Economie

Legislație

1. GUVERNUL VICTOR PONTA (2012): PSD, PNL, PC

7 mai 2012 – Prezent

Mai mult
 • Legea 84/2012 privind unele măsuri referitoare la drepturile salariale ale personalului plătit din fonduri publice;
 • Legea 106/2012 pentru aprobarea OUG 125/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Legea 114/2012 pentru aprobarea OUG 23/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
 • Legea 126/2012 privind aprobarea OUG 29/2011 pentru modificarea și completarea OUG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
 • Legea 143/2012 pentru aprobarea OUG 119/2011 privind preluarea de către Agenția Națională de Administrație Fiscală a unor creanțe deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru reglementarea unor dispoziții referitoare la înființarea unei societăți comerciale;
 • Legea 156/2012 privind aprobarea OUG 102/2011 pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
 • Legea 157/2012 privind aprobarea OUG 8/2012 pentru stabilirea unor măsuri financiare;
 • Legea 162/2012 privind aprobarea OUG 2/2012 pentru modificarea și completarea OUG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
 • Legea 167/2012 pentru modificarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital;
 • Legea 177/2012 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea 182/2012 pentru aprobarea OUG 19/2012 privind aprobarea unor măsuri pentru recuperarea reducerilor salariale;
 • Legea 183/2012 pentru modificarea și completarea OUG 98/2006 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a societăților de asigurare și/sau de reasigurare, a societăților de investiții financiare și a societăților de administrare a investițiilor dintr-un conglomerat financiar;
 • Legea 185/2012 privind aprobarea OUG 1/2012 pentru suspendarea aplicării unor dispoziții ale Legii nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, precum și pentru restituirea taxei achitate în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2) din lege;
 • Legea 196/2012 pentru aprobarea OUG 15/2012 privind stabilirea unor măsuri financiare în domeniul asigurărilor sociale de sănătate și al finanțelor publice;
 • Legea 202/2012 privind aprobarea OUG 24/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
 • Legea 208/2012 privind aprobarea OUG 15/2012 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Legea 209/2012 privind aprobarea OUG 30/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale.

2. GUVERNUL MIHAI RĂZVAN UNGUREANU (2012): PDL, UDMR, UNPR

9 februarie 2012 – 27 aprilie 2012

Mai mult
 • Legea 30/2012 pentru aprobarea OUG 1/2010 privind unele măsuri de reîncadrare în funcții a unor categorii de personal din sectorul bugetar și stabilirea salariilor acestora, precum și alte măsuri în domeniul bugetar;
 • Legea 34/2012 privind aprobarea OUG 45/2011 pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului;
 • Legea 38/2012 pentru aprobarea OUG 84/2011 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale și de plată a unor contribuții la organisme internaționale;
 • Legea 43/2012 pentru aprobarea OUG 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie și penalizatoare pentru obligații bănești, precum și pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar.

3. GUVERNUL EMIL BOC II (2009-2012): PDL, UDMR, UNPR

23 decembrie 2009 – 9 februarie 2012

Mai mult
 • Legea 4/2010 privind aprobarea OUG 57/2009 pentru modificarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 • Legea 8/2010 privind aprobarea OUG 70/2009 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind taxe și tarife cu caracter nefiscal;
 • Legea 11/2010 Legea bugetuli de stat pe anul 2010;
 • Legea 12/2010 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010;
 • Legea 22/2010 pentru completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Legea 24/2010 pentru modificarea și completarea art. 284 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal al României;
 • Legea 30/2010 pentru aprobarea OUG 24/2009 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European;
 • Legea 31/2010 pentru aprobarea OUG 11/2009 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru contractarea și implementarea proiectelor necontractate din fondurile Programului Phare;
 • Legea 44/2010 privind aprobarea OUG 80/2009 pentru modificarea și completarea OUG 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
 • Legea 47/2010 privind aprobarea OUG 111/2009 pentru reglementarea unor măsuri financiar-bugetare;
 • Legea 61/2010 privind aprobarea OUG 106/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Legea 62/2010 privind aprobarea OUG 108/2009 pentru modificarea art. 5 din OUG 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD;
 • Legea 65/2010 pentru completarea art. 42 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;
 • Legea 69/2010 Legea responsabilității fiscal-bugetare;
 • Legea 76/2010 privind aprobarea OUG 109/2009 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Legea 77/2010 pentru modificarea OUG 149/2007 privind aprobarea unor măsuri în domeniul finanțelor publice;
 • Legea 82/2010 pentru completarea art. 4 alin (1) din OUG 85/2008 privind stimularea investițiilor;
 • Legea 87/2010 pentru aprobarea contului general anual de execuție al bugetului de stat, a contului de execuție al bugetului fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2007;
 • Legea 90/2010 pentru aprobarea OUG 128/2006 privind unele măsuri pentru diminuarea arieratelor bugetare;
 • Legea 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar;
 • Legea 120/2010 pentru aprobarea OUG 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României;
 • Legea 126/2010 pentru aprobarea OUG 19/2009 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2009;
 • Legea 127/2010 pentru aprobarea OUG 20/2009 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2009;
 • Legea 147/2010 privind aprobarea OUG 22/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Legea 148/2010 privind aprobarea OUG 27/2010 pentru modificarea art. II din Legea nr. 203/2009 pentru aprobarea OUG 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;
 • Legea 150/2010 privind aprobarea OUG 45/2009 pentru modificarea art. 1 alin (7) din OUG 113/2006 privind înființarea Fondului național de dezvoltare;
 • Legea 178/2010 Legea parteneriatului public-privat;
 • Legea 185/2010 pentru aprobarea OUG 13/2010 privind reglementarea unor măsuri în vederea stimulării creării de noi locuri de muncă și diminuării șomajului în anul 2010;
 • Legea 188/2010 privind aprobarea OUG 155/2007 pentru modificarea alin. (4) și (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Legea 193/2010 pentru aprobarea contului general anual de execuție al bugetului de stat, a contului anual de execuție al bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general anual al datoriei publice aferente anului 2008;
 • Legea 194/2010 pentru aprobarea contului general anual de execuție al bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, și a contului general anual de execuție a bugetului asigurărilor pentru șomaj în anul 2008;
 • Legea 231/2010 privind aprobarea OUG 26/2010 pentru modificarea și completarea OUG 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului și a altor acte normative;
 • Legea 233/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;
 • Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Legea 275/2010 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar;
 • Legea 276/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
 • Legea 279/2010 privind aprobarea OUG 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale;
 • Legea 284/2010 Legea-cadru privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 • Legea 285/2010 privind salarizarea în anul 2011 a personalului plătit din fonduri publice;
 • Legea 286/2010 Legea bugetului de stat pe anul 2011;
 • Legea 287/2010 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011;
 • Legea 13/2011 privind aprobarea OUG 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare;
 • Legea 14/2011 privind aprobarea OUG 87/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Legea 20/2011 privind aprobarea OUG 92/2010 pentru modificarea și completarea OUG 9/2010 privind aprobarea Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României, precum și pentru reglementarea unor măsuri privind majorarea capitalului social al Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A.-I.F.N.;
 • Legea 22/2011 privind aprobarea OUG 57/2010 pentru completarea unor acte normative din domeniul finanțelor publice;
 • Legea 25/2011 privind aprobarea OUG 56/2010 pentru aprobarea unor măsuri privind rambursarea datoriei publice guvernamental;
 • Legea 31/2011 pentru aprobarea OUG 96/2010 pentru completarea art. 8 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
 • Legea 33/2011 pentru aprobarea OUG 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice;
 • Legea 37/2011 pentru aprobarea OUG 51/2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate din economie, precum și alte măsuri financiare;
 • Legea 46/2011 privind aprobarea OUG 39/2010 pentru modificarea și completarea OUG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
 • Legea 70/2011 privind aprobarea OUG 109/2010 privind unele măsuri financiar-bugetare;
 • Legea 78/2011 privind aprobarea OUG 3/2011 privind măsuri economice pe anul 2011 la nivelul operatorilor economici;
 • Legea 82/2011 privind aprobarea OUG 131/2010 pentru modificarea și completarea OUG 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
 • Legea 91/2011 pentru modificarea OUG 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale;
 • Legea 92/2011 pentru aprobarea OUG 4/2011 privind stabilirea unor măsuri pentru reconstituirea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului și pentru executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice stabilite prin titluri executorii;
 • Legea 94/2011 privind aprobarea OUG 82/2010 pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art. III din OUG 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale;
 • Legea 102/2011 privind aprobarea OUG 108/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă;
 • Legea 103/2011 privind aprobarea OUG 78/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar;
 • Legea 109/2011 pentru aprobarea OUG 104/2010 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2010;
 • Legea 110/2011 privind aprobarea OUG 103/2010 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010;
 • Legea 119/2011 pentru aprobarea contului general anual de execuție a bugetului de stat, a contului anual de execuție a bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și a contului general al datoriei publice aferente anului 2009;
 • Legea 125/2011 privind aprobarea OUG 121/2010 pentru modificarea și completarea OUG 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului și pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice;
 • Legea 126/2011 privind aprobarea OUG 88/2010 pentru modificarea și completarea OUG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
 • Legea 140/2011 privind aprobarea OUG 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule;
 • Legea 185/2011 pentru aprobarea OUG 26/2011 privind stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul aparatului de lucru al Guvernului și al unor ministere, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare;
 • Legea 190/2011 pentru completarea art. 12 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;
 • Legea 196/2011 pentru aprobarea OUG 113/2010 privind modificarea art. II alin (1) din OUG 45/2010 pentru modificarea art. 1 din OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
 • Legea 199/2011 pentru aprobarea OUG 44/2011 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;
 • Legea 228/2011 privind aprobarea OUG 18/2010 pentru modificarea și completarea OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
 • Legea 230/2011 pentru aprobarea OUG 71/2009 privind plata unor sume prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
 • Legea 240/2011 pentru aprobarea OUG 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare;
 • Legea 246/2011 pentru modificarea art. 15 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
 • Legea 283/2011 privind aprobarea OUG 80/2010 pentru completarea art. 11 din OUG 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar;
 • Legea 291/2011 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar și a unor măsuri financiar-bugetare aplicabile până la 1 ianuarie 2014;
 • Legea 293/2011 Legea bugetului de stat pe anul 2012;
 • Legea 294/2011 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2012;
 • Legea 301/2011 privind aprobarea OUG 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri;
 • Legea 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule;
 • Legea 11/2012 privind modificarea Legii nr. 297/2004 privind piața de capital;
 • Legea 14/2012 privind aprobarea OUG 23/2011 pentru modificarea și completarea art. 22 din OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
 • Legea 15/2012 pentru aprobarea OUG 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată;
 • Legea 17/2012 privind aprobarea OUG 71/2011 pentru modificarea unor acte normative în vederea eliminării prevederilor referitoare la acordarea de stimulente pentru personalul din sectorul bugetar;
 • Legea 22/2012 privind aprobarea OUG 63/2011 pentru completarea art. 47 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice.

4. GUVERNUL EMIL BOC I (2008-2009): PDL, PSD-PC

22 decembrie 2008 – 1 octombrie 2009

Mai mult
 • Legea 18/2009 Legea bugetului de stat pe anul 2009;
 • Legea 27/2009 privind aprobarea OUG 104/2008 pentru modificarea art. 5 din OUG 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanțării publice nerambursabile pentru proiectele de investiții din cadrul Programului SAPARD;
 • Legea 44/2009 pentru aprobarea OUG 99/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice;
 • Legea 48/2009 pentru aprobarea OUG 19/2008 pentru modificarea și completarea OUG 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul de convergență;
 • Legea 52/2009 pentru aprobarea OUG 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
 • Legea 68/2009 pentru aprobarea OUG 84/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2005 privind regimul finațărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general;
 • Legea 78/2009 pentru aprobarea OUG 85/2008 privind stimularea investițiilor;
 • Legea 89/2009 pentru aprobarea OUG 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din OUG 64/2007 privind datoria publică;
 • Legea 90/2009 privind aprobarea OUG 91/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;
 • Legea 93/2009 privind instituțiile financiare nebancare;
 • Legea 99/2009 pentru aprobarea OUG 21/2008 privind modificarea și completarea unor acte normative din domeniul datoriei publice externe pentru precizarea destinației sumelor încasate sau recuperate de la beneficiari în conturile aferente împrumuturilor;
 • Legea 126/2009 privind aprobarea OUG 220/2008 pentru modificarea art. 1 alin (2) lit. i) din OUG 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul de convergență;
 • Legea 130/2009 pentru aprobarea OUG 30/2008 privind unele măsuri financiare;
 • Legea 132/2009 pentru aprobarea OUG 161/2008 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea și finalizarea proiectelor PHARE;
 • Legea 134/2009 privind aprobarea OUG 188/2008 pentru modificarea și completarea OUG 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum și a fondurilor de cofinanțare aferente acestora;
 • Legea 138/2009 privind aprobarea OUG 131/2008 pentru completarea art. 3 din OUG 14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de instituțiile publice finanțate integral din venituri extrabugetare;
 • Legea 144/2009 pentru aprobarea OUG 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administrației publice;
 • Legea 146/2009 privind aprobarea OUG 129/2008 pentru completarea art. 5 din OUG 39/1996 privind înființarea și funcționarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar;
 • Legea 164/2009 privind aprobarea OUG 127/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Legea 173/2009 pentru aprobarea OUG 206/2008 privind măsurile de sprijin financiar acordat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului operatorilor economici din portofoliu, în vederea depășirii crizei economice financiare mondiale;
 • Legea 175/2009 pentru modificarea și completarea art. 26 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii;
 • Legea 194/2009 privind aprobarea OUG 19/2008 pentru modificarea și completarea OUG 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;
 • Legea 203/2009 pentru aprobarea OUG 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;
 • Legea 204/2009 privind aprobarea OUG 222/2008 pentru modificarea art. 3 alin (1) din OUG 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici și unele măsuri referitoare la remunerarea conducătorilor și adjuncților conducătorilor autorităților și instituțiilor publice centrale și locale;
 • Legea 205/2009 privind aprobarea OUG 135/2008 pentru modificarea și completarea OUG 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;
 • Legea 215/2009 pentru aprobarea OUG 4/2009 privind reglementarea unor măsuri în domeniul bugetar;
 • Legea 223/2009 privind aprobarea OUG 1/2009 pentru stabilirea unor măsuri financiar-bugetare;
 • Legea 227/2009 pentru aprobarea OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
 • Legea 248/2009 privind aprobarea OUG 132/2007 pentru aprobarea facilităților fiscale acordate prin OUG 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor în economie;
 • Legea 256/2009 privind aprobarea OUG 29/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Legea 258/2009 pentru aprobarea OUG 223/2008 privind unele măsuri de reducere a unor cheltuieli bugetare;
 • Legea 260/2009 pentru aprobarea OUG 35/2009 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul cheltuielilor de personal în sectorul bugetar;
 • Legea 270/2009 privind aprobarea OUG 25/2009 pentru modificarea și completarea OUG 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvarea capitalului;
 • Legea 292/2009 pentru aprobarea OUG 226/2008 privind unele măsuri financiar-bugetare;
 • Legea 300/2009 pentru aprobarea OUG 41/2009 privind unele măsuri în domeniul salarizării din sectorul bugetar pentru perioada mai – decembrie 2009;
 • Legea 322/2009 privind aprobarea OUG 38/2009 pentru modificarea art. 39 alin (2) și (3) din OUG 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderilor individuale și întreprinderile familiale;
 • Legea 324/2009 pentru aprobarea OUG 46/2009 privind îmbunătățirea procedurilor fiscale și diminuarea evaziunii fiscale;
 • Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional;
 • Legea 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 • Legea 343/2009 privind aprobarea OUG 200/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal;
 • Legea 362/2009 pentru aprobarea OUG 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;
 • Legea 363/2009 privind aprobarea OUG 92/2009 pentru amânarea la plată a obligațiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare;
 • Legea 367/2009 pentru modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: