• Irina Paraschivoiu

În perioada 22-25 iunie OpenPolitics.ro a găzduit o nouă dezbatere, pe tema reabilitării din fonduri publice a blocurilor de locuințe din România. Argumentele prezentate în cadrul dezbaterii au aparținut Dr. Cătălina Turcu (Bartlett School of Planning, University College London) și Michaelei Gafar (Director, AXIS Design), care au susținut punctele de vedere pro, respectiv contra. Acestea au fost completate de analizele Open Politics care au inclus: argumente pro și contra reabilitării termice, discutarea modului în care se realizează reabilitarea termică a locuințelor în alte țări din UE, prezentarea altor soluții de reabilitare termică și informații privind sărăcia față de combustibil .

Principalele informații și concluzii care s-au desprins din dezbaterea online au fost următoarele:

  • În total 16 persoane au participat la votul online, în final dezbaterea încheindu-se la egalitate, cu 50% din voturi în favoarea continuării investițiilor prin fonduri publice în reabilitarea termică a blocurilor din România, iar 50% împotriva acestora.
  • Comentariile celor care s-au declarat împotriva finanțării publice a reabilitărilor termice au exprimat dezacordul față de formula actuală în care se derulează programele de investiții. Acestea au inclus, în principal, scepticismul față de soluțiile tehnice adoptate în programele de reabilitare, respectiv folosirea cu precădere a polistirenului. În plus, reacțiile colectate prin rețelele sociale au inclus critici legate de lipsa de transparență în cheltuirea fondurilor publice prin alocarea preferențială a contractelor de execuție a lucrărilor. Nu în ultimul rând, a fost semnalată nevoia unei mai bune integrări a lucrărilor de reabilitare termică cu investiții în consolidarea structurală a clădirilor.
  • De cealaltă parte, principalele argumente în favoarea continuării investițiilor publice au inclus îmbunătățirea calității locuirii, reducerea numărului de familii expuse sărăciei față de eficiență energetică și buna absorbție a fondurilor alocate programelor.
  • Argumentele prezentate de experți, analiza OpenPolitics și opiniile participanților la dezbatere au arătat că există un relativ consens, cel puțin din două puncte de vedere: (1) parcul rezidențial din România, format într-o proporție ridicată de locuințe colective a căror eficiență energetică este redusă, are nevoie de investiții pentru reducerea consumului de energie; (2) eficiența energetică înseamnă mai mult decât izolarea cu polistiren și include o diversitate de măsuri, precum măsuri de generare a energiei electrice prin panouri solare, înlocuirea instalațiilor, acoperișuri verzi, etc.  Chiar și acolo unde se optează pentru investiții realizate prin fonduri publice este important de semnalat nevoia unei echități teritoriale și a unei mai mari atenții la cadrul instituțional, respectiv colaborarea unui număr mai mare de actori și reducerea rolului central al municipalităților din România.

Le mulțumim tuturor celor care au participat la dezbatere, precum și celor doi experți pentru contribuțiile în formularea argumentelor și derularea dezbaterii.