Agricultură

Angajamente guvernamentale

1. GUVERNUL VICTOR PONTA: PSD, PNL, PC

7 mai 2012 – Prezent

Mai mult
 • Accelerarea procesului de comasare a terenurilor agricole prin măsuri de sprijinire a efectuării cadastrului, asigurarea cadrului legal şi instituţional necesar comasării şi adoptarea de măsuri care să încurajeze tranzacţiile cu terenuri agricole în scopul comasării;
 • Crearea unui fond de creditare a beneficiarilor de proiecte prin PNDR.

2. GUVERNUL MIHAI RĂZVAN UNGUREANU: PDL, UDMR, UNPR

9 februarie 2012 – 27 aprilie 2012

Mai mult
 • Demararea programului naţional de interfaţare cu Registrul agricol în format electronic, pentru reducerea birocraţiei şi a creşterii gradului de corectitudine şi precizie a suprafeţelor declarate de fermieri la APIA;
 • Reducerea evaziunii fiscale în agricultură;
 • Urmărirea ţintei ca România să devină ţară exportatoare de produse agro-alimentare;
 • Asigurarea pentru autoritățile publice care fac parte din grupuri de acțiune locale, a fondurilor de la bugetul de stat necesare pentru funcționarea acestora în etapele incipiente.

3. GUVERNUL EMIL BOC II: PDL, UDMR, UNPR

23 decembrie 2009 – 9 februarie 2012

Mai mult
 • Elaborarea unui sistem eficient de acordare a despăgubirilor în agricultură;
 • Suportarea de la buget a costurilor de marcare şi identificare a animalelor, precum şi a tratamentelor antiepizootice;
 • Înfiinţarea camerelor agricole şi crearea caselor de credit rural;
 • Subvenţiile pe teren să fie acordate inclusiv pe baza dovezii că acele terenuri sunt lucrate și introducerea posibilităţii de compensare cu statul a subvenţiilor acordate de drept, dar neplătite încă;
 • Sprijinirea consiliilor locale pentru întocmirea Registrului parcelar al terenurilor (obligaţie legală).

4. GUVERNUL EMIL BOC I: PDL, PSD-PC

22 decembrie 2008 – 1 octombrie 2009

Mai mult
 • Stimularea comasării voluntare a terenurilor şi a exploatării lor eficiente;
 • Reducerea accizei la motorină pentru lucrările agricole la pragul minim din UE, de 21 euro/tonă, concomitent cu instituirea de măsuri care să prevină şi să sancţioneze schimbarea destinaţiei;
 • Nivelul mediu al subvenţiilor pentru toate tipurile de sprijin acordate sectorului agricol va fi anual de 1.500 lei/hectar;
 • Dublarea rentei viagere pentru cei care arendează terenurile şi majorarea la 150 euro/ha pentru înstrăinarea terenului;
 • Înfiinţarea camerelor agricole şi crearea caselor de credit rural.

Acest subiect în contextul alegerilor din alți ani: