Agricultură

Promisiuni electorale 2012

1. ARD

 • Înființarea unei structuri specializate a CEC pentru credite agricole și de dezvoltare rurale și dezvoltarea Programului Prima Fermă ECO;
 • Extinderea utilizării certificatelor de depozit pentru produsele agricole primare și utilizarea burselor de mărfuri pentru tranzacțiile agricole;
Mai mult
 • Elaborarea Strategiei privind Sistemul Național de Irigații – 2020;
 • Finalizarea aplicării legilor proprietății și finalizarea aplicării legii camerelor agricole;
 • Înființarea Registrului Electronic Național Agricol, conform programului național de informatizare;
 • Identificarea de soluții legale pentru trecerea sarcinii fiscale asupra terenurilor de la proprietari la societățile  comerciale agricole și la toate tipurile de forme asociative din agricultură;
 • Programe de branding şi campanii de promovare a mărcilor româneşti de produse agricole primare și derivate.

2. USL

 • Programul „Start în agricultură”: linii de credit speciale pentru investiții realizate de fermieri;
 • Dublarea primei pentru vânzarea terenurilor agricole, la 400 euro/ha (sau circa 20% din valoarea de piață) și actualizarea periodică a acesteia;
Mai mult
 • Refacera sitemului de irigaţii şi îndiguiri cu fonduri europene și/sau prin parteneriate public‐private;
 • Licenţierea tuturor comercianţilor de produse agricole;
 • Depolitizarea Camerelor Agricole şi transformarea lor în furnizori de consultanţă pentru fermieri;
 • Reducerea TVA la 9% pentru producătorii agricoli iar 15% se va întoarce la producător în momentul în care prezintă factura;
 • Cadastru gratuit  pentru toate terenurile agricole;
 • Set de stimulente financiare pentru comasare – numai pe bază de cadastrare și întabulare.

3. PP-DD

 • Hrana gratuită (nutreț) pentru fiecare țăran care crește pentru uzul familiei sale: o vacă, 2 porci, 5 oi, 30 de păsări;
Mai mult
 • Statul va obține hrana pentru aceste animale și sub formă de redevență de la cei care au terenuri ale statului în arendă;
 • Un tractor gratis dat în folosință în fiecare comunitate agrară.Vom da în folosință gratuită aproximativ 4.000 de tractoare;
 • Statul va cumpăra aproximativ 5.000.000 de hectare de teren agricol nelucrat și va face agricultură bio. De pe un hectar lucrat bio se pot obține profituri de10.000 euro/an;
 • În piețe să fie stabilite preturi clare, maximale, pentru fiecare produs în parte: ouă, brânză, lapte, carne etc.;
 • În piețele de pe teritoriul României să aibă voie să vândă doar producătorii agricoli adevărați;
 • Noul Guvern PP-DD va construi depozite frigorifice pentru legume-fructe pe tot teritoriul țării.

4. UDMR

 • Elaborarea unei noi legi de utilizare a pământului, care să prevadă domiciliul local obligatoriu, conducerea unei gospodării, exercitarea activităţii în agricultură, educaţie în domeniu şi luarea în considerare a intereselor locale;
Mai mult
 • Pentru îmbunătăţirea competitivităţii sectorului agrar şi silvic este nevoie de elaborarea legii gospodăriilor familiale şi de constituirea unui sistem de finanţare a gospodăriilor familiale în conformitate cu prevederile UE în domeniu;
 • Reforma registrului cadastral indispensabilă pentru vânzarea-cumpărarea terenurilor, pentru înregistrarea lor conform unor parametri de calitate, pentru stabilirea preţului de piaţă a terenurilor, pentru finanţarea direcţionată a producţiei agrare.

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: