat;
 • Interzicerea taxei pentru rovignetă;
 • Interzicerea Taxei Radio–TV;
 • Scutirea de taxe sau/și impozite pentru familiile cu mulți copii;
 • Înființarea “Loteriei Fiscale”: participare pe baza bonurilor fiscale (mai multe; mai multe șanse de câștig); Premiul lunar de 10 milioane de euro;
 • Anularea tuturor datoriilor cetățenilor la plata TVA-ului “retroactiv”; anularea datoriile PFA-urilor pentru plata retroactivă a contribuțiilor la asigurările de sănătate și la fondul de pensii;
 • Plata urgentă a arieratelor din economia românească, adică a datoriilor publice față de agenții economici privați din România;

Mediul de afaceri: – IMM:

 • Legea pentru românii din Diasporă: Fiecare cetățean român care a trăit în străinătate, se întoarce în România, înființează o firmă, angajează cel puțin un șomer/bugetar român și inveșteste cel puțin aprox.10.000 Euro – este scutit de toate taxele și impozitele timp de aprox. 3 ani

Administrare: – Cercetare și dezvoltare:

 • Cercetarea românească va fi reînviată: instituțiile de cercetare vor fi redeschise; valorificarea invențiilor și a inovațiilor românești;
 • Recuperarea brandurilor naționale: Gerovital, Aslavital, Pell Amar etc.;
 • Introducerea de indemnizații speciale, pe viață, pentru savanții, marii artiști, marii scriitori și marii sportivi ai României.

4. UDMR

Principii:

 • Modelul UDMR: modelul european de dezvoltare bazat pe economia socială de piaţă;
 • Echitatea fiscală;
 • Armonizarea politicilor monetare, fiscale şi bugetare pentru a realiza mai eficient obiectivele macroeconomice;
Mai mult

Salariul minim garantat: –
Șomaj:

 • Dezvoltarea diferitelor programe de creare a locurilor de muncă: atenţie sporită integrării pe piaţa forţelor de muncă a tinerilor, a persoanelor cu dizabilităţi şi a celor cu vârsta peste 45 de ani;
 • Operarea economiei sociale menită să faciliteze integrarea socială şi angajarea persoanelor defavorizate;
 • Sistem unic de impozitare;

Inflație:

 • Reducerea inflaţiei pentru a stabiliza prețurile;

Investiții:

 • Sprijinirea investițiilor hotelierilor maghiari și promovarea acestora la nivel european;

Buget/finanțe:

 • Întocmirea Strategiei Cadru Fiscal-Bugetare pentru perioada 2014-2020
 • Elaborarea unei Strategii Cadru Fiscal-Bugetare pentru 2014–2020, dezbătută în Parlament și adoptată în prima parte a anului 2013; Obiective: asigurarea echilibrului macro-economic, creştere economică sustenabilă, îndeplinirea criteriilor de convergenţă de la Maastricht, crearea premiselor pentru adoptarea monedei unice europene;
 • Introducerea unui sistem bazat pe un cadru bugetar multianual pentru transparenţă, planificabilitate, facilitarea unei implementări eficiente şi cost-eficiente;
 • Creşterea semnificativă a prevederilor bugetare care favorizează productivitatea industriei şi competitivitatea economiei pentru a se crea noi locuri de muncă;
 • Să se asigure neapărat, din bugetul central, cofinanţarea investiţiilor finanţate din fonduri UE;
 • Creşterea gradului de colectare a taxelor şi impozitelor (reducerea evaziunii fiscale);
 • Extinderea bazei de impozitare (reducerea economiei informale);

Bănci/piața de capital: – Taxe și impozite:

 • Sistemul unic de impozitare oferă un avantaj de competitivitate care merită păstrat pe termen mediu; introducerea unui sistem progresiv de impozitare, trebuie precedat de un studiu de fezabilitate amplu având ca perspectivă anul 2020;
 • Reducerea în două etape, a CAS: mai întâi, reducerea cu 3,5% la angajator şi cu 2,5% la angajat, iar în a doua etapă o reducere cu câte 2% în ambele cazuri;
 • Introducerea unei taxe de solidaritate ce vizează contribuabilii persoane fizice cu venit global anual mai mare de 100 mii lei, cu o cotă de impozitare de 40% aferentă veniturilor însumate din salarii şi orice alte surse care depăşesc pragul specificat, pe o perioada de 3 ani;
 • Corectarea în două faze a administrării impozitelor pe venit: în primă fază 80% din impozitele pe venit să rămână la nivel local (45% pentru bugetele locale, 12% pentru bugetul judeţean, 23% pentru echilibrarea bugetelor locale şi a celui judeţean), iar în a doua fază, întregul venit constituit din impozitul pe venitul persoanelor fizice să fie administrat local;
 • Taxa pe venit, taxa pe profit şi contribuţiile plătite trebuie să constituie venit la nivel local;
 • Simplificarea sistemului de impozite şi taxe locale;
 • Insistăm asupra reformei administraţiilor fiscale, a sistemului instituţional fiscal cu competenţe de inspecţie şi control, extinderea sistemului informatic şi a e-administraţiei în domeniul fiscal

Mediul de afaceri:

 • Întocmirea Strategiei Cadru Fiscal-Bugetare pentru perioada 2014-2020;

IMM:

 • Finanţarea accentuată a Programului Mihail Kogălniceanu destinat sprijinului IMM-urilor prin extinderea accesului lor la creditare şi a altor mijloace ajutătoare
 • Accelerarea perioadei de evaluare a creditelor bancare şi a creşterii perioadei de creditare de la un an la doi ani
 • Înlesnirea accesului IMM-urilor la fonduri UE şi eficientizarea mecanismelor de cofinanţare necesare accesării fondurilor inclusiv a operării Fondului Naţional de Garantare
 • Sprijinirea accesului IMM-urilor la piaţa internă a Uniunii şi activitatea acestora în domeniul comerţului internaţional
 • Reducerea birocraţiei, simplificarea sistemului de impozite şi taxe locale pentru IMM-uri
 • Introducerea cât mai rapidă şi completă a instrumentelor de e-guvernare şi e-administraţie
 • Dezvoltarea întreprinderilor rurale prin intermediul unui program de microcredite combinate – contribuție proprie de 10%
 • „Testului IMM” după model european prin introducerea obligatorie a studiului de impact asupra sectorului IMM aferent oricărei măsuri legislative cu caracter economic, fiscal sau bugetar
 • revizuirea actului dacă impactul este negativ
 • Iniţiativele IMM-urilor în domeniul turismului trebuie sprijinite prin cofinanţarea investiţiilor şi a creditelor
 • Sistem unic de impozitare

Administrare:

 • Reforma administraţiilor fiscale, a sistemului instituţional fiscal cu competenţe de inspecţie şi control, extinderea sistemului informatic şi a e-administraţiei în domeniul fiscal;
 • Îmbunătăţirea accelerată a situaţiei fondurilor publice locale, continuarea descentralizării finanţelor şi delegării unor noi resurse de venit la nivel local;
 • Insistăm asupra transferării deciziei de echilibrare a bugetelor locale în atribuţiile consiliilor judeţene;

Cercetare și dezvoltare: –

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: